Studijní plán – FEI / M2612 / 3902T023 / - / M / P / Ostrava / cs

Akademický rok2000/2001Studijní programM2612 – Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3902T023 – Inženýrská informatika
Typ studiamagisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0075/01 UDOS Úvod do operačních systémů 1 ZaZk 2+2 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0016/01 CP1 Číslicové počítače I 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 516-0402/01 Fyzika II 2 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 714-0403/01 MA III Matematická analýza III 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0017/01 MA3T Matematická analýza III(T) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0036/02 PJC Programovací jazyk C 2 ZaZk 2+3 4 čeština
Výběr v OSP 457-0049/01 STA1 Statistika I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0011/01 A Jazyk anglický 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0010/01 N Jazyk německý 2 Za 0+2 0 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0020/01 CP2 Číslicové počítače II 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 457-0047/01 FKP Funkce komplexní proměnné 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0421/01 FKP Funkce komplexní proměnné 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0076/01 SWI Softwarové inženýrství 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 457-0043/01 TGR Teorie grafů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0080/01 TIK Teorie informace a kódování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0011/01 A Jazyk anglický 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0010/01 N Jazyk německý 2 Za 0+2 0 čeština
Výběr v OSP 711-0203/01 DVT Dějiny vědy a techniky 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0192/01 Filozofie I 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 712-0011/03 A Jazyk anglický 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 712-0010/02 N Jazyk německý 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/01 Polit Politologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/01 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0501/04 PSYCH-1 Psychologie I. 2 ZaZk 0+2 4 čeština
Výběr v OSP 711-0605/01 sociologie Sociologie 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0602/02 SM Sociologie managementu 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0290/01 Světová a národní historie 2 ZaZk 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0413/01 TP Teorie práva 2 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0413/07 TP Teorie práva 2 ZaZk 0+2 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0097/01 BEZ Bezpečnost v elektrotechnice 3 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 456-0037/01 ML Matematická logika 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0061/01 TJA Teorie jazyků a automatů 3 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0023/01 TZD Teorie zpracování dat 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0105/01 ZPG Základy počítačové grafiky 3 ZaZk 3+4 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0097/01 GRA Grafové algoritmy 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 457-0048/02 INTR Integrální transformace 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0098/01 OOM Objektově orientované metody 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0027/01 OOP Objektově orientované programování 3 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 455-0019/01 SAS1 Signály a soustavy I. 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0004/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0067/01 Teorie nelineárních a parametrických obvodů 3 ZaZk 2+3 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0044/01 DAIS1 Databázové a informační systémy I. 3 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0038/01 RAS Relační a algebraické struktury 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0090/01 VAS Vyčíslitelnost a složitost 3 ZaZk 2+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0099/01 JAV Java technologie 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0002/01 NUM1 Numericke metody I. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0403/01 Optika 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0106/01 PGA Programování grafických aplikací 3 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0020/01 SaS2 Signály a soustavy II. 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0005/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II. 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/03 TM Technická mechanika (El.) 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0047/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0013/01 TEK Teorie kódování 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0026/01 UDPJ Úvod do programovacích jazyků 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0508/02 ChovOrg1 Chování v organizaci I 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0607/02 TSV Techniky sociologického výzkumu 3 Za 0+2 2 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0060/01 SOJ Strojově orientované jazyky 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0063/01 UDP Úvod do překladačů 4 ZaZk 2+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0047/01 DAIS2 Databázové a informační systémy II. 4 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 456-0082/01 DZO Digitální zpracování obrazu 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0100/01 DOS Distribuované objektové systémy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0113/01 INT Internetové technologie 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 455-0078/01 VHDL Jazyk pro návrh HW struktur VHDL 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0008/01 MOP Metody optimalizace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0058/01 MOS1 Modelování a simulace I 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0004/01 NUM2 Numericke metody II 4 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0404/01 Optoelektronika I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0107/01 PGC Počítačová grafika a CAD 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0055/01 PS Přenosové soustavy 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0015/01 UIN Umělá inteligence 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0006/01 VKAM Vybrané kapitoly z autom. měření 4 ZaZk 2+2 4 čeština

8. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0088/01 OSY Operační systémy 4 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 456-0109/01 PS1 Počítačové sítě 1 4 ZaZk 3+3 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0084/01 AOPV Analýza obrazu a počítačové vidění 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0111/01 DAIS3 Databázové a informační systémy III. 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0037/01 DITR Diskrétní transformace 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0057/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0064/01 MAD Metody analýzy dat 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0059/01 MOS2 Modelování a simulace II 4 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0049/01 NEU Neuronové sítě 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 516-0405/01 Optoelektronika II 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0089/01 PAL Paralelní algoritmy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0091/01 PES I Petriho sítě I 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0007/01 PMM Programování mikroprocesorových modulů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0069/01 PRE Překladače 4 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 454-0056/01 SS Spojovací soustavy 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0052/01 SUS Spolehlivost a udržovatelnost systémů 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0102/01 SMI Stochastické metody v informatice 4 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 454-0081/01 TS Telekomunikační sítě 4 ZaZk 4+2 8 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0105/02 FILVĚD Filozofie vědy 4 Za 0+2 2 čeština

9. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0110/01 POS2 Počítačové sítě 2 5 ZaZk 3+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0103/01 DIA Distribuované algoritmy 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0108/01 KEA Konstruování efektivních algoritmů v počítačové grafice a geometrii 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0094/01 PES II Petriho sítě II 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0070/01 ROB Robotika 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0096/01 SPG Seminář počítačové grafiky 5 Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 457-0050/01 STA2 Statistika II (aplikovaná statistika) 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0051/01 STA3 Statistika III ( Aplikov. lineární mod) 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 450-0008/01 TDI Technická diagnostika a spolehlivost 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0104/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti 5 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0093/01 VPSM Vybrané problémy simulačních modelů 5 ZaZk 2+2 4 čeština

10. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0112/01 DIS Diplomový seminář 5 Za 0+3 32 čeština