Studijní plán – FS / N2301 / 3909T001 / 20 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3909T001 – Konstrukční a procesní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace20 – Výrobní stroje a zařízení
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Konstruk. a proc.inžen.spol.část (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0509/01 MK Metodika konstruování 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 337-0510/01 MKPVM MKP v mechanice 1 ZaZk 2+2 3 čeština

P - Konstruk. a proc.inžen.spol.část (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0501/01 ČSIII Části a mechanismy strojů III 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 452-0331/01 EKA Elektronika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0512/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0332/01 EP Elektrické pohony 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 347-0503/01 VTŽSS Výpočty technického života strojních součástí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 345-0517/03 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština

PV - Výrobní stroje a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0529/01 MeTe2 Mechanika tekutin II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0513/01 MKP I MKP I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0512/01 PPKP2 Počítačová podpora konstrukčních prací II 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 340-0510/01 PCHEZ Projektování chemických a energetických závodů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 339-0509/01 PPIII Pružnost a pevnost III 1 ZaZk 2 t+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 340-0537/01 ST Sdílení tepla 1 ZaZk 2+2 4 čeština
338-0506/02 Řízhy Řízení hydraulických mechanizmů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0515/01 DvKS Design v konstrukci strojů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0560/01 EnStZ Energetické stroje a zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0535/01 MaZS Měření a zpracování signálů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0538/01 SpZDS Stroje pro zpracování druhotných surovin 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0513/01 TaT1 Tribologie a tribotechnika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0501/01 APDYN Aplikovaná dynamika 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0519/01 PohPř Pohony a převody 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0542/01 SZpZO Stroje a zařízení pro zpracování odpadu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0541/01 TS Tvářecí stroje 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0539/01 VS3 Výrobní stroje III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0540/01 VS4 Výrobní stroje IV 2 ZaZk 2+2 4 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné úředměty: Výpočty technického života strojních součástí
Povinně volitelné předměty:*) Pohony a převody
Stroje pro zpracování odpadu
Stroje pro úpravu druhotných surovin
Tvářecí stroje
Výrobní stroje
*) Student si volí dva předměty.

P - Výrobní stroje a zařízení (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0502/01 KCI Konstrukční cvičení I 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 340-0501/01 KC2 Konstrukční cvičení II 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 340-0506/01 VDvAC Výrobní dokumentace v AutoCADu 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 340-0508/01 EMO Experimentální metody oboru 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0502/01 KC3 Konstrukční cvičení III 2 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 340-0535/01 SPP Stavba průmyslových pecí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0505/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 340-0503/01 KC4 Konstrukční cvičení IV 2 KlZap 0+6 8 čeština
Výběr v OSP 340-0504/01 ZP Závěrečný projekt 2 KlZap 0+6 10 čeština

Předměty státní závěrečné zkoušky:
Povinné úředměty: Výpočty technického života strojních součástí
Povinně volitelné předměty:*) Pohony a převody
Stroje pro zpracování odpadu
Stroje pro úpravu druhotných surovin
Tvářecí stroje
Výrobní stroje
*) Student si volí dva předměty.