Studijní plán – FS / N2301 / 3909T001 / 16 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2301 - Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3909T001 - Konstrukční a procesní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace16 - Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Hydraulické a pneum. stroje a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0513/01 AplMT Aplikovaná mechanika tekutin 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0512/01 PPKP2 Počítačová podpora konstrukčních prací II 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 354-0524/01 RT Robotika 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 354-0518/02 SIMEC Simulace a modelování v mechatronice 1 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 338-0516/01 HaPD Hydraulická a pneumatická doprava 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0534/01 HPaVS Hydraulika pracovních a výrobních strojů 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0521/01 3Dpro 3D proudění 2 KlZap 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 352-0543/01 EŘS Elektropneumatické řídicí systémy 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 338-0519/03 PohPř Pohony a převody 2 KlZap 2+1 3 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Hydraulické prvky a systémy
Pneumatické prvky a systémy
Povinně volitelné předměty:*) Pohony a převody
Řízení hydraulických mechanizmů
Dynamika tekutinových mechanizmů
Modelování proudění
*) Student si volí jeden předmět.

P - Hydraulické a pneum. stroje a zařízení (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 352-0517/01 MaS Měření a senzory 1 KlZap 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 338-0501/02 MKOvP Metoda konečných objemů v proudění 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 338-0539/01 MoSi Modelování a simulace tekutinových mechanizmů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0519/01 PS Procesní systémy 1 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 337-0512/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0516/01 ČSII Části a mechanismy strojů II. 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 338-0502/01 HyPrv Hydraulické prvky a systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0504/01 Koncv Konstrukční cvičení 1 KlZap 0+4 3 čeština
Výběr v OSP 338-0503/01 PnPrv Pneumatické prvky a systémy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0519/02 PohPř Pohony a převody 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0507/02 DipSe Diplomový seminář 2 KlZap 0+6 11 čeština
Výběr v OSP 345-0517/03 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0509/01 ProHM Projektování hydraulických mechanizmů 2 KlZap 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 338-0506/01 Řízhy Řízení hydraulických mechanizmů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0508/01 Řízpn Řízení pneumatických mechanizmů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0510/01 ČerpT Čerpací technika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 338-0537/02 dipproj Diplomový projekt 2 KlZap 0+12 20 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 340-0555/01 TDaS Technická diagnostika a spolehlivost 2 ZaZk 2+2 4 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné předměty: Hydraulické prvky a systémy
Pneumatické prvky a systémy
Povinně volitelné předměty:*) Pohony a převody
Řízení hydraulických mechanizmů
Dynamika tekutinových mechanizmů
Modelování proudění
*) Student si volí jeden předmět.