Studijní plán – FS / N2301 / 3902T004 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3902T004 – Automatické řízení a inženýrská informatika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Automatické řízení a inženýrská infor. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0538/01 ACaD Akční členy a jejich design 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0521/01 IS Informační systémy 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0522/01 NPS Návrh procesních systémů 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0539/01 ACaR Akční členy a jejich řízení 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0529/01 D Diagnostika 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0524/01 ES Ekonomický software 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0527/01 MPS Management počítačových sítí 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0526/01 MS Mikroelektonické systémy 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0528/01 PrS Projektování systémů 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0530/01 SPT Speciální programovací techniky 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0531/01 ES Expertní systémy 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0533/01 PaAP Průmyslové a autorské právo 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0532/01 SSŘ Složité systémy řízení 2 KlZap 10 h/s+4 h/s 5 čeština

Studenti si volí v 1. semestru 1 volitelný předmět a ve 2. semestru také 1
povinně volitelný předměty. Ve 3. semestru si studenti volí tři povinně
volitelné předměty a ve 4. semestru si volí jeden povinně volitelný předmět.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Studenti si volí Oblasti spolu s tématem diplomové práce. Státní závěrečná
zkouška se skládá ze 3 předmětů a obhajoby diplomové práce.

Oblast: Automatické řízení
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Prostředky a provoz systémů řízení

Oblast: Aplikovaná informatika
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Aplikovaná informatika

Oblast: Řízení mechatronických systémů
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Řízení mechatronických systémů

Povinně volitelné předměty:*) Aplikovaná informatika
Řízení mechatronických systémů
Informační technologie
Prostředky a provoz systémů řízení
Management
Simulace a identifikace systémů
*) Všichni studenti si volí jeden předmět.

P - Automatické řízení a inženýrská infor. (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0501/01 AI Aplikovaná informatika 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0331/02 EKA Elektronika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0503/01 IS Identifikace systémů 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0502/01 MaST Měřicí a senzorová technika 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0504/01 PS Počítačové systémy 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0500/01 TAŘI Teorie automatického řízení I 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0505/01 MaS Modelování a simulace 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0508/01 OSaP Operační systémy a programování 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0506/01 PAŘ Prostředky automatického řízení 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0509/01 SPI Semestrální projekt I 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0520/01 TAŘII Teorie automatického řízení II 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0507/01 ZprS Zpracování signálů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 352-0510/01 OS Optimalizace 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 345-0517/04 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0511/01 SPII Semestrální projekt II 2 Za 0+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 352-0518/01 DProj Diplomový projekt 2 KlZap 0+24 h/s 20 čeština
Výběr v OSP 352-0514/01 DS Diplomový seminář 2 Za 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština

Studenti si volí v 1. semestru 1 volitelný předmět a ve 2. semestru také 1
povinně volitelný předměty. Ve 3. semestru si studenti volí tři povinně
volitelné předměty a ve 4. semestru si volí jeden povinně volitelný předmět.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Studenti si volí Oblasti spolu s tématem diplomové práce. Státní závěrečná
zkouška se skládá ze 3 předmětů a obhajoby diplomové práce.

Oblast: Automatické řízení
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Prostředky a provoz systémů řízení

Oblast: Aplikovaná informatika
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Aplikovaná informatika

Oblast: Řízení mechatronických systémů
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Řízení mechatronických systémů

Povinně volitelné předměty:*) Aplikovaná informatika
Řízení mechatronických systémů
Informační technologie
Prostředky a provoz systémů řízení
Management
Simulace a identifikace systémů
*) Všichni studenti si volí jeden předmět.

V - Automatické řízení a inženýrská infor. (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 352-0541/01 PApI Programování aplikací pro Internet II 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0540/01 SP-M Simulační programy - MatLab 1 Za 0+8 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 352-0542/01 PnI Prezentace na Internetu 1 Za 0+8 h/s 2 čeština

Studenti si volí v 1. semestru 1 volitelný předmět a ve 2. semestru také 1
povinně volitelný předměty. Ve 3. semestru si studenti volí tři povinně
volitelné předměty a ve 4. semestru si volí jeden povinně volitelný předmět.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Studenti si volí Oblasti spolu s tématem diplomové práce. Státní závěrečná
zkouška se skládá ze 3 předmětů a obhajoby diplomové práce.

Oblast: Automatické řízení
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Prostředky a provoz systémů řízení

Oblast: Aplikovaná informatika
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Aplikovaná informatika

Oblast: Řízení mechatronických systémů
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Řízení mechatronických systémů

Povinně volitelné předměty:*) Aplikovaná informatika
Řízení mechatronických systémů
Informační technologie
Prostředky a provoz systémů řízení
Management
Simulace a identifikace systémů
*) Všichni studenti si volí jeden předmět.