Studijní plán – FEI / N2645 / 3907T001 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programN2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 – Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0456/01 BPvL Bezpečnost práce v laboratořích FEI 1 ZaZk 1 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 453-0506/01 ES Elektrické stroje 1 ZaZk 4 h/s+3 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 448-0501/01 ELB Elektronika 1 ZaZk 5 h/s+28 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 516-0412/01 FYI Fyzika I 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0510/01 LA1 Lineární algebra 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0512/01 MA2 Matematická analýza II 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 453-0511/01 PREL Projektování v elektrotechnice 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 337-0030/02 TM Technická mechanika (El.) 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 449-0504/01 TEI Teoretická elektrotechnika I 1 ZaZk 4 h/s+3 h/s 7 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0552/01 bc-EL Elektrárny 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 450-0501/02 EMBc Elektrická měření BC 1 ZaZk 0 h/s+18 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 448-0504/01 EP Elektrické pohony 1 ZaZk 3 h/s+22 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 453-0502/03 EP Elektrické přístroje 1 ZaZk 8 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0553/01 bc-ELSV Elektrické světlo 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 637-0079/04 ETM Elektrotechnické materiály 1 ZaZk 12 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 451-0557/01 bc-PREE Přenos a rozvod elektrické energie 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 451-0558/01 bc-TVN Technika vysokého napětí 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 449-0505/01 TEII Teoretická elektrotechnika II 1 ZaZk 3 h/s+3 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0559/01 bc-UEE Užití elektrické energie 1 ZaZk 8 h/s+4 h/s 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0421/01 AFY Aplikovaná fyzika 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0320/02 APM Aplikovaná matematika 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0437/01 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 ZaZk 1 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 451-0301/01 nm-TEN Teoretická elektroenergetika 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0302/01 nm-DMM Diagnostické metody a modelování na zařízení v elektrárnách 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0303/01 nm-PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0304/01 nm-PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0306/01 nm-ETT Elektrotepelná technika 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 451-0305/01 nm-PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 453-0503/01 EPSŘ Elektrické přístroje spínací a řídící 2 ZaZk 8 h/s+16 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 453-0312/01 FP Fyzika plazmatu 2 ZaZk 2 h/s+1 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 451-0307/01 nm-PŘOS Projektování a řízení osvětlovacích soustav 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 453-0504/01 PVES Provozní vlastnosti elektrických strojů 2 ZaZk 14 h/s+7 h/s 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0309/01 nm-DS I Diplomový projekt I 3 Za 0+14 h/s 14 čeština
Výběr v OSP 451-0315/01 nm-ESV Elektrické stanice a vedení 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 451-0316/01 nm-EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 449-0382/01 EED Elektroenergetika v dopravě 3 ZaZk 3 h/s+2 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 451-0317/01 nm-ZE Zařízení elektráren 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0313/01 nm-EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 451-0311/02 nm-OAR Ochrany a automatiky v rozvodu 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 451-0310/01 nm- ŘES Řízení elektrizačních soustav 3 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0314/01 nm-DS II Diplomový projekt II 3 Za 0+12 h/s 16 čeština