Studijní plán – FS / P2301 / 2302V002 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V002 – Části strojů a mechanismů
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Volitelné předměty doktor. studia- mat. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic 1 ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/01 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic 1 ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II 1 ZaZk 2+0 10 čeština

PV - Části strojů a mechanismů (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0902/01 EMO Experimentální metody v oboru 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0913/01 Geo Geometrie a pevnostní výpočet evolventního ozubení 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0912/01 EM Metody experimentálního posuzování únav. životn. str. součástí 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 337-0903/01 MKPME MKP v mechanice 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0918/01 NMN Nové metody návrhu spojovacích částí strojů 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/01 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic 1 ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0920/01 Oop Optimalizace ozubených převodů 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 347-0917/01 GOH Vliv geom. a přesnosti ozubení na hluk a vibrace 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0901/01 VSzMI Vybrané statě z matematiky I 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin 1 ZaZk 20 h/s+0 10 čeština