Study plan – FS / N2301 / 3901T003 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2008/2009Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3901T003 – Applied Mechanics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Aplikovaná mechanika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0516/01 TAŘ Automatic Control Theory 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 340-0512/01 PPKP2 Computer-Aided Design Activities II 1 CrEx 1+3 4 Czech
PSP selection 339-0506/01 STAB Elastic Stability of Systems 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 338-0526/01 DynTS Dynamics of Fluid Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 337-0507/01 EMA Experimental Modal Analysis 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0525/01 MKO Finite Volume Method 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0521/01 IS Information Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0563/01 STE Heat Transfer 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 339-0515/01 VUzPaP Some Selected Tasks from Elasticity and Plasticity 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0527/01 Turbu Turbulence 2 CrEx 1+3 4 Czech

Studenti si volí povinně volitelné předměty tak, aby získali požadovaný počet
kreditů v příslušném ročníku.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinné předměty: Aplikovaná dynamika
Teorie pružnosti
2. povinně volitelný předmět:*) Výpočtové metody
Základy lomové mechaniky
Technická měření a experimentální metody

*) Student si volí jeden předmět.

P - Aplikovaná mechanika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 337-0501/01 APDYN Applied Dynamics 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 339-0502/01 MKP FEM and BEM 1 CrEx 2+4 5 Czech
PSP selection 347-0501/01 ČSIII Machines Parts and Mechanisms III 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0519/01 PS Process Systems 1 CrEx 3+1 4 Czech
PSP selection 339-0501/01 TP Theory of Elasticity 1 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 337-0505/01 VYMKP Computations in Mechanics Using FEM 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 337-0504/01 MKPII FEM II 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 337-0503/01 MECHK Mechanics of Constructions 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 337-0502/01 MEST Mechanics of Multibody Systems 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 457-0005/01 VKM Selected Chapters from Mathematics 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 339-0504/01 ExM Experimental Methods in Mechanics 2 GC 2+3 6 Czech
PSP selection 339-0503/01 ZLM Introduction to Fracture Mechanics 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 636-0049/01 VOLBA Materials Selection 2 CrEx 2+2 6 Czech
PSP selection 337-0517/01 OPTMS Optimization of Mechanical Systems 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 339-0507/01 TPL Theory of Plasticity 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 339-0508/01 Creep Creep and Thermoelasticity 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 337-0516/01 DPPR Diploma Project 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 339-0517/01 DP Diploma Project 2 GC 0+8 20 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech

Studenti si volí povinně volitelné předměty tak, aby získali požadovaný počet
kreditů v příslušném ročníku.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
1. povinné předměty: Aplikovaná dynamika
Teorie pružnosti
2. povinně volitelný předmět:*) Výpočtové metody
Základy lomové mechaniky
Technická měření a experimentální metody

*) Student si volí jeden předmět.