Study plan – FS / N2301 / 2303T002 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2004/2005Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 - Mechanical Engineering Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
P - Strojírenská technologie-spol.část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 339-0511/01 IPP Advanced Mechanics of Materials II 1 CrEx 3 W/S+3 W/S 6 Czech
PSP selection 452-0331/01 EKA Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 346-0501/01 TO Theory of Machining 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 345-0501/01 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 345-0504/01 PVP Manufacturing Process Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 346-0502/01 RKaM Quality Control and Metrology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0503/01 TTv Theory of Metal Forming 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 345-0502/01 TS Theory of Welding 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0505/01 PVS Manufacturing System Design 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 345-0515/01 ŘV Operations Management 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0314/01 FYII Physics II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0500/01 ZP Diploma Thesis 2 Cr 0+9 W/S 10 Czech
PSP selection 346-0515/01 DPII Diploma Thesis II 2 Cr 0+9 10 Czech
PSP selection 345-0514/01 RP Final Project 2 GC 0+4 10 Czech
PSP selection 346-0514/01 ZPII Final Project II 2 GC 0+4 10 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech
PSP selection 346-0503/01 VSO Production Machine Tools 2 GC 2+2 4 Czech

Studenti si zapisují: - alternativně povinně volitelné předměty pro oblast
"Obrábění a montáže" nebo pro oblast "Mechanická
technologie"
- volitelné předměty oboru do plného počtu 30CP
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Obrábění, Teorie technologický procesů, Svařování,
Tváření, Projektování výrobních procesů a systémů,
Řízení jakosti a metrologie, Výrobní stroje obráběcí,
Povrchové inženýrství, Řízení výroby
Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

V - Strojírenská technologie-spol.část (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0516/01 CAMII CAM Systems in Machining II 1 GC 0+3 2 Czech
PSP selection 345-0520/01 FS Financial Systems 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0519/01 LPP Logistics in Industrial Enterprise 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0517/01 NC Machine Tools Programming 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0526/01 TK Technological Principles of Design 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0518/01 Technology of Integrated Manufacturing 1 CrEx 3+2 4 Czech
345-0521/01 Cost Accounting 1 GC 2+2 2 Czech
345-0522/01 PNP Legal Standards in Business 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0509/01 EMO Experimental Methods in Machining 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0510/01 OMO Optimization Processes in Machining 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0523/01 MTŘ Management Methods and Technique 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0524/01 Mk Marketing 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0512/01 UMIP Stock Removal and Surface Integrity 2 GC 2+2 2 Czech

Studenti si zapisují: - alternativně povinně volitelné předměty pro oblast
"Obrábění a montáže" nebo pro oblast "Mechanická
technologie"
- volitelné předměty oboru do plného počtu 30CP
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Obrábění, Teorie technologický procesů, Svařování,
Tváření, Projektování výrobních procesů a systémů,
Řízení jakosti a metrologie, Výrobní stroje obráběcí,
Povrchové inženýrství, Řízení výroby
Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

PV - mechanická technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0513/01 TSK Technological Design of Welded Structures 1 GC 3+1 4 Czech
PSP selection 345-0506/01 NSMTP Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0507/01 TaNMT Ductility of Metals and Unconventional Forming Processes 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0509/01 NTS Special Technology of Welding 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0508/01 TPI Technology of Surface Engineering 2 GC 2+2 4 Czech
345-0510/01 VMTaS Numerical Methods in Metal Forming and Welding 2 GC 1+4 4 Czech

PV - Technologický management (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0516/01 MI Management of Innovations 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0511/01 EaŘP Economics and Enterprise Operation Management 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0517/01 PE Economics of Enterprise 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0512/01 ZPI Enterprise Funding and Investments 2 GC 2+2 4 Czech
345-0518/01 PM Project Management 2 GC 2+2 4 Czech

Studenti si zapisují:
- povinné předměty oboru
- povinně volitelné pro zaměření Technologický management
- volitelné předměty oboru do plného počtu 30 CP
Předměty státní závěrečné zkoušky:
Obrábění, Teorie technologických procesů, Svařování, Tváření,
Projektování výrobních procesů a systémů, Řízení jakosti a
metrologie, Výrobní stroje obráběcí, Povrchové inženýrství,
Řízení výroby
Student si volí 3 předměty, z toho pouze jeden podle tématu diplomové práce

PV - Obrábění a montáž (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 346-0504/01 KVN Tools Construction and Production 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0505/01 STO Special Technologies in Machining 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0506/01 MP Assembling Works and Automatization of Assembling Works 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0511/01 KDS Checking and Diagnostic Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0507/01 KVP Construction and Production of Fixtures 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0508/01 NMO Unconventional Methods of Machining 2 GC 2+2 4 Czech