Studijní plán – FEI / N2646 / 2612T025 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2004/2005Studijní programN2646 – Informační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0512/01 ARP Architektury počítačů 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0456/02 BPvL Bezpečnost práce v laboratořích FEI 1 ZaZk 1 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 456-0533/01 DIM Diskrétní matematika 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0524/01 PTE Programovací techniky 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0523/01 CPP Programování v C/C++ 1 KlZap 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0517/01 SWI Úvod do softwarového inženýrství 1 ZaZk 2 h/s+1 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0513/01 OSY Operační systémy 1 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0525/01 PJP Programovací jazyky a překladače 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0526/01 TZD Teorie zpracování dat 1 ZaZk 3 h/s+2 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 456-0511/01 UTI Úvod do teoretické informatiky 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0518/01 URO Uživatelská rozhraní 1 KlZap 2 h/s+1 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0435/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách ZaZk 6 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0438/01 PEZ Prevence elektrických zařízení ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0452/02 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 2 h/s+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 452-0436/01 STVB Systémová technika vybavení budov ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0437/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 ZaZk 1 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0527/01 MA2PM Matematická analýza II 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0317/01 MZI Matematické základy informatiky 2 ZaZk 4 h/s+4 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0305/01 DGP Diagnostika počítačů 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0308/01 DZO Digitální zpracování obrazu 2 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0306/01 DOK Dokumentografické informační systémy 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0310/01 FLP Funkcionální a logické programování 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0314/01 ISDS Informační systémy a datové sklady 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0321/01 OOM Objektově orientované metody 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0323/01 PG I Počítačová grafika I 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0322/01 PAP Pokročilé architektury počítačů 2 ZaZk 8 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0328/01 SOJ Strojově orientované jazyky 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0333/01 VIA Vývoj internetových aplikací 2 ZaZk 2 h/s+1 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0337/01 SP Semestrální projekt 2 Za 0+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0516/02 STA1 Statistika I 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0330/01 TI Teoretická informatika 2 ZaZk 10 h/s+0 h/s 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0312/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 2 ZaZk 5 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0318/01 MAD Metody analýzy dat 2 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0320/01 NJP Návrh jednotek počítačů 2 ZaZk 4 h/s+2 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0334/01 POS Principy operačních systémů 2 ZaZk 3 h/s+2 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 456-0341/01 SPS Směrované a přepínané sítě 2 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0336/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 7 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0309/01 ELP Elektronické publikování 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0435/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách ZaZk 6 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0438/01 PEZ Prevence elektrických zařízení ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0452/02 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 2 h/s+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 452-0436/01 STVB Systémová technika vybavení budov ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0338/01 DIS1 Diplomový seminář I 3 Za 0+6 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0301/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0304/01 DAL Distribuované algoritmy 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0313/01 GAL Grafové algoritmy 3 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0315/01 KOD Komprese dat 3 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0316/01 KPR Konstrukce překladačů 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0329/01 MSPS Metody specifikace programových systémů 3 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0332/01 TPS Technologie počítačových sítí 3 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0335/01 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0119/01 PLAJ Principy logické analýzy jazyka 3 ZaZk 10 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0324/01 PPA Programování paralelních aplikací 3 ZaZk 18 h/s+18 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0339/01 DIS2 Diplomový seminář II 3 Za 0+22 h/s 22 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0302/01 ANO Analýza obrazu 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0311/01 GIS Geografické informační systémy 3 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0303/01 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 3 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0340/01 OU Optimalizační úlohy 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0325/01 PPR Procesní a projektové řízení 3 ZaZk 3 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 456-0326/01 PVL Programování s vlákny 3 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0319/01 NEU Neuronové sítě 3 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0327/01 ROB Robotika 3 ZaZk 2 h/s+1 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 12 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 0 h/s+12 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0435/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách ZaZk 6 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 452-0438/01 PEZ Prevence elektrických zařízení ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 714-0452/02 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 2 h/s+4 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 452-0436/01 STVB Systémová technika vybavení budov ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština