Study plan – FS / N2301 / 3909T001 / 10 / N / P / Ostrava / cs

Academic year2005/2006Study programmeN2301 – Mechanical Engineering
FacultyFaculty of Mechanical EngineeringField of study3909T001 – Design and Process Engineering
Type of studyFollow-up MasterSpecialization10 – Machines for Mining and Treating Commercial Raw Materials
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
Sort according tosemester
PV - Konstruk. a proc.inžen.spol.část (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0509/01 MK Design Methodology 1 CrEx 1+3 4 Czech
PSP selection 337-0510/01 MKPVM FEM in Mechanics 1 CrEx 2+2 3 Czech

P - Konstruk. a proc.inžen.spol.část (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 452-0331/01 EKA Electronics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0523/01 TMech Fluid Mechanisms 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 347-0501/01 ČSIII Machines Parts and Mechanisms III 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 714-0369/01 MIV Mathematics IV 1 CrEx 2+3 5 Czech
PSP selection 337-0512/01 APLME Applied Mechanics 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 452-0332/01 EP Electric Drives 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 347-0503/01 VTŽSS Service Life Calculations of Machine Parts 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 345-0517/03 PE Economics of Enterprise 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 516-0314/01 FYII Physics II 2 CrEx 3+2 5 Czech
PSP selection 711-0505/03 PaPO Legal and Psychological Issues 2 GC 2+1 2 Czech

PV - Stroje pro těžbu a zprac.užit.sur. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 340-0510/01 PCHEZ Chemical and Energetic Plants Design 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0512/01 PPKP2 Computer-Aided Design Activities II 1 CrEx 1+3 4 Czech
PSP selection 340-0514/01 ZTSS Earth Moving, Mining and Building Machines 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 339-0513/01 MKP I FEM I 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 339-0509/01 PPIII Mechanics of Materials III 1 CrEx 2 W/S+2 W/S 4 Czech
PSP selection 340-0511/01 DSaK Mining Machines and Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 342-0501/01 TDS Transport Machines Theory 1 CrEx 3+2 4 Czech
PSP selection 340-0513/01 TaT1 Tribology and Tribotechnics I 1 CrEx 2+2 4 Czech
338-0506/01 Řízhy Hydraulic Mechanisms Control 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0515/01 DvKS Design in Machine Construction 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0519/01 PaÚS Machine Operating and Maintenance 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 352-0535/01 MaZS Measurement and Signal Processing 1 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0518/01 PDSTC Opencast Mining Machines and Equipment Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 361-0560/01 EnStZ Power Producing Machines and Equipments 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0516/01 TaT2 Tribology and Tribotechnics II 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0517/01 RSaK Tunnelling Machines and Systems 1 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 338-0519/01 PohPř Drives and Gears 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0520/01 SaZO Refuse Dumps and Waste Utilisation 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 337-0513/01 STDOK Statics and Dynamics of Steel Constructions II 2 CrEx 2+2 4 Czech
342-0510/01 Equipments of Processing Plant 2 CrEx 2+2 5 Czech
342-0503/01 DK Transport Complexes 2 CrEx 2+2 5 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinný předmět: Provoz a nasazení komplexů
Povinně volitelné předměty:*) Pohony a převody
Technická diagnostika a spolehlivost
Zemní stroje a stroje pro těžbu surovin
Dobývací stroje a komplexy
Povrchové dobývací stroje a technologické celky
*) Student si volí dva předměty.

P - Stroje pro těžbu a zprac.užit.sur. (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection 347-0502/01 KCI Design Practice I 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 340-0501/01 KC2 Design Training II 1 GC 0+4 4 Czech
PSP selection 340-0506/01 VDvAC Production Documentation in AutoCAD 1 GC 1+3 5 Czech
PSP selection 340-0502/01 KC3 Design Training III 2 GC 0+4 5 Czech
PSP selection 340-0508/01 EMO Experimental Methods in the Branch Concerned 2 GC 1+2 3 Czech
PSP selection 338-0531/01 HSHS Hydraulic Systems of Mining Machines 2 CrEx 2+2 4 Czech
PSP selection 340-0507/01 PaNK Operating and Complex Employment 2 CrEx 2+2 5 Czech
PSP selection 340-0503/01 KC4 Design Training IV 2 GC 0+6 8 Czech
PSP selection 340-0505/01 DP Diploma Thesis 2 Cr 0+10 10 Czech
PSP selection 340-0504/01 ZP Final Project 2 GC 0+6 10 Czech

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinný předmět: Provoz a nasazení komplexů
Povinně volitelné předměty:*) Pohony a převody
Technická diagnostika a spolehlivost
Zemní stroje a stroje pro těžbu surovin
Dobývací stroje a komplexy
Povrchové dobývací stroje a technologické celky
*) Student si volí dva předměty.