Studijní plán – FEI / M2612 / 2642T004 / 20 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2612 – Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2642T004 – Elektrické stroje, přístroje a pohony
Typ studiamagisterskéSpecializace20 – Elektrické pohony a výkonová elektronika
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0097/01 BEZ Bezpečnost v elektrotechnice 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 453-0003/01 ES1 Elektrické stroje I 3 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0488/01 Základy občanského a obchodního práva 3 Za 0+2 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0039/01 MNV1 Měření neelektrických veličin I. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0036/01 PJC Programovací jazyk C 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0004/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0023/01 dm-TVN Technika vysokého napětí 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0064/01 VSP Výkonové spínací prvky 3 ZaZk 2+1 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0005/01 ES2 Elektrické stroje II 3 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 451-0008/01 dm-EE I Elektroenergetika I 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0046/01 VEI Výkonová elektronika I. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0044/01 DAIS1 Databázové a informační systémy I. 3 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0023/01 EP1 Elektrické přístroje I 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0040/01 MNV2 Měření neelektrických veličin II. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 714-0452/01 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC 3 Za 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0024/01 RIS2 Řídící systémy II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0005/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 449-0043/01 TEO3 Teorie obvodů III. 3 ZaZk 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0022/01 EPO Elektrické pohony 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0009/01 dm-EE II Elektroenergetika II 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0047/01 VEII Výkonová elektronika II. 4 ZaZk 4+4 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0029/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 347-0006/01 MSS Mechanické součásti a systémy 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0058/01 MOS1 Modelování a simulace I 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0099/01 PVM Povinná výběrová matematika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0050/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0061/01 SP Signálové procesory 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0063/01 ZNE Zákony a nařízení v elektrotechnice 4 ZaZk 2+0 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0048/01 ERPI Elektrické regulační pohony I. 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0049/01 ŘČEP Řídící členy elektrických pohonů 4 ZaZk 4+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0051/01 KPM Konstrukce polovodičových měničů 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0009/01 MES Měření na elektrických strojích 4 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 448-0057/01 MŘSII Mikroprocesorové řídicí systémy II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0055/01 MP Mikroprocesory 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0059/01 MOS2 Modelování a simulace II 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0010/01 PVP Počítače v elektrických pohonech 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0063/01 VEIII Výkonová elektronika III 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0053/01 ERPII Elektrické regulační pohony II. 5 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0016/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0011/04 A Jazyk anglický 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0058/01 MaSEP Modelování a simulace elektrických pohonů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0059/01 MZŘSS Moderní způsoby řízení střídavých strojů 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 448-0025/01 NEP Navrhování elektrických pohonů 5 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 711-0410/01 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 5 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 452-0089/02 PZI Předpisy pro elektrická zařízení a elektrické instalace 5 ZaZk 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 448-0060/01 SMV Servopohony malých výkonů 5 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0053/01 EMP Ekonomické minimum podnikatele 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0006/01 DSI Diplomový seminář 5 Za 0+3 32 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0070/01 TEOVY Teorie výkonů 5 ZaZk 2+2 4 čeština