Studijní plán – FEI / M2612 / 2642T004 / 30 / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2612 - Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2642T004 - Elektrické stroje, přístroje a pohony
Typ studiamagisterskéSpecializace30 - Mechatronika
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0097/01 BEZ Bezpečnost v elektrotechnice 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 453-0035/01 ESAR Elektrické stroje pro automatizace a robotiku 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 455-0023/01 RIS1 Řídící systémy I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 347-0003/01 Části a mechanizmy strojů I 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0039/01 MNV1 Měření neelektrických veličin I. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0056/01 MŘSI Mikroprocesorové řídicí systémy I 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0036/01 PJC Programovací jazyk C 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0004/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0064/01 VSP Výkonové spínací prvky 3 ZaZk 2+1 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0021/01 RSY1 Regulační systémy I. 3 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0046/01 VEI Výkonová elektronika I. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0008/01 dm-EE I Elektroenergetika I 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 455-0040/01 MNV2 Měření neelektrických veličin II. 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0057/01 MŘSII Mikroprocesorové řídicí systémy II 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0005/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0022/01 EPO Elektrické pohony 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 455-0033/01 PRS1 Prostředky řídících systémů I. 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0070/01 ROB Robotika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0029/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0058/01 MOS1 Modelování a simulace I 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0099/01 PVM Povinná výběrová matematika 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0015/01 UIN Umělá inteligence 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0023/01 EP1 Elektrické přístroje I 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0048/01 ERPI Elektrické regulační pohony I. 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0060/01 SMV Servopohony malých výkonů 4 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0059/01 MOS2 Modelování a simulace II 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0049/01 ŘČEP Řídící členy elektrických pohonů 4 ZaZk 4+2 8 čeština
Výběr v OSP 448-0063/01 VEIII Výkonová elektronika III 4 ZaZk 2+2 4 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 344-0086/01 MMPKP Moderní metody v projektování a konstrukční práci 5 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 453-0032/01 PREL Projektování v elektrotechnice 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0006/01 DSI Diplomový seminář 5 Za 0+3 32 čeština