Study plan – FS / N2301 / 3902T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Academic year2007/2008Study programmeN2301 - Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3902T004 - Automatic Control and Engineering Informatics
Type of studyFollow-up MasterSpecialization -
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Autom. řízení a inženýrská informatika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0538/01 ACaD Actuators and their Design 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0521/01 IS Information Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0522/01 NPS Process Systems Design 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0539/01 ACaR Actuators and Their Control 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0527/01 MPS Computer Networks Management 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0529/01 D Diagnostics 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0524/01 ES Economic Software 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0526/01 MS Microelectronic Systems 2 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0530/01 SPT Special Programme Techniques 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0528/01 PrS System Design 2 GC 2+2 4 Czech
352-0532/01 SSŘ Complex and Stochastic Control Systems 2 GC 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0531/01 ES Expert Systems 2 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0533/01 PaAP Industrial and Author Law 2 GC 2+3 5 Czech

Studenti si volí v 1. semestru 1 volitelný předmět a ve 2. semestru také 1
povinně volitelný předmět. Ve 3. semestru si studenti volí tři povinně
volitelné předměty a ve 4. semestru si volí jeden povinně volitelný předmět.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Student si volí Oblasti spolu s tématem diplomové práce. Státní závěrečná
zkouška se skládá ze 3 předmětů a obhajoby diplomové práce.

Oblast: Automatické řízení
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Prostředky a provoz systémů řízení

Oblast: Aplikovaná informatika
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Aplikovaná informatika
Oblast: Řízení mechatronických systémů
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Řízení mechatronických systémů

Povinně volitelné předměty:*) Aplikovaná informatika
Řízení mechatronických systémů
Informační technologie
Prostředky a provoz systémů řízení
Management
Simulace a identifikace systémů
*) Všichni studenti si volí jeden předmět.

P - Autom. řízení a inženýrská informatika (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0501/01 AI Aplied Informatics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0500/01 TAŘI Automatic Control Theory I 1 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0504/01 PS Computer Systems 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 452-0331/01 EKA Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0502/01 MaST Measurement and Sensor Devices 1 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 352-0503/01 IS System Identification 1 GC 2+2 3 Czech
PSP selection 352-0506/01 PAŘ Automatic Control Devices 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0520/01 TAŘII Automatic Control Theory II 1 GC 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0505/01 MaS Modelling and Simulation 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0508/01 OSaP Operation Systems and Programming 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0507/01 ZprS Signal Processing 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 352-0509/01 SPI Term Project I 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 345-0517/03 PE Economics of Enterprise 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0512/01 Ex Excursion 2 Cr 0+1 W/S 0 Czech
PSP selection 352-0510/01 OS Optimization 2 CrEx 3+2 6 Czech
PSP selection 516-0314/01 FYII Physics II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 352-0511/01 SPII Term Project II 2 Cr 0+3 3 Czech
PSP selection 352-0518/01 DProj Diploma Project 2 GC 0+6 20 Czech
PSP selection 352-0514/01 DS Diploma Seminar 2 Cr 0+6 3 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech

Studenti si volí v 1. semestru 1 volitelný předmět a ve 2. semestru také 1
povinně volitelný předmět. Ve 3. semestru si studenti volí tři povinně
volitelné předměty a ve 4. semestru si volí jeden povinně volitelný předmět.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Student si volí Oblasti spolu s tématem diplomové práce. Státní závěrečná
zkouška se skládá ze 3 předmětů a obhajoby diplomové práce.

Oblast: Automatické řízení
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Prostředky a provoz systémů řízení

Oblast: Aplikovaná informatika
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Aplikovaná informatika
Oblast: Řízení mechatronických systémů
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Řízení mechatronických systémů

Povinně volitelné předměty:*) Aplikovaná informatika
Řízení mechatronických systémů
Informační technologie
Prostředky a provoz systémů řízení
Management
Simulace a identifikace systémů
*) Všichni studenti si volí jeden předmět.

V - Autom. řízení a inženýrská informatika (Optional)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 352-0541/01 PApI Internet Application Programming II 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0540/01 SP-M Simulation Programs - MatLab 1 Cr 0+2 2 Czech
PSP selection 352-0542/01 PnI Internet Presentation 1 Cr 0+2 2 Czech

Studenti si volí v 1. semestru 1 volitelný předmět a ve 2. semestru také 1
povinně volitelný předmět. Ve 3. semestru si studenti volí tři povinně
volitelné předměty a ve 4. semestru si volí jeden povinně volitelný předmět.

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Student si volí Oblasti spolu s tématem diplomové práce. Státní závěrečná
zkouška se skládá ze 3 předmětů a obhajoby diplomové práce.

Oblast: Automatické řízení
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Prostředky a provoz systémů řízení

Oblast: Aplikovaná informatika
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Aplikovaná informatika
Oblast: Řízení mechatronických systémů
Povinné předměty: Teorie automatického řízení
Řízení mechatronických systémů

Povinně volitelné předměty:*) Aplikovaná informatika
Řízení mechatronických systémů
Informační technologie
Prostředky a provoz systémů řízení
Management
Simulace a identifikace systémů
*) Všichni studenti si volí jeden předmět.