Study plan – FS / N2301 / 2303T002 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2007/2008Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study2303T002 – Mechanical Engineering Technology
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Strojírenská technologie (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 632-0033/01 S Metalcasting 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0526/03 TK Technological Principles of Design 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0504/01 KVN Tools Construction and Production 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0509/01 EMO Experimental Methods in Machining 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0510/01 OMO Optimization Processes in Machining 1 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0505/01 STO Special Technologies in Machining 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0506/01 NSMTP Unconventional Engineering Materials and Heat Treatment 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0506/01 MP Assembling Works and Automatization of Assembling Works 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0511/01 KDS Checking and Diagnostic Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0507/01 KVP Construction and Production of Fixtures 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0507/01 TaNMT Ductility of Metals and Unconventional Forming Processes 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0509/01 NTS Special Technology of Welding 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0508/01 TPI Technology of Surface Engineering 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0529/01 VMTv Numerical Methods in Metal Forming 2 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 345-0530/01 VMS Numerical Methods in Welding 2 GC 1+3 4 Czech
PSP selection 346-0503/01 VSO Production Machine Tools 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 346-0508/01 NMO Unconventional Methods of Machining 2 GC 2+2 4 Czech

Studenti si zapisují: - v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný
předmět oboru
- v letním sem. 1. roč. min. jeden povinně volitelný
předmět oboru a volite.né předměty do 30 CP
- v zimním sem. 2. roč. min. tři povinně volitelné
předměty oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné
předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

P - Strojírenská technologie (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 339-0511/01 IPP Advanced Mechanics of Materials II 1 CrEx 3 W/S+3 W/S 6 Czech
PSP selection 452-0331/01 EKA Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 346-0501/01 TO Theory of Machining 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 345-0501/01 TTP Theory of Technological Processes 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 345-0504/01 PVP Manufacturing Process Design 1 CrEx 2+3 6 Czech
PSP selection 346-0502/01 RKaM Quality Control and Metrology 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0503/01 TTv Theory of Metal Forming 1 CrEx 3+3 6 Czech
PSP selection 345-0502/01 TS Theory of Welding 1 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 345-0505/01 PVS Manufacturing System Design 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 345-0515/01 ŘV Operations Management 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0314/01 FYII Physics II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 345-0532/01 DP Diploma Project I 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 346-0519/01 DP II Diploma Project II 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech

Studenti si zapisují: - v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný
předmět oboru
- v letním sem. 1. roč. min. jeden povinně volitelný
předmět oboru a volite.né předměty do 30 CP
- v zimním sem. 2. roč. min. tři povinně volitelné
předměty oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné
předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

V - Strojírenská technologie (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0520/01 FS Financial Systems 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0519/01 LPP Logistics in Industrial Enterprise 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0525/01 RV Rationalization of Production 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 346-0512/01 UMIP Stock Removal and Surface Integrity 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0521/01 Cost Accounting 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0522/01 PNP Legal Standards in Business 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0523/01 MTŘ Management Methods and Technique 2 GC 2+2 2 Czech
PSP selection 345-0524/01 Mk Marketing 2 GC 2+2 2 Czech

Studenti si zapisují: - v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný
předmět oboru
- v letním sem. 1. roč. min. jeden povinně volitelný
předmět oboru a volite.né předměty do 30 CP
- v zimním sem. 2. roč. min. tři povinně volitelné
předměty oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné
předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

PV - Technologický management (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 345-0516/01 MI Management of Innovations 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0511/01 EaŘP Economics and Enterprise Operation Management 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0517/01 PE Economics of Enterprise 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0512/01 ZPI Enterprise Funding and Investments 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0518/01 PM Project Management 2 GC 2+2 4 Czech

Studenti si zapisují:
- povinné předměty oboru
- povinně volitelné pro specializaci Technologický management
- volitelné předměty do min. plného počtu 30 CP

Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a specializace.
Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Student si volí 3 předměty, z toho pouze jeden podle tématu diplomové práce.