Studijní plán – FS / N2301 / 3901T003 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3901T003 - Aplikovaná mechanika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Aplikovaná mechanika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0509/01 MK Metodika konstruování 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 337-0515/01 PROG Programování 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0506/01 STAB Stabilita pružných soustav 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 352-0516/01 TAŘ Teorie automatického řízení 1 ZaZk 3+2 5 čeština
338-0526/01 DynTS Dynamika tekutinových systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
338-0525/01 MKO Metoda konečných objemů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
338-0524/01 VKzMT Vybrané kapitoly z mechaniky tekutin 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0507/01 EMA Experimentální modální analýza 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0521/01 IS Informační systémy 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0515/01 VUzPaP Vybrané úlohy z pružnosti a plasticity 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0563/01 STE Sdílení tepla 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0507/01 TPL Teorie plasticity 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0527/01 Turbu Turbulence 2 ZaZk 1+3 4 čeština

Studenti si volí v 1. semestru jeden povinně volitelný předmět, ve 2. a 3.
semestru si studenti volí dva povinně volitelné předměty.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinné předměty: Aplikovaná dynamika
Teorie pružnosti
2. povinně volitelný předmět:*) Výpočtové metody
Základy lomové mechaniky
Technická měření a experimentální metody

*) Student si volí jeden předmět.

P - Aplikovaná mechanika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0501/01 APDYN Aplikovaná dynamika 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 347-0515/01 ČSIII Části a mechanismy strojů III 1 KlZap 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 452-0331/01 EKA Elektronika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 339-0502/01 MKP MKP a MHP 1 ZaZk 2+4 5 čeština
Výběr v OSP 339-0501/01 TP Teorie pružnosti 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 337-0503/01 MECHK Mechanika konstrukcí 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0502/01 MEST Mechanika soustav těles 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0504/01 MKPII MKP II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 457-0005/01 VKM Vybrané kapitoly z matematiky 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0505/01 VYMKP Výpočty v mechanice s použitím MKP 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 339-0504/01 ExM Experimentální metody v mechanice 2 KlZap 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0517/03 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0049/01 VOLBA Volba materiálu 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 339-0503/01 ZLM Základy lomové mechaniky 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 339-0508/01 Creep Creep a teplotní namáhání 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0516/01 DPPR Diplomový projekt 2 KlZap 0+6 20 čeština
Výběr v OSP 339-0517/01 DP Diplomový projekt 2 KlZap 0+8 20 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština

Studenti si volí v 1. semestru jeden povinně volitelný předmět, ve 2. a 3.
semestru si studenti volí dva povinně volitelné předměty.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinné předměty: Aplikovaná dynamika
Teorie pružnosti
2. povinně volitelný předmět:*) Výpočtové metody
Základy lomové mechaniky
Technická měření a experimentální metody

*) Student si volí jeden předmět.