Studijní plán – FEI / N2645 / 3907T001 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor3907T001 – Elektroenergetika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Elektroenergetika - ESVT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 451-0302/01 nm-DMM Diagnostické metody a modelování na zařízení v elektrárnách 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 451-0303/01 nm-PMD Počítače pro měření a diagnostiku v elektroenergetice 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 451-0304/01 nm-PEDS Projektování elektrických distribučních sítí 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 453-0503/01 EPSŘ Elektrické přístroje spínací a řídící 2 ZaZk 2+4 6 čeština
Výběr v OSP 451-0313/02 nm-EPEZ Energetické problémy elektrotepelných zařízení 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 453-0312/01 FP Fyzika plazmatu 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 451-0307/01 nm-PŘOS Projektování a řízení osvětlovacích soustav 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 453-0504/01 PVES Provozní vlastnosti elektrických strojů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 451-0315/01 nm-ESV Elektrické stanice a vedení 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 452-0382/01 EED Elektroenergetika v dopravě 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0311/01 nm-OAR Ochrany a automatiky v rozvodu 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 451-0310/01 nm- ŘES Řízení elektrizačních soustav 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 451-0317/01 nm-ZE Zařízení elektráren 3 ZaZk 3+2 8 čeština

P - Elektroenergetika - ESVT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 457-0320/02 APM Aplikovaná matematika 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0437/05 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 451-0301/01 nm-TEN Teoretická elektroenergetika 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0320/01 nm-VPE Vybrané principy elektroenergetiky 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 451-0306/01 nm-ETT Elektrotepelná technika 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0305/01 nm-PJES Přechodné jevy v elektrizačních soustavách 2 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 451-0309/01 nm-DS I Diplomový projekt I 3 Za 0+14 14 čeština
Výběr v OSP 451-0316/01 nm-EEDPS Elektroenergetika distribučních a průmyslových sítí 3 ZaZk 3+2 8 čeština
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 451-0314/01 nm-DS II Diplomový projekt II 3 Za 0+16 16 čeština

V - Fakultní nabídka - ESVT, IT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0434/01 BTS Bezpečnostní technika strojů ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0439/01 PPCAE Projektování s podporou CAE ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0221/02 MNGEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0435/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách ZaZk 1+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0438/01 PEZ Prevence elektrických zařízení ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0452/02 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 452-0436/01 STVB Systémová technika vybavení budov ZaZk 1+2 6 čeština