Studijní plán – FS / N2301 / 2303T002 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303T002 - Strojírenská technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 346-0504/01 KVN Konstrukce a výroba nástrojů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 632-0033/01 S Slévárenství 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0526/03 TK Technologičnost konstrukce 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0509/01 EMO Experimentální metody v obrábění 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0506/01 NSMTP Nekonvenční strojírenské materiály a tepelné zpracování 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0510/01 OMO Optimalizační procesy v obrábění 1 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0505/01 STO Speciální technologie v obrábění 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0507/01 KVP Konstrukce a výroba přípravků 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0511/01 KDS Kontrolní a diagnostické systémy 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 346-0506/01 MP Montážní práce a aut. montážních prací 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0509/01 NTS Nekonvenční technologie svařování 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0508/01 TPI Technologie povrchového inženýrství 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0507/01 TaNMT Tvařitelnost kovů a nekonvenční metody tváření 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0536/01 DPx Diplomová praxe 2 KlZap 0+14 d 4 čeština
Výběr v OSP 346-0508/01 NMO Nekonvenční metody obrábění 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0530/03 VMS Výpočetní metody ve svařování 2 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 345-0529/03 VMTv Výpočetní metody ve tváření 2 KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 346-0503/01 VSO Výrobní stroje obráběcí 2 KlZap 2+2 4 čeština

Studenti si zapisují: - v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný
předmět oboru
- v letním sem. 1. roč. min. jeden povinně volitelný
předmět oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním sem. 2. roč. min. tři povinně volitelné
předměty oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné
předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

PV předmět PRAXE si student vyjednává v podniku sám, praxe je vázána na zadání
tématu diplomové práce z podniku. Při zapsání předmětu si student sjedná
individuální studijní plán.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

P - Strojírenská technologie (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 339-0511/01 IPP Inženýrská pružnost a pevnost II 1 ZaZk 3 t+3 t 6 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0519/01 PS Procesní systémy 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 346-0501/01 TO Teorie obrábění 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 345-0501/03 TTP Teorie technologických procesů 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0504/01 PVP Projektování výrobních procesů 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 346-0502/01 RKaM Řízení kvality a metrologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0502/01 TS Teorie svařování 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0503/03 TTv Teorie tváření 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0317/01 FYZ Fyzika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0505/01 PVS Projektování výrobních systémů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 345-0515/01 ŘV Řízení výroby 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0532/01 DP Diplomový projekt I 2 KlZap 0+6 20 čeština
Výběr v OSP 346-0519/01 DP II Diplomový projekt II 2 KlZap 0+6 20 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština

Studenti si zapisují: - v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný
předmět oboru
- v letním sem. 1. roč. min. jeden povinně volitelný
předmět oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním sem. 2. roč. min. tři povinně volitelné
předměty oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné
předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

PV předmět PRAXE si student vyjednává v podniku sám, praxe je vázána na zadání
tématu diplomové práce z podniku. Při zapsání předmětu si student sjedná
individuální studijní plán.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

V - Strojírenská technologie (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0520/01 FS Finanční systémy 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0519/01 LPP Logistika v průmyslovém podniku 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0525/01 RV Racionalizace výroby 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 346-0512/01 UMIP Úběr materiálu a integrita povrchu 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0524/01 Mk Marketing 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0523/03 MTŘ Metody a technika řízení 2 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 345-0521/01 Nákladové účetnictví 2 KlZap 2+2 2 čeština
Výběr v OSP 345-0522/01 PNP Právní normy v podnikání 2 KlZap 2+2 2 čeština

Studenti si zapisují: - v obou ročnících povinné předměty oboru
- v zimním semestru 1. roč. jeden povinně volitelný
předmět oboru
- v letním sem. 1. roč. min. jeden povinně volitelný
předmět oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v zimním sem. 2. roč. min. tři povinně volitelné
předměty oboru a volitelné předměty do 30 CP
- v letním semestru 2. roč. dva povinně volitelné
předměty

Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.
Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a zaměření.

PV předmět PRAXE si student vyjednává v podniku sám, praxe je vázána na zadání
tématu diplomové práce z podniku. Při zapsání předmětu si student sjedná
individuální studijní plán.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů a povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Student si volí u SZZ 3 předměty z toho pouze jeden podle tématu závěrečné
práce.

PV - Technologický management (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 345-0516/01 MI Management inovací 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0511/01 EaŘP Ekonomika a řízení provozů 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0517/01 PE Podniková ekonomika 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 345-0512/01 ZPI Zakládání podniků a investování 2 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0536/01 DPx Diplomová praxe 2 KlZap 0+14 d 4 čeština
Výběr v OSP 345-0518/01 PM Projektový management 2 KlZap 2+2 4 čeština

Studenti si zapisují:
- povinné předměty oboru
- povinně volitelné pro specializaci Technologický management
- volitelné předměty do min. plného počtu 30 CP

Volitelnými předměty se míní volitelné předměty odborné, volitelné předměty
fakulty a povinně volitelné předměty oboru a specializace.
Předmět Diplomový projekt se zapisuje jen jednou, podle zvolené katedry.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Teorie technologických procesů povrchové inženýrství,
Svařování, Tváření, Řízení výroby a projektování, Obrábění
a výrobní stroje obráběcí, Řízení jakosti a metrologie,
Konstrukce a výroba přípravků a nástrojů.

Student si volí 3 předměty, z toho jeden podle tématu diplomové práce.