Studijní plán – FEI / N2645 / 2612T041 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programN2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T041 – Řídící a informační systémy
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0456/01 BPvL Bezpečnost práce v laboratořích FEI 1 ZaZk 1 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 448-0501/01 ELB Elektronika 1 ZaZk 5 h/s+28 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 455-0510/01 ZK Základy kybernetiky 1 ZaZk 3 h/s+3 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0503/01 ZTSS Základy teorie signálů a soustav 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0524/01 BPT Biomedicínská přístrojová technika - 3) 1 ZaZk 3 h/s+3 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0522/01 KOT Komponentně orientované technologie 1 ZaZk 2 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0501/01 LSR Logické systémy řízení a programovatelné automaty 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0512/01 PMR Projektování měření a regulace 1 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0508/01 PRS Prostředky řídicích systémů 1 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0530/01 ZPMMR Základy použití multimedií v měření a regulaci - 4) 1 ZaZk 2 h/s+4 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0509/01 ZEMR Základy elektromechaniky pro řízení 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0516/01 ARS Analýza regulačních systémů 1 ZaZk 4 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0529/01 CSaS Číslicové signály a soustavy 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0528/01 EMP Elektronická měření a přístroje 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0505/01 SRvRC Systémy řízení v reálném čase 1 ZaZk 3 h/s+3 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0506/01 MvP Měření v průmyslu 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 455-0504/01 PPR Počítače pro řízení 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC 1 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0525/01 ZELA Základy elektroakustiky 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0523/01 ZF Základy fyziologie 1 KlZap 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0511/01 MaS Matlab a simulace 1 KlZap 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0502/01 NVRS Navrhování a vizualizace řídicích systémů 1 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0513/01 SsUI Systémy s umělou inteligencí 1 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0437/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 ZaZk 1 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0301/01 FKPIT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0342/01 MS Modulované signály 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0311/01 RSsP Řídicí systémy s počítači 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0313/01 DZAO Digitální zpracování a analýza obrazu 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 455-0329/01 LP1 Lékařská propedeutika 1 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0319/01 LDP Lékařské diagnostické přístroje 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0344/01 MSM Mikrosnímače a speciální měření 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 455-0323/01 OSR Operační systémy pro řízení 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0312/01 SMSD Systémy pro měření a sběr dat 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0331/01 DMM Diagnostické metody v medicíně 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0317/01 MVV Multimédia ve vzdělávání - uživatelské rozhraní 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0327/01 RvRS Radiokomunikace v řídicích systémech 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0301/01 RSBPA Řídicí systémy na bázi programovatelných automatů 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0336/01 SemP1 Semestrální práce I 2 KlZap 0+28 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0323/01 SES Spolehlivost a udržovatelnost elektrotechnických systémů 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0347/01 VMP Výroba mikroelektronických prvků 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0346/01 ZBV Základy biomedicínských věd 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0332/01 MS Měřicí systémy 2 ZaZk 4 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0321/01 RS Regulační systémy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0343/01 DTS Diagnostické a testovací systémy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0314/01 DAZvT Digitální audio: Zvuk v technologii 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0306/01 Kódování a kryptografie 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0330/01 LP2 Lékařská propedeutika 2 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0320/01 LTP Lékařské terapeutické přístroje 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 450-0313/01 MSP Měřící systémy a jejich programování 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 457-0311/01 S II Statistika II 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 449-0387/01 ŠvA Šíření elektromagnetických vln a antény 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 449-0378/01 TEV Teorie výkonů 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0303/01 VRS Vestavěné řídicí systémy 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0326/01 AUI Aplikovaná umělá inteligence 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0309/01 BKY Biokybernetika 2 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0339/01 EMC EMC v elektronice 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 449-0379/01 LOEP Lineární obvody s elektronickými prvky 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření 2 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0337/01 SemP2 Semestrální práce II 2 KlZap 0+28 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0322/01 SZM Statistické zpracování měření 2 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0325/01 VAZS Vybrané aplikace zpracování signálů 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0307/01 VITM Vyspělé informační technologie v měření 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 454-0320/01 EO Elektronické obvody 3 ZaZk 3 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 455-0338/01 SemP3 Semestrální práce III 3 KlZap 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0333/01 ZSR Znalostní systémy řízení 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0300/01 DSR Distribuované systémy řízení 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů 3 ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0345/01 PR Průmyslová robotika 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0310/01 SZP Speciální zdravotnické přístroje 3 ZaZk 3 h/s+3 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 455-0334/01 ZS Zobrazovací systémy 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0335/01 ARL Automatizované řízení - laboratoře 3 KlZap 0+14 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0315/01 DVZvT Digitální video: Zobrazování v technologii. 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0341/01 NRR Navrhování a realizace regulátorů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0304/01 PHP Programování hradlových polí 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0308/01 PSRC Prostředky systémů reálného času 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0340/01 RPB Řízení provozu budov 3 KlZap 2 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 455-0318/01 ZBS Zpracování biosignálů 3 ZaZk 2 h/s+12 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 455-0328/01 DIS Diplomový seminář 3 Za 0+30 h/s 30 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 639-0043/02 QMSC Systémy jakosti a certifikace 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština