Studijní plán – FEI / M2612 / 2642T004 / 10 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2612 – Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2642T004 – Elektrické stroje, přístroje a pohony
Typ studiamagisterskéSpecializace10 – Elektrické stroje a přístroje
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0097/01 BEZ Bezpečnost v elektrotechnice 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 453-0003/01 ES1 Elektrické stroje I 3 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 451-0023/01 dm-TVN Technika vysokého napětí 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0039/01 MNV1 Měření neelektrických veličin I. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0069/01 MFP Modelování fyzikálních polí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0061/01 PŘS Programování řídících systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0023/01 EP1 Elektrické přístroje I 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0005/01 ES2 Elektrické stroje II 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0008/01 dm-EE I Elektroenergetika I 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0046/01 VEI Výkonová elektronika I. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0007/01 Nauka o materiálu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 546-0005/01 OŽP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/03 TM Technická mechanika (El.) 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0033/01 TP Technika plazmatu 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0452/01 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC 3 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0024/01 RIS2 Řídící systémy II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0022/01 EPO Elektrické pohony 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0024/01 EP2 Elektrické přístroje II 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0009/01 dm-EE II Elektroenergetika II 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0029/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0016/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0006/01 MSS Mechanické součásti a systémy 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0099/01 PVM Povinná výběrová matematika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0050/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0047/01 VEII Výkonová elektronika II. 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 452-0063/01 ZNE Zákony a nařízení v elektrotechnice 4 ZaZk 2+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0006/01 ES3 Elektrické stroje III 4 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0031/01 EMP Elektromagnetické přístroje 4 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0019/01 dm-ETT Elektrotepelná technika 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0031/01 Elektrárny II. 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0051/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0009/01 MES Měření na elektrických strojích 4 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 448-0057/01 MŘSII Mikroprocesorové řídicí systémy II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0037/01 SOES Systémy ochran elektrických strojů 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0036/01 BS Bezkontaktní spínání 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0036/01 dm-EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 5 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 712-0010/03 N Jazyk německý 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0009/01 MKPME MKP v mechanice 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0059/01 MZŘSS Moderní způsoby řízení střídavých strojů 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 453-0027/01 PEP Projektování elektrických přístrojů 5 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0010/01 PES Projektování elektrických strojů 5 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 452-0089/02 PZI Předpisy pro elektrická zařízení a elektrické instalace 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 453-0085/01 TVEP Technologie výroby elektrických přístrojů 5 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0013/01 TVES Technologie výroby elektrických strojů 5 ZaZk 3+2 8 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0001/01 DIS Diplomový seminář 5 Za 0+3 32 čeština