Studijní plán – FS / P2301 / 2302V007 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2302V007 – Hydraulické a pneumatické stroje a zařízení
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Hydraulické a pneu. stroje a zařízení (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0918/01 Aplikovaná matematika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 361-0936/01 AT Aplikovaná termomechanika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0911/01 PumpEng Čerpací technika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0923/01 EMNV Elektrické měření neelektrických veličin ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0920/01 HaPM Hydraulické a pneumatické mechanizmy strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0904/01 HPaS Hydraulické prvky a systémy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0922/01 HP Hydraulické převody ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0912/01 HydP Hydrodynamické převody ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0913/01 HyPr Hydrostatické převody ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0907/01 KaHS Kapaliny hydraulických systémů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0916/01 MTech Mazací technika ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0917/01 MeZk Měření a zkoušení v mechanice tekutin ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0909/01 MaS Modelování a simulace ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0929/01 MVA Modelování rozptylu emisí v mezní vrstvě atmosféry ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0938/01 NumMod3D Numerické modelování 3D proudění ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0905/01 PneuPaS Pneumatické prvky a systémy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0919/01 PDS Pohony důlních strojů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0906/01 PSM Pohony strojů a mechanizmů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0903/01 PTek Proudění tekutin ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0915/01 ProTZ Provozuschopnost tekutinových zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0936/01 SMe Servomechanismy ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 352-0903/01 TAŘ Teorie automatického řízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 338-0910/01 VSMT Vybrané statě z mechaniky tekutin ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
454-0903/01 AE Aplikovaná elektronika ZaZk 10 h/s+0 0 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0921/02 DifG Diferenciální geometrie ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0914/01 NPMK Nelineární problémy mechaniky kontinua ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2+0 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština