Studijní plán – FEI / M2612 / 2612T999 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2612 – Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T999 – Společný základ pro FEI
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Společné studium - 1. ročník (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0075/01 UDOS Úvod do operačních systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština

P - Společné studium - 1. ročník (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0096/01 BPL Bezpečnost práce v laboratořích FEI 1 ZaZk 10+0 0 čeština
Výběr v OSP 714-0404/01 LA Lineární algebra 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0032/01 LA-T Lineární algebra (T) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0401/01 Matematická analýza I 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0065/01 MAI-S Matematická analýza I (S) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0015/01 MA1T Matematická analýza I (T) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 347-0026/01 TD Technická dokumentace 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 449-0023/01 TEO1 Teorie obvodů I 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0001/01 LO Logické obvody 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0003/01 ZPP Základy použití počítačů 1 KlZap 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 516-0401/01 Fyzika I 1 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 714-0402/01 MA II Matematická analýza II 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0055/01 MAS Matematická analýza II (S) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0016/01 MA2T Matematická analýza II (T) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 449-0024/01 TEO2 Teorie obvodů II 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0080/01 ZALS Zaklady algoritmizace (S) 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0114/02 ZALT Základy algoritmizace (T) 1 ZaZk 2+2 4 čeština

PV - Společné studium - 2.ročník elektroobory (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0454/01 Programování v Module 2 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 714-0451/01 PP Programování v Pascalu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0038/01 SE Silnoproudá elektrotechnika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) 2 ZaZk 2+2 4 čeština

P - Společné studium - 2.ročník elektroobory (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0079/01 ETM Elektrotechnické materiály 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0421/01 FKP Funkce komplexní proměnné 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0402/01 Fyzika II 2 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 714-0403/01 MA III Matematická analýza III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0017/01 MA3T Matematická analýza III(T) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0001/01 ELM Elektrická měření 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu 2 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0002/01 PEO I Prvky elektronických obvodů I 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0067/01 EL Elektronika 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0047/01 FKP Funkce komplexní proměnné 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 449-0012/01 TEPO Teorie elektromagnetického pole 2 ZaZk 3+4 8 čeština

PV - Společenské vědy - 1. etapa (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0203/01 DVT Dějiny vědy a techniky ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0103/01 FIL Filozofie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0290/01 Světová a národní historie ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/02 ZP Základy práva KlZap 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0479/03 ZP Základy práva ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/04 PSYCH-1 Psychologie I. ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie Za 0+2 2 čeština

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0105/03 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0905/03 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0305/03 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0505/03 Rb/I Jazyk ruský b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0705/03 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0906/03 Fb/II Jazyk francouzský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0306/03 Nb/II Jazyk německý b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0506/03 Rb/II Jazyk ruský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0706/03 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0907/03 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0307/03 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0507/03 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0108/03 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0908/03 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0308/03 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0508/03 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0708/03 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština

Student si "Cizí jazyk" zapisuje dle komentáře v tiskové formě Studijního plánu.