Studijní plán – FS / N2301 / 3909T001 / 72 / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programN2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor3909T001 – Konstrukční a procesní inženýrství
Typ studianavazující magisterskéSpecializace72 – Technická diagnostika, opravy a udržování
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0501/01 ČSIII Části a mechanismy strojů III 1 KlZap 1+3 5 čeština
Výběr v OSP 452-0331/01 EKA Elektronika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0502/01 KCI Konstrukční cvičení I 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 714-0369/01 MIV Matematika IV 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 338-0523/01 TMech Tekutinové mechanizmy 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 339-0510/01 IPP2 Inženýrská pružnost a pevnost 2 1 ZaZk 2 t+2 t 4 čeština
Výběr v OSP 340-0509/01 MK Metodika konstruování 1 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 339-0513/01 MKP I MKP I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0420/01 0ŽP Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0525/01 PPKP1 Počítačová podpora konstrukčních prací I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0527/01 TD3 Technická diagnostika III 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 342-0501/01 TDS Teorie dopravních strojů 1 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0526/01 TSÚ Teorie systémů údržby 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0524/01 TaT2 Tribologie a tribotechnika II 1 ZaZk 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 337-0512/01 APLME Aplikovaná mechanika 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0332/01 EP Elektrické pohony 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0501/01 KC2 Konstrukční cvičení II 1 KlZap 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 347-0503/01 VTŽSS Výpočty technického života strojních součástí 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0506/01 VDvAC Výrobní dokumentace v AutoCADu 1 KlZap 1+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 361-0560/01 EnStZ Energetické stroje a zařízení 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0535/01 MaZS Měření a zpracování signálů 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 337-0510/01 MKPVM MKP v mechanice 1 ZaZk 2+2 3 čeština
Výběr v OSP 340-0531/01 PvÚ Projekt v údržbě 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0528/01 RT Renovační technologie 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0532/01 TD4 Technická diagnostika IV 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 352-0536/01 TD4 Technická diagnostika IV 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 361-0570/01 TEzAP Teplo a elektřina z alternativních paliv 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0529/01 TaT3 Tribologie a tribotechnika III 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0530/01 VTvÚ Výpočetní technika v údržbě 1 ZaZk 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0522/01 EMO Experimentální metody oboru 2 KlZap 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 516-0314/01 FYII Fyzika II 2 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 340-0502/01 KC3 Konstrukční cvičení III 2 KlZap 0+4 5 čeština
Výběr v OSP 345-0517/03 PE Podniková ekonomika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0519/01 PaÚS Provoz a údržba strojů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0557/01 IaM Informatika a monitoring 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0534/01 MvÚ Management v údržbě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0556/01 TJvÚ Teorie jakosti v údržbě 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 340-0533/01 ŽaS Životnost a spolehlivost 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 340-0505/01 DP Diplomová práce 2 Za 0+10 10 čeština
Výběr v OSP 340-0503/01 KC4 Konstrukční cvičení IV 2 KlZap 0+6 8 čeština
Výběr v OSP 711-0505/03 PaPO Právní a psychologické otázky 2 KlZap 2+1 2 čeština
Výběr v OSP 340-0504/01 ZP Závěrečný projekt 2 KlZap 0+6 10 čeština