Studijní plán – FEI / N2645 / 2642T004 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programN2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2642T004 – Elektrické stroje, přístroje a pohony
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0456/01 BPvL Bezpečnost práce v laboratořích FEI 1 ZaZk 1+0 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0504/01 EP Elektrické pohony 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0501/01 ELB Elektronika 1 ZaZk 4+4 8 čeština
Výběr v OSP 516-0412/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0510/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 457-0512/01 MA2 Matematická analýza II 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0505/01 MŘS1 Mikropočítačové řídicí systémy I 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 453-0511/01 PREL Projektování v elektrotechnice 1 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0530/01 TD Technická dokumentace 1 KlZap 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0504/01 TEI Teoretická elektrotechnika I 1 ZaZk 4+3 7 čeština
Výběr v OSP 448-0502/01 VE1 Výkonová elektronika I 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0509/01 ZTP Základy techniky plazmatu 1 ZaZk 2+2 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 450-0501/02 EMBc Elektrická měření BC 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 453-0502/02 EP Elektrické přístroje 1 ZaZk 3+4 8 čeština
Výběr v OSP 448-0506/01 ERP1 Elektrické regulované pohony I 1 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0506/01 ES Elektrické stroje 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 451-0561/01 bc-EE Elektroenergetika 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 453-0508/01 EMP Elektromagnetické přístroje 1 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 637-0079/01 ETM Elektrotechnické materiály 1 ZaZk 2+1 3 čeština
Výběr v OSP 453-0505/01 PVEP Provozní vlastnosti elektrických přístrojů 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 453-0504/01 PVES Provozní vlastnosti elektrických strojů 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 451-0558/01 bc-TVN Technika vysokého napětí 1 ZaZk 3+3 6 čeština
Výběr v OSP 453-0510/01 TVESP Technologie výroby elektrických strojů a přístrojů 1 ZaZk 2+3 5 čeština
Výběr v OSP 449-0505/01 TEII Teoretická elektrotechnika II 1 ZaZk 3+3 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0421/01 AFY Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0437/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0301/01 FKPIT Funkce komplexní proměnné a integrální transformace 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0311/01 EP II Elektrické přístroje II 2 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 453-0503/01 EPSŘ Elektrické přístroje spínací a řídící 2 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 453-0301/01 ES 3 Elektrické stroje III 2 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 449-0376/01 EMag Elektromagnetismus 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0303/01 MP Mikroprocesory 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 449-0383/01 MFP Modelování fyzikálních polí 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0302/01 ŘOPM Řídicí obvody polovodičových měničů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0301/01 VE2 Výkonová elektronika II 2 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0304/01 VSPM Výkonové spínací prvky 2 ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0319/02 nm-EE II Elektroenergetika II 2 ZaZk 3+3 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0506/01 ERP1 Elektrické regulované pohony I 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0305/01 ERP2 Elektrické regulované pohony II 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 453-0302/01 ESMV Elektrické stroje malých výkonů 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0306/01 nm-ETT Elektrotepelná technika 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0312/01 FP Fyzika plazmatu 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 448-0308/01 KPMM Konstrukce polovodičových měničů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 448-0307/01 MŘS2 Mikropočítačové řídicí systémy II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0323/01 MPESP Modelování přechodových dějů v el. strojích a přístrojích 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0322/01 NMKSP Numerické metody v konstrukci el. strojů a přístrojů 2 ZaZk 2+2 8 čeština
Výběr v OSP 453-0504/01 PVES Provozní vlastnosti elektrických strojů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 455-0302/01 ŘS2 Řídicí systémy II. 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0309/01 SP Signálové procesory 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0306/01 VE3 Výkonová elektronika III 2 ZaZk 2+2 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0310/01 ERP3 Elektrické regulované pohony III 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0312/01 nm-EMC Elektromagnetická kompatibilita 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0312/01 NEPM Navrhování elektrických pohonů 3 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 448-0314/01 PA Programovatelné automaty 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0313/01 PEP Projektování elektrických přístrojů 3 ZaZk 4+0 8 čeština
Výběr v OSP 453-0303/01 PES Projektování elektrických strojů 3 ZaZk 4+1 8 čeština
Výběr v OSP 452-0431/01 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 448-0313/01 SPMV Servopohony malých výkonů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 453-0314/01 TMEP Technologie a materiály elektrických přístrojů 3 ZaZk 3+2 5 čeština
Výběr v OSP 453-0304/01 TMES Technologie a materiály elektrických strojů 3 ZaZk 3+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 448-0311/01 DS Diplomový seminář 3 Za 0+0 30 čeština
Výběr v OSP 453-0330/01 DS Diplomový seminář 3 ZaZk 0+30 30 čeština