Studijní plán – FS / P2301 / 2302V006 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V006 – Energetické stroje a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Energetické stroje a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0901/01 AMGP Automatizace měření - grafické programování ZaZk 2 h/s+1 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0963/01 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití ZaZk 25 t+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0965/01 DES Dynamické energetické stroje ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0906/01 dr-ETT Elektrotepelná technika ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0904/01 EMM Experimentální metody měření ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0929/01 CHZ_D Chladicí zařízení a tepelná čerpadla ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0916/01 JEZ Jaderně energetická zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0951/01 MSE Moderní energetické systémy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0952/01 OZE_D Obnovitelné zdroje energie ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0924/01 PEC Provoz energetických centrál ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0903/01 TP Přenosové jevy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0907/01 PřZář Přenos tepla zářením ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0908/01 REZ Regulace energetických zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0917/01 SZ Spalovací zařízení ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0902/01 TMS Speciální úlohy termomechaniky ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 639-0901/01 QMS Systémy jakosti ZaZk 28 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0901/01 HGF Technika prostředí ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0934/01 Technika prostředí v průmyslu ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0910/01 TOO Technologie ochrany ovzduší ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0967/01 Teorie objemových kompresorů ZaZk 25+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0906/01 TSP Teorie spalovacích pochodů ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0925/01 VaK Větrání a klimatizace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0932/01 VMPK Výpočtové metody parních kotlů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0930/01 VOT Využití odpadního tepla ZaZk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0901/01 AKUDE Akustická a ultrazvuková defektoskopie ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0902/01 APFYZ Aplikovaná fyzika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0914/01 FYZ Fyzika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0911/01 FYZ1 Fyzika I ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0909/01 FPTMM Fyzikální principy technických měřicích metod ZaZk 0+45 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0919/01 Nedestruktivní metody zkoušek ZaZk 0+45 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0920/01 OPTDM Optické diagnostické metody ZaZk 25 h/s+0 0 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0914/01 NPMK Nelineární problémy mechaniky kontinua ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2 h/s+0 10 čeština