Studijní plán – FS / P2301 / 2301V999 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2301V999 – Volitelné předměty pro doktorské studium
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
516-0909/01 FPTMM Fyzikální principy technických měřicích metod ZaZk 0+45 h/s 0 čeština
516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
516-0919/01 Nedestruktivní metody zkoušek ZaZk 0+45 h/s 0 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
457-0914/01 NPMK Nelineární problémy mechaniky kontinua ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2 h/s+0 10 čeština