Studijní plán – FS / N2301 / 3909T001 / 30 / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3909T001 – Konstrukční a procesní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace30 – Zemní a stavební stroje
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0501/01 ČSIII Části a mechanismy strojů III 1 KlZap 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 452-0331/02 EKA Elektronika 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 347-0502/01 KCI Konstrukční cvičení I 1 KlZap 0+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/02 MIV Matematika IV 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0509/02 MK Metodika konstruování 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 339-0513/01 MKP I MKP I 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0512/01 PPKP2 Počítačová podpora konstrukčních prací II 1 ZaZk 4 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 339-0509/02 PPIII Pružnost a pevnost III 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0545/01 SS1 Stavební stroje I 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0547/01 TDaS Technická diagnostika a spolehlivost 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0501/01 TDS Teorie dopravních strojů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0513/01 TaT1 Tribologie a tribotechnika I 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0546/01 ZSSTS Zemní stroje a stroje pro těžbu surovin 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0512/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 16 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0332/02 EP Elektrické pohony 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 340-0501/01 KC2 Konstrukční cvičení II 1 KlZap 0+16 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 347-0503/01 VTŽSS Výpočty technického života strojních součástí 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0506/01 VDvAC Výrobní dokumentace v AutoCADu 1 KlZap 4 h/s+8 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0560/01 EnStZ Energetické stroje a zařízení 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 352-0535/01 MaZS Měření a zpracování signálů 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 337-0510/01 MKPVM MKP v mechanice 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 340-0519/01 PaÚS Provoz a údržba strojů 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 338-0506/01 Řízhy Řízení hydraulických mechanizmů 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 342-0602/01 SS 2 Stavební stroje II 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0538/01 SpZDS Stroje pro zpracování druhotných surovin 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0516/01 TaT2 Tribologie a tribotechnika II 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0549/01 VaNS Vrtací a nakládací stroje 1 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0544/01 EMO Experimentální metody oboru 2 KlZap 4 h/s+4 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 16 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 340-0502/01 KC3 Konstrukční cvičení III 2 KlZap 0+16 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 345-0517/04 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 12 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0543/01 VSKSD Vybrané statě z konstrukce strojních dílů 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 342-0601/01 DZ Dopravní zařízení 2 ZaZk 8 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0557/01 IaM Informatika a monitoring 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0551/01 SaZO Skládky a zpracování odpadu 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0552/01 SM Spalovací motory 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 340-0553/01 ŽaSS Životnost a spolehlivost strojů 2 ZaZk 10 h/s+2 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0505/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+20 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 340-0503/01 KC4 Konstrukční cvičení IV 2 KlZap 0+20 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 340-0504/01 ZP Závěrečný projekt 2 KlZap 0+24 h/s 10 čeština