Studijní plán – FEI / M2612 / 2642T004 / 10 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programM2612 – Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2642T004 – Elektrické stroje, přístroje a pohony
Typ studiamagisterskéSpecializace10 – Elektrické stroje a přístroje
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0096/01 BPL Bezpečnost práce v laboratořích FEI 1 ZaZk 10+0 0 čeština
Výběr v OSP 714-0404/01 LA Lineární algebra 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0032/01 LA-T Lineární algebra (T) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0401/01 Matematická analýza I 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0065/01 MAI-S Matematická analýza I (S) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0015/01 MA1T Matematická analýza I (T) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 347-0026/01 TD Technická dokumentace 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 713-0001/01 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 449-0023/01 TEO1 Teorie obvodů I 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0001/01 LO Logické obvody 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0003/01 ZPP Základy použití počítačů 1 KlZap 2+3 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 449-0071/01 ANT Antény ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0084/01 ATM ATM sítě ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0020/01 APEZ Automatizace a provoz elektrotepelných zařízení ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0071/01 ARL Automatizované řízení - laboratoře KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0036/01 BS Bezkontaktní spínání ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0115/01 BIT Bezpečnost v informačních technologiích ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0016/01 CP1 Číslicové počítače I ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0047/01 DAIS2 Databázové a informační systémy II. ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0031/01 DMM Diagnostické metody v medicíně ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0015/01 dm-DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0082/01 DZO Digitální zpracování obrazu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0083/01 DAOS Dimenzování a optimalizace sítí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0103/01 DIA Distribuované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0100/01 DOS Distribuované objektové systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0050/01 DSR Distribuované systémy řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0118/01 DGIS Dokumentografické informační systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0053/01 EMP Ekonomické minimum podnikatele ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0048/01 dm-EL Elektrárny ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0022/01 EPO Elektrické pohony ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0022/01 EP2 Elektrické přístroje II ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0034/01 EPR Elektrické přístroje v rozvodnách ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0053/01 ERPII Elektrické regulační pohony II. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0003/01 ESV Elektrické stanice a vedení ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0003/01 ES1 Elektrické stroje I ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0029/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 453-0035/01 ESAR Elektrické stroje pro automatizace a robotiku ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0036/01 dm-EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0009/01 dm-EE II Elektroenergetika II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0016/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0026/01 ELM1 Elektronická měření I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0030/01 ELP2 Elektronické přístroje II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0078/01 E II Elektronika II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0047/01 ESR Expertní systémy v řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0096/01 FP I Fyzika polovodičů I ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0097/01 GRA Grafové algoritmy ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0078/02 INS Informační systémy ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0113/01 INT Internetové technologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0506/03 IPK Interpersonální komunikace Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 455-0078/01 VHDL Jazyk pro návrh HW struktur VHDL ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0091/01 KOT Komponentně orientované technologie ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0030/01 KEZ I Konstrukce elektronických zařízení I. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0108/01 KEA Konstruování efektivních algoritmů v počítačové grafice a geometrii ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0014/01 LP1 Lékařská propedeutika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0087/01 LPT1 Lékařská přístrojová technika I ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0089/01 LPT3 Lékařská přístrojová technika III ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0082/01 LSA Logické systémy řízení a programovatelné automaty ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0603/02 Marketingový výzkum ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 456-0037/01 ML Matematická logika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 347-0006/01 MSS Mechanické součásti a systémy ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0039/01 MNV1 Měření neelektrických veličin I. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0016/01 MTLK Měření v telekomunikační technice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0020/01 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0057/01 MDM Metody diskrétní matematiky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0062/01 MiT Mikroelektronika v telekomunikačních systémech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0054/01 MT Mikroprocesorová technika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0058/01 MaSEP Modelování a simulace elektrických pohonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0069/01 MFP Modelování fyzikálních polí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0059/01 MZŘSS Moderní způsoby řízení střídavých strojů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 454-0099/01 MIODP Montáž IO a diskrétních prvků ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0025/01 NEP Navrhování elektrických pohonů ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0016/01 NEP Navrhování elektronických přístrojů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0404/04 OOP Občanské a obchodní právo ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0098/01 OOM Objektově orientované metody ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0027/01 OOP Objektově orientované programování ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0087/01 OaTI Obvody a technika VVF I ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0021/01 dm-OAR Ochrany a automatiky v rozvodu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0404/01 Optoelektronika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0406/01 Optoelektronika III ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0604/01 PerMan Personální management Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 456-0094/01 PES II Petriho sítě II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0062/01 PPR Počítače pro řízení ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0107/01 PGC Počítačová grafika a CAD ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0057/01 PIO Počítačová identifikace obvodů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0110/01 POS2 Počítačové sítě 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0074/01 PMS Použití Matlabu se Simulinkem v inženýrském studiu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0036/02 PJC Programovací jazyk C ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0027/01 PEP Projektování elektrických přístrojů ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0010/01 PES Projektování elektrických strojů ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0046/01 dm-POS Projektování osvětlovacích soustav ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0093/01 PAN Prostředí automatizovaného návrhu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0033/01 PRS1 Prostředky řídících systémů I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0004/01 PEO II Prvky elektronických obvodů II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 452-0089/02 PZI Předpisy pro elektrická zařízení a elektrické instalace ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0027/01 dm-PREE Přenos a rozvod elektrické energie ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0092/01 PD Přenos dat ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0055/01 PS Přenosové soustavy ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0090/01 RS Rádiové sítě ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0022/01 RSY2 Regulační systémy II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0070/01 ROB Robotika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0050/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0044/01 RSP1 Řídící systémy s počítači I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0063/01 ŘPTÚ Řízení a programování telefonních ústředen ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0034/01 dm-ŘES Řízení elektrizačních soustav ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0096/01 SPG Seminář počítačové grafiky Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 448-0060/01 SMV Servopohony malých výkonů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 448-0061/01 SP Signálové procesory ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0019/01 SAS1 Signály a soustavy I. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0048/01 SZT SPEC.ZDRAVOTNI TECHNIKA ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 454-0082/01 SAD Spolehlivost a diagnostika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0049/01 STA1 Statistika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0050/01 STA2 Statistika II (aplikovaná statistika) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0051/01 STA3 Statistika III ( Aplikov. lineární mod) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0060/01 SOJ Strojově orientované jazyky ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0004/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0008/01 TDI Technická diagnostika a spolehlivost ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0023/01 dm-TVN Technika vysokého napětí ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 454-0098/01 TMO Technologie mikroelektronických obvodů ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0085/01 TVEP Technologie výroby elektrických přístrojů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0013/01 TVES Technologie výroby elektrických strojů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0104/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0061/01 TJA Teorie jazyků a automatů ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 449-0067/01 Teorie nelineárních a parametrických obvodů ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0023/01 TZD Teorie zpracování dat ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0015/01 UIN Umělá inteligence ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0063/01 UDP Úvod do překladačů ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0018/01 VI1 Virtuálni instrumentace I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0077/01 AZS Vybrané aplikace zpracování signálů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0006/01 VKAM Vybrané kapitoly z autom. měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0117/01 VPS Vybrané problémy simulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0047/01 VEII Výkonová elektronika II. ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 448-0064/01 VSP Výkonové spínací prvky ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0045/01 dm-VPEE Využití počítačů v elektroenergetice ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 454-0073/01 VMA Vývoj mikroprocesorových aplikací ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0093/01 ZER Základy elektromechaniky pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0105/01 ZPG Základy počítačové grafiky ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 452-0063/01 ZNE Zákony a nařízení v elektrotechnice ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0047/01 dm-ZE Zařízení elektráren ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0090/01 ZBS Zpracování biosignálu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0072/01 ŠV Šíření elektromagnetických vln ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0042/01 TEMPOII Teorie elektromagnetického pole II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů ZaZk 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0001/01 LO Logické obvody 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0003/01 ZPP Základy použití počítačů 1 KlZap 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 516-0401/01 Fyzika I 1 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 714-0402/01 MA II Matematická analýza II 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0055/01 MAS Matematická analýza II (S) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0016/01 MA2T Matematická analýza II (T) 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 713-0001/02 TV Tělesná výchova 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 449-0024/01 TEO2 Teorie obvodů II 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0080/01 ZALS Zaklady algoritmizace (S) 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0114/02 ZALT Základy algoritmizace (T) 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0105/03 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0905/03 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0305/03 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0505/03 Rb/I Jazyk ruský b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0705/03 Šb/I Jazyk španělský b/I 1 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 456-0075/01 UDOS Úvod do operačních systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0072/01 ŠV Šíření elektromagnetických vln ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0042/01 TEMPOII Teorie elektromagnetického pole II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0084/01 AOPV Analýza obrazu a počítačové vidění ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0072/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0049/01 BKY Biokybernetika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0020/01 CP2 Číslicové počítače II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0044/01 DAIS1 Databázové a informační systémy I. ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0111/01 DAIS3 Databázové a informační systémy III. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0037/01 DITR Diskrétní transformace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0042/01 dm-EME Ekonomika a management v elektroenergetice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0014/01 EMVT Elektrická měření ve výpočetní technice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0023/01 EP1 Elektrické přístroje I ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0048/01 ERPI Elektrické regulační pohony I. ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0005/01 ES2 Elektrické stroje II ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0006/01 ES3 Elektrické stroje III ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0008/01 dm-EE I Elektroenergetika I ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0031/01 EMP Elektromagnetické přístroje ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0027/01 ELM2 Elektronická měření II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0029/01 ELP1 Elektronické přístroje I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0077/01 E I Elektronika I ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0079/01 E III Elektronika III ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0019/01 dm-ETT Elektrotepelná technika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0038/01 dm-EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0105/02 FILVĚD Filozofie vědy Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0097/01 FP II Fyzika polovodičů II ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0057/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0508/02 ChovOrg1 Chování v organizaci I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0301/01 IPE Integrační procesy v Evropě Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0407/01 Integrovaná optika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0072/01 ISDN ISDN ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0099/01 JAV Java technologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0033/01 KEZII Konstrukce elektronických zařízení II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0051/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0015/01 LP2 Lékařská propedeutika II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0088/01 LPT2 Lékařská přístrojová technika II ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 450-0009/01 MES Měření na elektrických strojích ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0040/01 MNV2 Měření neelektrických veličin II. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0064/01 MAD Metody analýzy dat ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0021/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0057/01 MŘSII Mikroprocesorové řídicí systémy II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0055/01 MP Mikroprocesory ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 337-0009/01 MKPME MKP v mechanice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0116/01 MaS Modelování a simulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0007/01 Nauka o materiálu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0070/01 NVŘS Navrhování a vizualizace řídících systémů ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0049/01 NEU Neuronové sítě ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0002/01 NUM1 Numericke metody I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0088/01 OSY Operační systémy ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0054/01 OSR Operační systémy pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0403/01 Optika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0405/01 Optoelektronika II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0089/01 PAL Paralelní algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0422/02 MMPDR Parciální diferenciální rovnice a matematické modelování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0091/01 PES I Petriho sítě I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0017/01 dm-PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 450-0010/01 PVP Počítače v elektrických pohonech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0109/01 PS1 Počítačové sítě 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0452/01 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0106/01 PGA Programování grafických aplikací ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0007/01 PMM Programování mikroprocesorových modulů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0053/01 PLP Programovatelné logické prvky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0037/01 dm-PEDS Projektování elektrických distribučních sítí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0075/01 PMR Projektování měření a regulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0041/01 PRS2 Prostředky řídících systémů II. ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 451-0030/01 dm-PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0069/01 PRE Překladače ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0080/01 PM Přenosová média ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0079/01 RRS Radiokomunikace v řídících systémech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0089/01 RT Radiokomunikační technika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0068/01 RP Rádiový přenos ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0021/01 RSY1 Regulační systémy I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0038/01 RAS Relační a algebraické struktury ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0049/01 ŘČEP Řídící členy elektrických pohonů ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0024/01 RIS2 Řídící systémy II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0045/01 RSP2 Řídící systémy s počítači II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0020/01 SaS2 Signály a soustavy II. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0076/01 SWI Softwarové inženýrství ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0056/01 SS Spojovací soustavy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0052/01 SUS Spolehlivost a udržovatelnost systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0056/01 SZM Statistické zpracování měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0102/01 SMI Stochastické metody v informatice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0005/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0901/01 QMS Systémy jakosti ZaZk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP 453-0037/01 SOES Systémy ochran elektrických strojů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0033/01 TP Technika plazmatu ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0607/02 TSV Techniky sociologického výzkumu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0095/01 TEZ Technologie elektronických zařízení ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0047/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0081/01 TS Telekomunikační sítě ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0024/01 dm-TEN Teoretická elektroenergetika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0043/01 TGR Teorie grafů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0080/01 TIK Teorie informace a kódování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0013/01 TEK Teorie kódování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0064/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0075/01 UDOS Úvod do operačních systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0026/01 UDPJ Úvod do programovacích jazyků ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0092/01 VRS Vestavěné řídicí systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0019/01 VI2 Virtuálni instrumentace II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0090/01 VAS Vyčíslitelnost a složitost ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0046/01 VEI Výkonová elektronika I. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0080/01 ZALS Zaklady algoritmizace (S) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0114/02 ZALT Základy algoritmizace (T) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0063/01 ZNT Základy nízkofrekvenční techniky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0051/01 ZČS Zpracování číslicových signálů ZaZk 3+2 8 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0079/01 ETM Elektrotechnické materiály 2 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 714-0421/01 FKP Funkce komplexní proměnné 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0402/01 Fyzika II 2 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 714-0403/01 MA III Matematická analýza III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0017/01 MA3T Matematická analýza III(T) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0001/01 ELM Elektrická měření 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu 2 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0002/01 PEO I Prvky elektronických obvodů I 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/03 Ab/II Jazyk anglický b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0906/03 Fb/II Jazyk francouzský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0306/03 Nb/II Jazyk německý b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0506/03 Rb/II Jazyk ruský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0706/03 Šb/II Jazyk španělský b/II 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 714-0454/01 Programování v Module 2 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 714-0451/01 PP Programování v Pascalu 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0071/01 ANT Antény ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0084/01 ATM ATM sítě ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0020/01 APEZ Automatizace a provoz elektrotepelných zařízení ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0071/01 ARL Automatizované řízení - laboratoře KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0036/01 BS Bezkontaktní spínání ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0115/01 BIT Bezpečnost v informačních technologiích ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0016/01 CP1 Číslicové počítače I ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0047/01 DAIS2 Databázové a informační systémy II. ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0031/01 DMM Diagnostické metody v medicíně ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0015/01 dm-DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0082/01 DZO Digitální zpracování obrazu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0083/01 DAOS Dimenzování a optimalizace sítí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0103/01 DIA Distribuované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0100/01 DOS Distribuované objektové systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0050/01 DSR Distribuované systémy řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0118/01 DGIS Dokumentografické informační systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0053/01 EMP Ekonomické minimum podnikatele ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0048/01 dm-EL Elektrárny ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0022/01 EPO Elektrické pohony ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0022/01 EP2 Elektrické přístroje II ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0034/01 EPR Elektrické přístroje v rozvodnách ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0053/01 ERPII Elektrické regulační pohony II. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0003/01 ESV Elektrické stanice a vedení ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0003/01 ES1 Elektrické stroje I ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0029/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 453-0035/01 ESAR Elektrické stroje pro automatizace a robotiku ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0036/01 dm-EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0009/01 dm-EE II Elektroenergetika II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0016/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0026/01 ELM1 Elektronická měření I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0030/01 ELP2 Elektronické přístroje II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0078/01 E II Elektronika II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0047/01 ESR Expertní systémy v řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0096/01 FP I Fyzika polovodičů I ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0097/01 GRA Grafové algoritmy ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0078/02 INS Informační systémy ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0113/01 INT Internetové technologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0506/03 IPK Interpersonální komunikace Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 455-0078/01 VHDL Jazyk pro návrh HW struktur VHDL ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0091/01 KOT Komponentně orientované technologie ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0030/01 KEZ I Konstrukce elektronických zařízení I. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0108/01 KEA Konstruování efektivních algoritmů v počítačové grafice a geometrii ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0014/01 LP1 Lékařská propedeutika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0087/01 LPT1 Lékařská přístrojová technika I ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0089/01 LPT3 Lékařská přístrojová technika III ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0082/01 LSA Logické systémy řízení a programovatelné automaty ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0603/02 Marketingový výzkum ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 456-0037/01 ML Matematická logika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 347-0006/01 MSS Mechanické součásti a systémy ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0039/01 MNV1 Měření neelektrických veličin I. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0016/01 MTLK Měření v telekomunikační technice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0020/01 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0057/01 MDM Metody diskrétní matematiky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0062/01 MiT Mikroelektronika v telekomunikačních systémech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0054/01 MT Mikroprocesorová technika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0058/01 MaSEP Modelování a simulace elektrických pohonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0069/01 MFP Modelování fyzikálních polí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0059/01 MZŘSS Moderní způsoby řízení střídavých strojů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 454-0099/01 MIODP Montáž IO a diskrétních prvků ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0025/01 NEP Navrhování elektrických pohonů ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0016/01 NEP Navrhování elektronických přístrojů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0404/04 OOP Občanské a obchodní právo ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0098/01 OOM Objektově orientované metody ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0027/01 OOP Objektově orientované programování ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0087/01 OaTI Obvody a technika VVF I ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0021/01 dm-OAR Ochrany a automatiky v rozvodu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0404/01 Optoelektronika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0406/01 Optoelektronika III ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0604/01 PerMan Personální management Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 456-0094/01 PES II Petriho sítě II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0062/01 PPR Počítače pro řízení ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0107/01 PGC Počítačová grafika a CAD ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0057/01 PIO Počítačová identifikace obvodů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0110/01 POS2 Počítačové sítě 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0074/01 PMS Použití Matlabu se Simulinkem v inženýrském studiu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0036/02 PJC Programovací jazyk C ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0027/01 PEP Projektování elektrických přístrojů ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0010/01 PES Projektování elektrických strojů ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0046/01 dm-POS Projektování osvětlovacích soustav ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0093/01 PAN Prostředí automatizovaného návrhu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0033/01 PRS1 Prostředky řídících systémů I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0004/01 PEO II Prvky elektronických obvodů II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 452-0089/02 PZI Předpisy pro elektrická zařízení a elektrické instalace ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0027/01 dm-PREE Přenos a rozvod elektrické energie ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0092/01 PD Přenos dat ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0055/01 PS Přenosové soustavy ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0090/01 RS Rádiové sítě ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0022/01 RSY2 Regulační systémy II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0070/01 ROB Robotika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0050/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0044/01 RSP1 Řídící systémy s počítači I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0063/01 ŘPTÚ Řízení a programování telefonních ústředen ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0034/01 dm-ŘES Řízení elektrizačních soustav ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0096/01 SPG Seminář počítačové grafiky Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 448-0060/01 SMV Servopohony malých výkonů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 448-0061/01 SP Signálové procesory ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0019/01 SAS1 Signály a soustavy I. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0048/01 SZT SPEC.ZDRAVOTNI TECHNIKA ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 454-0082/01 SAD Spolehlivost a diagnostika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0049/01 STA1 Statistika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0050/01 STA2 Statistika II (aplikovaná statistika) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0051/01 STA3 Statistika III ( Aplikov. lineární mod) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0060/01 SOJ Strojově orientované jazyky ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0004/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0008/01 TDI Technická diagnostika a spolehlivost ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0023/01 dm-TVN Technika vysokého napětí ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 454-0098/01 TMO Technologie mikroelektronických obvodů ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0085/01 TVEP Technologie výroby elektrických přístrojů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0013/01 TVES Technologie výroby elektrických strojů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0104/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0061/01 TJA Teorie jazyků a automatů ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 449-0067/01 Teorie nelineárních a parametrických obvodů ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0023/01 TZD Teorie zpracování dat ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0015/01 UIN Umělá inteligence ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0063/01 UDP Úvod do překladačů ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0018/01 VI1 Virtuálni instrumentace I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0077/01 AZS Vybrané aplikace zpracování signálů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0006/01 VKAM Vybrané kapitoly z autom. měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0117/01 VPS Vybrané problémy simulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0047/01 VEII Výkonová elektronika II. ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 448-0064/01 VSP Výkonové spínací prvky ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0045/01 dm-VPEE Využití počítačů v elektroenergetice ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 454-0073/01 VMA Vývoj mikroprocesorových aplikací ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0093/01 ZER Základy elektromechaniky pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0105/01 ZPG Základy počítačové grafiky ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 452-0063/01 ZNE Zákony a nařízení v elektrotechnice ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0047/01 dm-ZE Zařízení elektráren ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0090/01 ZBS Zpracování biosignálu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0072/01 ŠV Šíření elektromagnetických vln ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0042/01 TEMPOII Teorie elektromagnetického pole II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0001/01 ELM Elektrická měření 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu 2 KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0002/01 PEO I Prvky elektronických obvodů I 2 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0067/01 EL Elektronika 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0047/01 FKP Funkce komplexní proměnné 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 449-0012/01 TEPO Teorie elektromagnetického pole 2 ZaZk 3+4 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0107/03 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0907/03 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0307/03 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0507/03 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 712-0707/03 Šb/III Jazyk španělský b/III 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 453-0038/01 SE Silnoproudá elektrotechnika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0072/01 ŠV Šíření elektromagnetických vln ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0042/01 TEMPOII Teorie elektromagnetického pole II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0084/01 AOPV Analýza obrazu a počítačové vidění ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0072/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0049/01 BKY Biokybernetika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0020/01 CP2 Číslicové počítače II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0044/01 DAIS1 Databázové a informační systémy I. ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0111/01 DAIS3 Databázové a informační systémy III. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0037/01 DITR Diskrétní transformace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0042/01 dm-EME Ekonomika a management v elektroenergetice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0014/01 EMVT Elektrická měření ve výpočetní technice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0023/01 EP1 Elektrické přístroje I ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0048/01 ERPI Elektrické regulační pohony I. ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0005/01 ES2 Elektrické stroje II ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0006/01 ES3 Elektrické stroje III ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0008/01 dm-EE I Elektroenergetika I ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0031/01 EMP Elektromagnetické přístroje ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0027/01 ELM2 Elektronická měření II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0029/01 ELP1 Elektronické přístroje I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0077/01 E I Elektronika I ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0079/01 E III Elektronika III ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0019/01 dm-ETT Elektrotepelná technika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0038/01 dm-EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0105/02 FILVĚD Filozofie vědy Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0097/01 FP II Fyzika polovodičů II ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0057/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0508/02 ChovOrg1 Chování v organizaci I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0301/01 IPE Integrační procesy v Evropě Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0407/01 Integrovaná optika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0072/01 ISDN ISDN ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0099/01 JAV Java technologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0033/01 KEZII Konstrukce elektronických zařízení II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0051/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0015/01 LP2 Lékařská propedeutika II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0088/01 LPT2 Lékařská přístrojová technika II ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 450-0009/01 MES Měření na elektrických strojích ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0040/01 MNV2 Měření neelektrických veličin II. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0064/01 MAD Metody analýzy dat ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0021/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0057/01 MŘSII Mikroprocesorové řídicí systémy II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0055/01 MP Mikroprocesory ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 337-0009/01 MKPME MKP v mechanice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0116/01 MaS Modelování a simulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0007/01 Nauka o materiálu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0070/01 NVŘS Navrhování a vizualizace řídících systémů ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0049/01 NEU Neuronové sítě ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0002/01 NUM1 Numericke metody I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0088/01 OSY Operační systémy ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0054/01 OSR Operační systémy pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0403/01 Optika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0405/01 Optoelektronika II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0089/01 PAL Paralelní algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0422/02 MMPDR Parciální diferenciální rovnice a matematické modelování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0091/01 PES I Petriho sítě I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0017/01 dm-PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 450-0010/01 PVP Počítače v elektrických pohonech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0109/01 PS1 Počítačové sítě 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0452/01 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0106/01 PGA Programování grafických aplikací ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0007/01 PMM Programování mikroprocesorových modulů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0053/01 PLP Programovatelné logické prvky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0037/01 dm-PEDS Projektování elektrických distribučních sítí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0075/01 PMR Projektování měření a regulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0041/01 PRS2 Prostředky řídících systémů II. ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 451-0030/01 dm-PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0069/01 PRE Překladače ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0080/01 PM Přenosová média ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0079/01 RRS Radiokomunikace v řídících systémech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0089/01 RT Radiokomunikační technika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0068/01 RP Rádiový přenos ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0021/01 RSY1 Regulační systémy I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0038/01 RAS Relační a algebraické struktury ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0049/01 ŘČEP Řídící členy elektrických pohonů ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0024/01 RIS2 Řídící systémy II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0045/01 RSP2 Řídící systémy s počítači II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0020/01 SaS2 Signály a soustavy II. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0076/01 SWI Softwarové inženýrství ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0056/01 SS Spojovací soustavy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0052/01 SUS Spolehlivost a udržovatelnost systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0056/01 SZM Statistické zpracování měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0102/01 SMI Stochastické metody v informatice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0005/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0901/01 QMS Systémy jakosti ZaZk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP 453-0037/01 SOES Systémy ochran elektrických strojů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0033/01 TP Technika plazmatu ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0607/02 TSV Techniky sociologického výzkumu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0095/01 TEZ Technologie elektronických zařízení ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0047/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0081/01 TS Telekomunikační sítě ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0024/01 dm-TEN Teoretická elektroenergetika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0043/01 TGR Teorie grafů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0080/01 TIK Teorie informace a kódování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0013/01 TEK Teorie kódování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0064/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0075/01 UDOS Úvod do operačních systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0026/01 UDPJ Úvod do programovacích jazyků ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0092/01 VRS Vestavěné řídicí systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0019/01 VI2 Virtuálni instrumentace II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0090/01 VAS Vyčíslitelnost a složitost ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0046/01 VEI Výkonová elektronika I. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0080/01 ZALS Zaklady algoritmizace (S) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0114/02 ZALT Základy algoritmizace (T) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0063/01 ZNT Základy nízkofrekvenční techniky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0051/01 ZČS Zpracování číslicových signálů ZaZk 3+2 8 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0097/01 BE Bezpečnost v elektrotechnice 3 ZaZk 10+0 0 čeština
Výběr v OSP 453-0003/01 ES1 Elektrické stroje I 3 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 451-0023/01 dm-TVN Technika vysokého napětí 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0108/03 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0908/03 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0308/03 Nb/IV Jazyk německý b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0508/03 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0708/03 Šb/IV Jazyk španělský b/IV 3 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0039/01 MNV1 Měření neelektrických veličin I. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0069/01 MFP Modelování fyzikálních polí 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0061/01 PŘS Programování řídících systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0071/01 ANT Antény ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0084/01 ATM ATM sítě ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0020/01 APEZ Automatizace a provoz elektrotepelných zařízení ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0071/01 ARL Automatizované řízení - laboratoře KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0036/01 BS Bezkontaktní spínání ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0115/01 BIT Bezpečnost v informačních technologiích ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0016/01 CP1 Číslicové počítače I ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0047/01 DAIS2 Databázové a informační systémy II. ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0031/01 DMM Diagnostické metody v medicíně ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0015/01 dm-DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0082/01 DZO Digitální zpracování obrazu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0083/01 DAOS Dimenzování a optimalizace sítí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0103/01 DIA Distribuované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0100/01 DOS Distribuované objektové systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0050/01 DSR Distribuované systémy řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0118/01 DGIS Dokumentografické informační systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0053/01 EMP Ekonomické minimum podnikatele ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0048/01 dm-EL Elektrárny ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0022/01 EPO Elektrické pohony ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0022/01 EP2 Elektrické přístroje II ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0034/01 EPR Elektrické přístroje v rozvodnách ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0053/01 ERPII Elektrické regulační pohony II. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0003/01 ESV Elektrické stanice a vedení ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0003/01 ES1 Elektrické stroje I ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0029/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 453-0035/01 ESAR Elektrické stroje pro automatizace a robotiku ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0036/01 dm-EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0009/01 dm-EE II Elektroenergetika II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0016/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0026/01 ELM1 Elektronická měření I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0030/01 ELP2 Elektronické přístroje II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0078/01 E II Elektronika II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0047/01 ESR Expertní systémy v řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0096/01 FP I Fyzika polovodičů I ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0097/01 GRA Grafové algoritmy ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0078/02 INS Informační systémy ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0113/01 INT Internetové technologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0506/03 IPK Interpersonální komunikace Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 455-0078/01 VHDL Jazyk pro návrh HW struktur VHDL ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0091/01 KOT Komponentně orientované technologie ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0030/01 KEZ I Konstrukce elektronických zařízení I. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0108/01 KEA Konstruování efektivních algoritmů v počítačové grafice a geometrii ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0014/01 LP1 Lékařská propedeutika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0087/01 LPT1 Lékařská přístrojová technika I ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0089/01 LPT3 Lékařská přístrojová technika III ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0082/01 LSA Logické systémy řízení a programovatelné automaty ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0603/02 Marketingový výzkum ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 456-0037/01 ML Matematická logika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 347-0006/01 MSS Mechanické součásti a systémy ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0039/01 MNV1 Měření neelektrických veličin I. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0016/01 MTLK Měření v telekomunikační technice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0020/01 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0057/01 MDM Metody diskrétní matematiky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0062/01 MiT Mikroelektronika v telekomunikačních systémech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0054/01 MT Mikroprocesorová technika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0058/01 MaSEP Modelování a simulace elektrických pohonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0069/01 MFP Modelování fyzikálních polí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0059/01 MZŘSS Moderní způsoby řízení střídavých strojů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 454-0099/01 MIODP Montáž IO a diskrétních prvků ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0025/01 NEP Navrhování elektrických pohonů ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0016/01 NEP Navrhování elektronických přístrojů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0404/04 OOP Občanské a obchodní právo ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0098/01 OOM Objektově orientované metody ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0027/01 OOP Objektově orientované programování ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0087/01 OaTI Obvody a technika VVF I ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0021/01 dm-OAR Ochrany a automatiky v rozvodu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0404/01 Optoelektronika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0406/01 Optoelektronika III ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0604/01 PerMan Personální management Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 456-0094/01 PES II Petriho sítě II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0062/01 PPR Počítače pro řízení ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0107/01 PGC Počítačová grafika a CAD ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0057/01 PIO Počítačová identifikace obvodů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0110/01 POS2 Počítačové sítě 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0074/01 PMS Použití Matlabu se Simulinkem v inženýrském studiu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0036/02 PJC Programovací jazyk C ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0027/01 PEP Projektování elektrických přístrojů ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0010/01 PES Projektování elektrických strojů ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0046/01 dm-POS Projektování osvětlovacích soustav ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0093/01 PAN Prostředí automatizovaného návrhu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0033/01 PRS1 Prostředky řídících systémů I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0004/01 PEO II Prvky elektronických obvodů II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 452-0089/02 PZI Předpisy pro elektrická zařízení a elektrické instalace ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0027/01 dm-PREE Přenos a rozvod elektrické energie ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0092/01 PD Přenos dat ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0055/01 PS Přenosové soustavy ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0090/01 RS Rádiové sítě ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0022/01 RSY2 Regulační systémy II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0070/01 ROB Robotika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0050/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0044/01 RSP1 Řídící systémy s počítači I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0063/01 ŘPTÚ Řízení a programování telefonních ústředen ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0034/01 dm-ŘES Řízení elektrizačních soustav ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0096/01 SPG Seminář počítačové grafiky Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 448-0060/01 SMV Servopohony malých výkonů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 448-0061/01 SP Signálové procesory ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0019/01 SAS1 Signály a soustavy I. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0048/01 SZT SPEC.ZDRAVOTNI TECHNIKA ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 454-0082/01 SAD Spolehlivost a diagnostika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0049/01 STA1 Statistika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0050/01 STA2 Statistika II (aplikovaná statistika) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0051/01 STA3 Statistika III ( Aplikov. lineární mod) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0060/01 SOJ Strojově orientované jazyky ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0004/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0008/01 TDI Technická diagnostika a spolehlivost ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0023/01 dm-TVN Technika vysokého napětí ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 454-0098/01 TMO Technologie mikroelektronických obvodů ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0085/01 TVEP Technologie výroby elektrických přístrojů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0013/01 TVES Technologie výroby elektrických strojů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0104/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0061/01 TJA Teorie jazyků a automatů ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 449-0067/01 Teorie nelineárních a parametrických obvodů ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0023/01 TZD Teorie zpracování dat ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0015/01 UIN Umělá inteligence ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0063/01 UDP Úvod do překladačů ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0018/01 VI1 Virtuálni instrumentace I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0077/01 AZS Vybrané aplikace zpracování signálů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0006/01 VKAM Vybrané kapitoly z autom. měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0117/01 VPS Vybrané problémy simulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0047/01 VEII Výkonová elektronika II. ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 448-0064/01 VSP Výkonové spínací prvky ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0045/01 dm-VPEE Využití počítačů v elektroenergetice ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 454-0073/01 VMA Vývoj mikroprocesorových aplikací ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0093/01 ZER Základy elektromechaniky pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0105/01 ZPG Základy počítačové grafiky ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 452-0063/01 ZNE Zákony a nařízení v elektrotechnice ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0047/01 dm-ZE Zařízení elektráren ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0090/01 ZBS Zpracování biosignálu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0072/01 ŠV Šíření elektromagnetických vln ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0042/01 TEMPOII Teorie elektromagnetického pole II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0023/01 EP1 Elektrické přístroje I 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0005/01 ES2 Elektrické stroje II 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0008/01 dm-EE I Elektroenergetika I 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0046/01 VEI Výkonová elektronika I. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 636-0007/01 Nauka o materiálu 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/03 TM Technická mechanika (El.) 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0033/01 TP Technika plazmatu 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0072/01 ŠV Šíření elektromagnetických vln ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0042/01 TEMPOII Teorie elektromagnetického pole II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0084/01 AOPV Analýza obrazu a počítačové vidění ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0072/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0049/01 BKY Biokybernetika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0020/01 CP2 Číslicové počítače II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0044/01 DAIS1 Databázové a informační systémy I. ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0111/01 DAIS3 Databázové a informační systémy III. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0037/01 DITR Diskrétní transformace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0042/01 dm-EME Ekonomika a management v elektroenergetice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0014/01 EMVT Elektrická měření ve výpočetní technice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0023/01 EP1 Elektrické přístroje I ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0048/01 ERPI Elektrické regulační pohony I. ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0005/01 ES2 Elektrické stroje II ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0006/01 ES3 Elektrické stroje III ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0008/01 dm-EE I Elektroenergetika I ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0031/01 EMP Elektromagnetické přístroje ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0027/01 ELM2 Elektronická měření II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0029/01 ELP1 Elektronické přístroje I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0077/01 E I Elektronika I ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0079/01 E III Elektronika III ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0019/01 dm-ETT Elektrotepelná technika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0038/01 dm-EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0105/02 FILVĚD Filozofie vědy Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0097/01 FP II Fyzika polovodičů II ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0057/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0508/02 ChovOrg1 Chování v organizaci I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0301/01 IPE Integrační procesy v Evropě Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0407/01 Integrovaná optika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0072/01 ISDN ISDN ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0099/01 JAV Java technologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0033/01 KEZII Konstrukce elektronických zařízení II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0051/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0015/01 LP2 Lékařská propedeutika II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0088/01 LPT2 Lékařská přístrojová technika II ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 450-0009/01 MES Měření na elektrických strojích ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0040/01 MNV2 Měření neelektrických veličin II. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0064/01 MAD Metody analýzy dat ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0021/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0057/01 MŘSII Mikroprocesorové řídicí systémy II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0055/01 MP Mikroprocesory ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 337-0009/01 MKPME MKP v mechanice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0116/01 MaS Modelování a simulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0007/01 Nauka o materiálu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0070/01 NVŘS Navrhování a vizualizace řídících systémů ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0049/01 NEU Neuronové sítě ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0002/01 NUM1 Numericke metody I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0088/01 OSY Operační systémy ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0054/01 OSR Operační systémy pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0403/01 Optika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0405/01 Optoelektronika II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0089/01 PAL Paralelní algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0422/02 MMPDR Parciální diferenciální rovnice a matematické modelování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0091/01 PES I Petriho sítě I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0017/01 dm-PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 450-0010/01 PVP Počítače v elektrických pohonech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0109/01 PS1 Počítačové sítě 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0452/01 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0106/01 PGA Programování grafických aplikací ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0007/01 PMM Programování mikroprocesorových modulů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0053/01 PLP Programovatelné logické prvky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0037/01 dm-PEDS Projektování elektrických distribučních sítí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0075/01 PMR Projektování měření a regulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0041/01 PRS2 Prostředky řídících systémů II. ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 451-0030/01 dm-PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0069/01 PRE Překladače ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0080/01 PM Přenosová média ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0079/01 RRS Radiokomunikace v řídících systémech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0089/01 RT Radiokomunikační technika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0068/01 RP Rádiový přenos ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0021/01 RSY1 Regulační systémy I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0038/01 RAS Relační a algebraické struktury ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0049/01 ŘČEP Řídící členy elektrických pohonů ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0024/01 RIS2 Řídící systémy II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0045/01 RSP2 Řídící systémy s počítači II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0020/01 SaS2 Signály a soustavy II. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0076/01 SWI Softwarové inženýrství ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0056/01 SS Spojovací soustavy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0052/01 SUS Spolehlivost a udržovatelnost systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0056/01 SZM Statistické zpracování měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0102/01 SMI Stochastické metody v informatice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0005/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0901/01 QMS Systémy jakosti ZaZk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP 453-0037/01 SOES Systémy ochran elektrických strojů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0033/01 TP Technika plazmatu ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0607/02 TSV Techniky sociologického výzkumu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0095/01 TEZ Technologie elektronických zařízení ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0047/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0081/01 TS Telekomunikační sítě ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0024/01 dm-TEN Teoretická elektroenergetika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0043/01 TGR Teorie grafů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0080/01 TIK Teorie informace a kódování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0013/01 TEK Teorie kódování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0064/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0075/01 UDOS Úvod do operačních systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0026/01 UDPJ Úvod do programovacích jazyků ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0092/01 VRS Vestavěné řídicí systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0019/01 VI2 Virtuálni instrumentace II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0090/01 VAS Vyčíslitelnost a složitost ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0046/01 VEI Výkonová elektronika I. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0080/01 ZALS Zaklady algoritmizace (S) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0114/02 ZALT Základy algoritmizace (T) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0063/01 ZNT Základy nízkofrekvenční techniky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0051/01 ZČS Zpracování číslicových signálů ZaZk 3+2 8 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0022/01 EPO Elektrické pohony 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0022/01 EP2 Elektrické přístroje II 4 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0009/01 dm-EE II Elektroenergetika II 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0029/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0016/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 347-0006/01 MSS Mechanické součásti a systémy 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0050/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0047/01 VEII Výkonová elektronika II. 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 452-0063/01 ZNE Zákony a nařízení v elektrotechnice 4 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 449-0071/01 ANT Antény ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0084/01 ATM ATM sítě ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0020/01 APEZ Automatizace a provoz elektrotepelných zařízení ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0071/01 ARL Automatizované řízení - laboratoře KlZap 0+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0036/01 BS Bezkontaktní spínání ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0115/01 BIT Bezpečnost v informačních technologiích ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0016/01 CP1 Číslicové počítače I ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 456-0047/01 DAIS2 Databázové a informační systémy II. ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0031/01 DMM Diagnostické metody v medicíně ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0015/01 dm-DEZ Diagnostika na elektrických zařízeních ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0082/01 DZO Digitální zpracování obrazu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0083/01 DAOS Dimenzování a optimalizace sítí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0103/01 DIA Distribuované algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0100/01 DOS Distribuované objektové systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0050/01 DSR Distribuované systémy řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0118/01 DGIS Dokumentografické informační systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0053/01 EMP Ekonomické minimum podnikatele ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0048/01 dm-EL Elektrárny ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0022/01 EPO Elektrické pohony ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0022/01 EP2 Elektrické přístroje II ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0034/01 EPR Elektrické přístroje v rozvodnách ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0053/01 ERPII Elektrické regulační pohony II. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0003/01 ESV Elektrické stanice a vedení ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0003/01 ES1 Elektrické stroje I ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0029/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 453-0035/01 ESAR Elektrické stroje pro automatizace a robotiku ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0036/01 dm-EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0009/01 dm-EE II Elektroenergetika II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0016/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0026/01 ELM1 Elektronická měření I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0030/01 ELP2 Elektronické přístroje II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0078/01 E II Elektronika II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0047/01 ESR Expertní systémy v řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0096/01 FP I Fyzika polovodičů I ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0097/01 GRA Grafové algoritmy ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0078/02 INS Informační systémy ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0113/01 INT Internetové technologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0506/03 IPK Interpersonální komunikace Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 455-0078/01 VHDL Jazyk pro návrh HW struktur VHDL ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0091/01 KOT Komponentně orientované technologie ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0030/01 KEZ I Konstrukce elektronických zařízení I. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0108/01 KEA Konstruování efektivních algoritmů v počítačové grafice a geometrii ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0014/01 LP1 Lékařská propedeutika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0087/01 LPT1 Lékařská přístrojová technika I ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0089/01 LPT3 Lékařská přístrojová technika III ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0082/01 LSA Logické systémy řízení a programovatelné automaty ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0603/02 Marketingový výzkum ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 456-0037/01 ML Matematická logika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 347-0006/01 MSS Mechanické součásti a systémy ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0039/01 MNV1 Měření neelektrických veličin I. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0016/01 MTLK Měření v telekomunikační technice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0020/01 NMS Metodika návrhu informačních měřících systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0057/01 MDM Metody diskrétní matematiky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0062/01 MiT Mikroelektronika v telekomunikačních systémech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0054/01 MT Mikroprocesorová technika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0058/01 MaSEP Modelování a simulace elektrických pohonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0069/01 MFP Modelování fyzikálních polí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0059/01 MZŘSS Moderní způsoby řízení střídavých strojů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 454-0099/01 MIODP Montáž IO a diskrétních prvků ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0025/01 NEP Navrhování elektrických pohonů ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0016/01 NEP Navrhování elektronických přístrojů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0404/04 OOP Občanské a obchodní právo ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0098/01 OOM Objektově orientované metody ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0027/01 OOP Objektově orientované programování ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0087/01 OaTI Obvody a technika VVF I ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0021/01 dm-OAR Ochrany a automatiky v rozvodu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0404/01 Optoelektronika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0406/01 Optoelektronika III ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 711-0604/01 PerMan Personální management Za 1+1 2 čeština
Výběr v OSP 456-0094/01 PES II Petriho sítě II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0062/01 PPR Počítače pro řízení ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0107/01 PGC Počítačová grafika a CAD ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0057/01 PIO Počítačová identifikace obvodů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0110/01 POS2 Počítačové sítě 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0074/01 PMS Použití Matlabu se Simulinkem v inženýrském studiu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0410/05 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0036/02 PJC Programovací jazyk C ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0027/01 PEP Projektování elektrických přístrojů ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0010/01 PES Projektování elektrických strojů ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0046/01 dm-POS Projektování osvětlovacích soustav ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0093/01 PAN Prostředí automatizovaného návrhu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0033/01 PRS1 Prostředky řídících systémů I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0004/01 PEO II Prvky elektronických obvodů II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 452-0089/02 PZI Předpisy pro elektrická zařízení a elektrické instalace ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0027/01 dm-PREE Přenos a rozvod elektrické energie ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0092/01 PD Přenos dat ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0055/01 PS Přenosové soustavy ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0090/01 RS Rádiové sítě ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0022/01 RSY2 Regulační systémy II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0070/01 ROB Robotika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0050/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0044/01 RSP1 Řídící systémy s počítači I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0063/01 ŘPTÚ Řízení a programování telefonních ústředen ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0034/01 dm-ŘES Řízení elektrizačních soustav ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0096/01 SPG Seminář počítačové grafiky Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 448-0060/01 SMV Servopohony malých výkonů ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 448-0061/01 SP Signálové procesory ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0019/01 SAS1 Signály a soustavy I. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0048/01 SZT SPEC.ZDRAVOTNI TECHNIKA ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP 454-0082/01 SAD Spolehlivost a diagnostika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0049/01 STA1 Statistika I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0050/01 STA2 Statistika II (aplikovaná statistika) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0051/01 STA3 Statistika III ( Aplikov. lineární mod) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0060/01 SOJ Strojově orientované jazyky ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0004/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0008/01 TDI Technická diagnostika a spolehlivost ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0023/01 dm-TVN Technika vysokého napětí ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 454-0098/01 TMO Technologie mikroelektronických obvodů ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0085/01 TVEP Technologie výroby elektrických přístrojů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0013/01 TVES Technologie výroby elektrických strojů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0104/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0061/01 TJA Teorie jazyků a automatů ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 449-0067/01 Teorie nelineárních a parametrických obvodů ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0023/01 TZD Teorie zpracování dat ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0015/01 UIN Umělá inteligence ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0063/01 UDP Úvod do překladačů ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0018/01 VI1 Virtuálni instrumentace I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0077/01 AZS Vybrané aplikace zpracování signálů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0006/01 VKAM Vybrané kapitoly z autom. měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0117/01 VPS Vybrané problémy simulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0047/01 VEII Výkonová elektronika II. ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 448-0064/01 VSP Výkonové spínací prvky ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0045/01 dm-VPEE Využití počítačů v elektroenergetice ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 454-0073/01 VMA Vývoj mikroprocesorových aplikací ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0093/01 ZER Základy elektromechaniky pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0105/01 ZPG Základy počítačové grafiky ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 452-0063/01 ZNE Zákony a nařízení v elektrotechnice ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 451-0047/01 dm-ZE Zařízení elektráren ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0090/01 ZBS Zpracování biosignálu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0072/01 ŠV Šíření elektromagnetických vln ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0042/01 TEMPOII Teorie elektromagnetického pole II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0006/01 ES3 Elektrické stroje III 4 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0031/01 EMP Elektromagnetické přístroje 4 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0019/01 dm-ETT Elektrotepelná technika 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0031/01 Elektrárny II. 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0032/01 dm-ELSV Elektrické světlo 4 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0009/01 MES Měření na elektrických strojích 4 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 448-0057/01 MŘSII Mikroprocesorové řídicí systémy II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0037/01 SOES Systémy ochran elektrických strojů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0038/01 EMM Elektrická měření materiálu KlZap 0+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0072/01 ŠV Šíření elektromagnetických vln ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0042/01 TEMPOII Teorie elektromagnetického pole II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0084/01 AOPV Analýza obrazu a počítačové vidění ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0072/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0049/01 BKY Biokybernetika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0020/01 CP2 Číslicové počítače II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0044/01 DAIS1 Databázové a informační systémy I. ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0111/01 DAIS3 Databázové a informační systémy III. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0037/01 DITR Diskrétní transformace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0042/01 dm-EME Ekonomika a management v elektroenergetice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0014/01 EMVT Elektrická měření ve výpočetní technice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0023/01 EP1 Elektrické přístroje I ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0048/01 ERPI Elektrické regulační pohony I. ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0005/01 ES2 Elektrické stroje II ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0006/01 ES3 Elektrické stroje III ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0008/01 dm-EE I Elektroenergetika I ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0031/01 EMP Elektromagnetické přístroje ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0027/01 ELM2 Elektronická měření II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0029/01 ELP1 Elektronické přístroje I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0077/01 E I Elektronika I ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0079/01 E III Elektronika III ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0019/01 dm-ETT Elektrotepelná technika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0038/01 dm-EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0105/02 FILVĚD Filozofie vědy Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0097/01 FP II Fyzika polovodičů II ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0057/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0508/02 ChovOrg1 Chování v organizaci I Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0301/01 IPE Integrační procesy v Evropě Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 516-0407/01 Integrovaná optika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0072/01 ISDN ISDN ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0099/01 JAV Java technologie ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0033/01 KEZII Konstrukce elektronických zařízení II ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0051/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0015/01 LP2 Lékařská propedeutika II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0088/01 LPT2 Lékařská přístrojová technika II ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 450-0009/01 MES Měření na elektrických strojích ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 455-0040/01 MNV2 Měření neelektrických veličin II. ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0064/01 MAD Metody analýzy dat ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0021/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0057/01 MŘSII Mikroprocesorové řídicí systémy II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0055/01 MP Mikroprocesory ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 337-0009/01 MKPME MKP v mechanice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0116/01 MaS Modelování a simulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 636-0007/01 Nauka o materiálu ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0070/01 NVŘS Navrhování a vizualizace řídících systémů ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 456-0049/01 NEU Neuronové sítě ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0002/01 NUM1 Numericke metody I. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0088/01 OSY Operační systémy ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0054/01 OSR Operační systémy pro řízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0403/01 Optika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0405/01 Optoelektronika II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0089/01 PAL Paralelní algoritmy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0422/02 MMPDR Parciální diferenciální rovnice a matematické modelování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0091/01 PES I Petriho sítě I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0017/01 dm-PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 450-0010/01 PVP Počítače v elektrických pohonech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0109/01 PS1 Počítačové sítě 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 714-0452/01 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0106/01 PGA Programování grafických aplikací ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0007/01 PMM Programování mikroprocesorových modulů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0053/01 PLP Programovatelné logické prvky ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0037/01 dm-PEDS Projektování elektrických distribučních sítí ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0075/01 PMR Projektování měření a regulace ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0041/01 PRS2 Prostředky řídících systémů II. ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 451-0030/01 dm-PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0069/01 PRE Překladače ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0080/01 PM Přenosová média ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0079/01 RRS Radiokomunikace v řídících systémech ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0089/01 RT Radiokomunikační technika ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0068/01 RP Rádiový přenos ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0021/01 RSY1 Regulační systémy I. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0038/01 RAS Relační a algebraické struktury ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0049/01 ŘČEP Řídící členy elektrických pohonů ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0024/01 RIS2 Řídící systémy II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0045/01 RSP2 Řídící systémy s počítači II. ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0020/01 SaS2 Signály a soustavy II. ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0076/01 SWI Softwarové inženýrství ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 454-0056/01 SS Spojovací soustavy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0052/01 SUS Spolehlivost a udržovatelnost systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0056/01 SZM Statistické zpracování měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0102/01 SMI Stochastické metody v informatice ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0005/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 639-0901/01 QMS Systémy jakosti ZaZk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP 453-0037/01 SOES Systémy ochran elektrických strojů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0033/01 TP Technika plazmatu ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0607/02 TSV Techniky sociologického výzkumu Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 454-0095/01 TEZ Technologie elektronických zařízení ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 454-0047/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0081/01 TS Telekomunikační sítě ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0024/01 dm-TEN Teoretická elektroenergetika ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0043/01 TGR Teorie grafů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0080/01 TIK Teorie informace a kódování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0013/01 TEK Teorie kódování ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0064/01 ÚFA Úvod do funkcionální analýzy ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0075/01 UDOS Úvod do operačních systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0026/01 UDPJ Úvod do programovacích jazyků ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0092/01 VRS Vestavěné řídicí systémy ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0019/01 VI2 Virtuálni instrumentace II. ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0090/01 VAS Vyčíslitelnost a složitost ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0046/01 VEI