Studijní plán – FEI / B2612 / 1801R001 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB2612 – Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1801R001 – Informatika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0097/01 BEZ Bezpečnost v elektrotechnice 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 452-0097/01 BEZ Bezpečnost v elektrotechnice 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 456-0037/01 ML Matematická logika 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0523/01 CPP Programování v C/C++ 3 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0061/01 TJA Teorie jazyků a automatů 3 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0500/01 TJAb Teorie jazyků a automatů - Bc. 3 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0023/01 TZD Teorie zpracování dat 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0023/01 TZD Teorie zpracování dat 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0529/01 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0529/01 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0097/01 GRA Grafové algoritmy 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0321/01 OOM Objektově orientované metody 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0523/01 CPP Programování v C/C++ 3 KlZap 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0540/01 SPR Seminář z programování 3 KlZap 0+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0044/01 DAIS1 Databázové a informační systémy I. 3 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0044/01 DAIS1 Databázové a informační systémy I. 3 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0109/01 PS1 Počítačové sítě 1 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0109/01 PS1 Počítačové sítě 1 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0038/01 RAS Relační a algebraické struktury 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0099/01 JAV Java technologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0002/01 NUM1 Numericke metody I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0091/01 PES I Petriho sítě I 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0525/01 PJP Programovací jazyky a překladače 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0106/01 PGA Programování grafických aplikací 3 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0066/01 RMF Rovnice matematické fyziky 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0043/01 QMSC Systémy jakosti a certifikace 3 ZaZk 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0506/01 BCS Bakalářský seminář 4 Za 0+3 20 čeština
Výběr v OSP 456-0060/01 SOJ Strojově orientované jazyky 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0063/01 UDP Úvod do překladačů 4 ZaZk 2+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0308/01 DZO Digitální zpracování obrazu 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0307/01 DOS Distribuované objektové systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0306/01 DOK Dokumentografické informační systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0314/01 ISDS Informační systémy a datové sklady 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0094/01 PES II Petriho sítě II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0323/01 PG I Počítačová grafika I 4 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 457-0050/01 STA2 Statistika II (aplikovaná statistika) 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0104/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0015/01 UIN Umělá inteligence 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0006/01 VKAM Vybrané kapitoly z autom. měření 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0121/01 VHDL Jazyk pro návrh HW struktur VHDL 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0088/01 OSY Operační systémy 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0090/01 VAS Vyčíslitelnost a složitost 4 ZaZk 2+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0302/01 ANO Analýza obrazu 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0037/01 DITR Diskrétní transformace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0312/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0303/01 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 4 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0318/01 MAD Metody analýzy dat 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0057/01 MDM Metody diskrétní matematiky 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0319/01 NEU Neuronové sítě 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0089/01 PAL Paralelní algoritmy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0507/01 PMM Programování mikroprocesorových modulů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0069/01 PRE Překladače 4 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0327/01 ROB Robotika 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0102/01 SMI Stochastické metody v informatice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0528/01 TIS Tvorba informačních systémů 4 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0064/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0052/01 SUS Spolehlivost a udržovatelnost systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0301/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0304/01 DAL Distribuované algoritmy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0119/01 PLAJ Principy logické analýzy jazyka 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0096/01 SPG Seminář počítačové grafiky 5 Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 457-0051/01 STA3 Statistika III ( Aplikov. lineární mod) 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0308/01 TDS Technická diagnostika a spolehlivost 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0332/01 TPS Technologie počítačových sítí 5 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 456-0333/01 VIA Vývoj internetových aplikací 5 ZaZk 2+1 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0112/01 DIS Diplomový seminář 5 Za 0+3 32 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0422/02 MMPDR Parciální diferenciální rovnice a matematické modelování 5 ZaZk 2+2 4 čeština