Studijní plán – FS / P2301 / 2303V002 / - / D / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303V002 – Strojírenská technologie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0905/01 EVMT Experimentální a výpočetní metody ve tváření ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0903/01 EMO Experimentální metody v obrábění ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0917/01 EMPI Experimentální metody v povrchovém inženýrství ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0904/01 KONP Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0945/01 w Nástroje na obrábění ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0920/01 OaESV Organizace a ekonomika stroj. výroby ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0908/01 PPPO Počítačová podpora procesu obrábění ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0918/01 PVSD Projektování výrobních systémů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0907/01 SMŘK Strojírenská metrologie a řízení kvality ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0912/01 SNM Strojírenské a nekonvenční materiály ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0919/01 SRJ Systémy řízení jakosti ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0916/01 TaZPŚ Technologie a zařízení povrchových úprav ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0927/01 TSvaZ Technologie svařování a zařízení ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0914/01 TTZD Technologie tepelného zpracování ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0947/01 TaTO Teorie a technologie obrábění ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0926/01 TaTTv Teorie a technologie tváření ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0922/01 TPL Teorie plasticity ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0915/01 TPaTPI Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0906/01 TESVA Teorie svařování ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0911/01 TTPD Teorie technologických procesů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0921/01 TVK Tvářitelnost kovů ZaZk 25 h/s+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Fyzika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0901/01 AKUDE Akustická a ultrazvuková defektoskopie ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0902/01 APFYZ Aplikovaná fyzika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0914/01 FYZ Fyzika ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0911/01 FYZ1 Fyzika I ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0909/01 FPTMM Fyzikální principy technických měřicích metod ZaZk 0+45 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0919/01 Nedestruktivní metody zkoušek ZaZk 0+45 h/s 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0920/01 OPTDM Optické diagnostické metody ZaZk 25 h/s+0 0 čeština

PV - Matematika pro doktorské studium (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0914/01 NPMK Nelineární problémy mechaniky kontinua ZaZk 2 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 0 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2 h/s+0 10 čeština