Studijní plán – FS / P2301 / 2303V002 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programP2301 – Strojní inženýrství
FakultaFakulta strojníStudijní obor2303V002 – Strojírenská technologie
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Volitelné předměty doktor. studia- mat. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic 1 ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0927/01 NŘODR Numerické řešení obyčejných diferenciálních rovnic 1 ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) 1 ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II 1 ZaZk 2+0 10 čeština

PV - Strojírenská technologie (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0901/01 AT Automatizace tváření 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0910/01 EVMS Experimentální a výpočetní metody ve svařování 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0905/01 EVMT Experimentální a výpočetní metody ve tváření 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0923/01 EMSv Experimentální metody svařování 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0903/01 EMO Experimentální metody v obrábění 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0917/01 EMPI Experimentální metody v povrchovém inženýrství 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0904/01 KONP Konstrukce obráběcích nástrojů a přípravků 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0945/01 w Nástroje na obrábění 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0913/01 NSMD Nekonvenční strojírenské materiály 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0920/01 OaESV Organizace a ekonomika stroj. výroby 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0918/01 PVSD Projektování výrobních systémů 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0907/01 SMŘK Strojírenská metrologie a řízení kvality 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0912/01 SNM Strojírenské a nekonvenční materiály 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0919/01 SRJ Systémy řízení jakosti 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0916/01 TaZPŚ Technologie a zařízení povrchových úprav 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0907/01 TECHS Technologie svařování 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0914/01 TTZD Technologie tepelného zpracování 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0908/01 Tetva Technologie tváření 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 346-0947/01 TaTO Teorie a technologie obrábění 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0922/01 TPL Teorie plasticity 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0915/01 TPaTPI Teorie povrchu a technologie povrchového inženýrství 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0906/01 TESVA Teorie svařování 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0911/01 TTPD Teorie technologických procesů 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0904/01 TVST Tvářecí stroje 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0921/01 TVK Tvářitelnost kovů 1 ZaZk 25 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 345-0909/01 VS Výrobní stroje, svářecí zařízení, pomůcky 1 ZaZk 25 h/s+0 0 čeština

PV - Volitelné předměty doktor. studia - fyz. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0909/01 FPTMM Fyzikální principy technických měřicích metod 1 ZaZk 45 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0906/01 FPL-MVPL Fyzika pevných látek - mechanické vlastnosti pevných látek 1 ZaZk 0 h/s+45 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0907/01 FT Fyzika tekutin 1 ZaZk 20 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0918/01 MVMFV Metody vyhodnocování měření fyzikálních veličin 1 ZaZk 20 h/s+0 10 čeština

PV - Volitelný předmět - jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. 1 ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. 1 ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. 1 ZaZk 0+0 10 čeština