Studijní plán – FS / P2301 / 2302V006 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V006 – Energetické stroje a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Volitelné předměty doktor. studia- mat. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic 1 ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/01 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic 1 ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II 1 ZaZk 2+0 10 čeština

PV - Energetické stroje a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0963/01 BOEV Biomasa a odpady pro energetické využití 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0965/01 DES Dynamické energetické stroje 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0904/01 EMM Experimentální metody měření 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0929/01 CHZ_D Chladicí zařízení a tepelná čerpadla 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0916/01 JEZ Jaderně energetická zařízení 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0951/01 MSE Moderní energetické systémy 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0952/01 OZE_D Obnovitelné zdroje energie 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0924/01 PEC Provoz energetických centrál 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0903/01 TP Přenosové jevy 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0908/01 REZ Regulace energetických zařízení 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0917/01 SZ Spalovací zařízení 1 ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0902/01 TMS Speciální úlohy termomechaniky 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0910/01 TOO Technologie ochrany ovzduší 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0906/01 TSP Teorie spalovacích pochodů 1 ZaZk 10 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0925/01 VaK Větrání a klimatizace 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0932/01 VMPK Výpočtové metody parních kotlů 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0930/01 VOT Využití odpadního tepla 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština