Studijní plán – FEI / B2645 / 3901R032 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2005/2006Studijní programB2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3901R032 – Biomedicínská technika
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 491-0031/01 AN Anatomie 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 452-0456/03 BPvL Bezpečnost práce v laboratořích FEI 1 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 516-0412/02 FYI Fyzika I 1 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 491-0041/01 FaPF Fyziologie a patologická fyziologie 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 491-0081/02 JLaOT Jazyk latinský a odborná terminologie 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 457-0501/02 M1 Matematika I 1 Za 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 491-0061/02 PaK Psychologie a komunikace 1 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 450-0503/02 ZPP3 Základy použití počítačů 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0105/01 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0905/01 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0305/01 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0705/01 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/03 DVT Dějiny vědy a techniky Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0204/02 SNH Světová a národní historie I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0712/01 Kapitoly z dějin umění Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0002/02 MMEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0001/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 2 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 449-0511/01 EO I Elektrické obvody I 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0453/01 Fyzika II pro BMT 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 491-0001/02 KPTDN Klinická propedeutika a technika v diagnostice nemocí 1 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 457-0502/01 M2 Matematika II 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 491-0032/02 Patologická anatomie 1 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 491-0013/01 Prázdninová praxe I - využití techniky v diagnostice nemocí 1 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 491-0074/02 První pomoc a ošetřovatelská technika 1 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 491-0021/01 ZMI Základy mikrobiologie a imunologie 1 Za 2+0 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/01 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0906/01 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0306/01 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0706/01 Šb/II Jazyk španělský b/II 1 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/03 DVT Dějiny vědy a techniky Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0204/02 SNH Světová a národní historie I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0712/01 Kapitoly z dějin umění Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0002/02 MMEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0001/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 2 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0560/01 BFY Biofyzika 2 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 449-0510/02 EOII Elektrické obvody II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 491-0042/02 Hygiena práce a epidemiologie 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 491-0052/02 Chemie a biochemie 2 Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 491-0076/01 Management a řízení ve zdravotnictví 2 Za 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 455-0550/01 MZD Měření a zpracování dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0556/01 SaS Snímače a senzory 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 491-0005/02 Vyšetřovací metody a přístrojová technika v interních oborech 2 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 491-0101/01 ZP Zdravotnické právo 2 Za 1+0 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/01 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0907/01 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0307/01 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0707/01 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/03 DVT Dějiny vědy a techniky Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0204/02 SNH Světová a národní historie I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0562/01 BTE Biotelemetrie 2 KlZap 1+1 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0712/01 Kapitoly z dějin umění Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0002/02 MMEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0001/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 2 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0553/02 ASi Analýza signálů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0536/01 ISZ Informační systémy ve zdravotnictví 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 491-0016/01 Prázdninová praxe II - využití techniky v léčbě nemocí 2 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 455-0557/01 SSB Snímače a senzory v biomedicíně 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0551/01 TEP Technika elektronických přístrojů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 491-0014/02 Vyšetřovací metody a přístrojová technika v chirurgických oborech 2 Za 3+0 3 čeština
Výběr v OSP 491-0082/01 ZMV Základy metodologie výzkumu 2 Za 1+1 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/01 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0908/01 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0308/01 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0708/01 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/03 DVT Dějiny vědy a techniky Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0204/02 SNH Světová a národní historie I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 491-0015/01 AUD Audiometrie 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 491-0044/01 CN Civilizační nemoci 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 491-0063/01 EvZ Etika ve zdravotnictví 2 Za 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 491-0093/01 PTKPH Přístrojová technika a kompenzační pomůcky u handicapovaných 2 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 491-0019/02 VMPTOL Vyšetřovací metody a přístrojová technika v očním lékařství 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 491-0091/02 VMPTR Vyšetřovací metody a přístrojová technika v rehabilitaci 2 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 455-0561/01 ZBKY Základy biokybernetiky 2 Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0712/01 Kapitoly z dějin umění Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0002/02 MMEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0001/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 2 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0558/01 BS Bakalářský seminář I 3 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 491-0078/01 Bakalářský seminář ZSF 3 Za 0+3 3 čeština
Výběr v OSP 491-0077/01 Marketing ve zdravotnictví 3 ZaZk 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 455-0552/01 MEP Měření na elektronických přístrojích 3 ZaZk 1+2 3 čeština
Výběr v OSP 455-0559/01 SMŘ Systémy monitorování a řízení 3 Za 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 491-0079/01 VZ Veřejné zdravotnictví 3 Za 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 491-0017/01 Zdravotnická technika v urgentní chirurgii 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 491-0008/01 Zdravotnická technika v urgentním vnitřním lékařství 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 455-0554/01 ZEP1 Zdravotnické elektrické přístroje 1 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/03 DVT Dějiny vědy a techniky Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0204/02 SNH Světová a národní historie I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0456/04 BPvL Bezpečnost práce v laboratořích FEI 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 491-0202/01 RPZPA Riziko pracovní zátěže pohybového aparátu 3 ZaZk 1+1 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0712/01 Kapitoly z dějin umění Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0002/02 MMEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0001/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 2 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 491-0010/01 Bezpečnost ve zdravotnictví 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 491-0018/01 Odborná praxe - technické a přístrojové vybavení operačních sálů 3 Za 0+7 5 čeština
Výběr v OSP 491-0043/01 Přístrojová technika v kardiologii a v kardiochirurgii 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 491-0011/01 Přístrojová technika v radioterapii a nukleární medicíně 3 Za 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 491-0012/01 Technické a přístrojové vybavení v ambulantní praxi 3 Za 0+7 5 čeština
Výběr v OSP 491-0009/01 TVDL Technické vybavení v dětském lékařství 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 491-0033/01 Vyšetřovací metody a přístrojová technika v radiodiagnostice 3 Za 1+0 2 čeština
Výběr v OSP 455-0555/01 ZEP2 Zdravotnické elektrické přístroje 2 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0203/03 DVT Dějiny vědy a techniky Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0103/05 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0303/10 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0204/02 SNH Světová a národní historie I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0479/04 ZP Základy práva Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 711-0712/01 Kapitoly z dějin umění Za 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0002/02 MMEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 720-0001/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 2 čeština