Studijní plán – FEI / M2612 / 2612T018 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2612 - Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T018 - Elektronika a sdělovací technika
Typ studiamagisterskéSpecializace -
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0097/01 BEZ Bezpečnost v elektrotechnice 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0054/01 MT Mikroprocesorová technika 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0004/01 PEO II Prvky elektronických obvodů II 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0055/01 PS Přenosové soustavy 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0019/01 SAS1 Signály a soustavy I. 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0093/01 PAN Prostředí automatizovaného návrhu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0089/02 PZI Předpisy pro elektrická zařízení a elektrické instalace 3 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0063/01 ZNE Zákony a nařízení v elektrotechnice 3 ZaZk 2+0 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0077/01 E I Elektronika I 3 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0080/01 PM Přenosová média 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0051/01 ZČS Zpracování číslicových signálů 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0138/01 MPE Materiály pro elektrotechniku a mikroelektroniku 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0403/01 Optika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0901/01 QMS Systémy jakosti 3 ZaZk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP 449-0039/01 SVA Šíření elektromagnetických vln a antény 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0095/01 TEZ Technologie elektronických zařízení 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0452/01 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC 3 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0053/01 PLP Programovatelné logické prvky 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0024/01 RIS2 Řídící systémy II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0020/01 SaS2 Signály a soustavy II. 3 ZaZk 3+2 8 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0078/01 E II Elektronika II 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0092/01 PD Přenos dat 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 449-0071/01 ANT Antény 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0030/01 KEZ I Konstrukce elektronických zařízení I. 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0062/01 MiT Mikroelektronika v telekomunikačních systémech 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0087/01 OaTI Obvody a technika VVF I 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 516-0404/01 Optoelektronika I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0057/01 PIO Počítačová identifikace obvodů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0099/01 PVM Povinná výběrová matematika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0050/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0073/01 VMA Vývoj mikroprocesorových aplikací 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0079/01 E III Elektronika III 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0056/01 SS Spojovací soustavy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0072/01 ISDN ISDN 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0033/01 KEZII Konstrukce elektronických zařízení II 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 516-0405/01 Optoelektronika II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0089/01 RT Radiokomunikační technika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0047/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0082/01 SAD Spolehlivost a diagnostika 5 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0084/01 ATM ATM sítě 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 454-0083/01 DAOS Dimenzování a optimalizace sítí 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0016/01 MTLK Měření v telekomunikační technice 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0406/01 Optoelektronika III 5 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 454-0090/01 RS Rádiové sítě 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0063/01 ŘPTÚ Řízení a programování telefonních ústředen 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0048/01 DS Diplomový seminář 5 Za 0+3 32 čeština