Studijní plán – FS / P2301 / 2301V001 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301V001 – Dopravní a manipulační technika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Dopravní a manipulační technika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
342-0901/01 DKHD Dopravní komplexy hlubinných dolů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
342-0902/01 DKPD Dopravní komplexy povrchových dolů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
342-0934/01 DKSZ Dopravní komplexy ve strojírenských závodech ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
342-0920/01 DSZ Dopravní stroje a zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
448-0906/01 ERP Elektrické regulační pohony ZaZk 30+0 0 čeština
342-0941/01 MSP Mechanika sypkých hmot ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
354-0904/01 MECHT Mechatronika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
354-0907/01 OPTICAD Optimalizace konstrukcí s podporou CAD systémů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
354-0908/01 PVSPR Projektování výrobních systémů s PRaM ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
339-0907/01 PaP Pružnost a pevnost ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
354-0905/01 RaRS Roboty a robototechnické systémy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
340-0906/01 TDSaZ Technická diagnostika strojů a zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
337-0912/01 TECME Technická mechanika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
354-0906/01 TaMKM Teorie a metodika konstruování v mechatronice ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 2+0 10 čeština
457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2+0 10 čeština
714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 3+0 10 čeština
457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2+0 10 čeština
457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2+0 0 čeština
457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2+0 10 čeština
457-0914/01 NPMK Nelineární problémy mechaniky kontinua ZaZk 2+0 0 čeština
457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2+0 10 čeština
714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2+0 10 čeština
457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2+0 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
516-0909/01 FPTMM Fyzikální principy technických měřicích metod ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
516-0905/01 FPL Fyzika pevných látek I ZaZk 0+45 0 čeština
516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
516-0919/01 Nedestruktivní metody zkoušek ZaZk 0+45 0 čeština