Studijní plán – FEI / N2646 / 2612T025 / - / N / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programN2646 – Informační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T025 – Informatika a výpočetní technika
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0437/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 2 ZaZk 1+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0527/01 MA2PM Matematická analýza II 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0317/01 MZI Matematické základy informatiky 2 ZaZk 4+4 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0305/01 DGP Diagnostika počítačů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 456-0308/01 DZO Digitální zpracování obrazu 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0306/01 DOK Dokumentografické informační systémy 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0310/01 FLP Funkcionální a logické programování 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0314/01 ISDS Informační systémy a datové sklady 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0348/01 IT Internetové technologie 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0323/02 PG I Počítačová grafika I 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0322/01 PAP Pokročilé architektury počítačů 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0328/01 SOJ Strojově orientované jazyky 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0530/01 MAS Modelování a simulace 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0091/01 PES I Petriho sítě I 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0353/01 VWA Vývoj webových aplikací v .NET 2 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 452-0434/01 BTS Bezpečnostní technika strojů ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0439/01 PPCAE Projektování s podporou CAE ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0221/02 MNGEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 2+2 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0337/01 SP Semestrální projekt 2 Za 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 457-0516/02 STA1 Statistika I 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0330/01 TI Teoretická informatika 2 ZaZk 4+2 8 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0302/02 ANO Analýza obrazu 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 456-0312/01 GPG Geometrie pro počítačovou grafiku 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0315/01 KOD Komprese dat 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0318/02 MAD Metody analýzy dat 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 456-0342/01 MBM Metody byznys modelování 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0320/01 NJP Návrh jednotek počítačů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 456-0341/01 SPS Směrované a přepínané sítě 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0309/01 ELP Elektronické publikování 2 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0094/01 PES II Petriho sítě II 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0354/01 SMI Stochastické metody v informatice 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 456-0336/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 2 ZaZk 2+3 7 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0221/02 MNGEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0435/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách ZaZk 1+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0438/01 PEZ Prevence elektrických zařízení ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0452/02 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 452-0436/01 STVB Systémová technika vybavení budov ZaZk 1+2 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0338/01 DIS1 Diplomový seminář I 3 Za 0+6 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0301/01 AGU Algoritmizace geometrických úloh 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0356/01 IM Informační management 3 ZaZk 2+0 2 čeština
Výběr v OSP 456-0329/01 MSPS Metody specifikace programových systémů 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0096/01 SPG Seminář počítačové grafiky 3 Za 2+0 4 čeština
Výběr v OSP 456-0332/01 TPS Technologie počítačových sítí 3 ZaZk 2+3 6 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0313/01 GAL Grafové algoritmy 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0119/01 PLAJ Principy logické analýzy jazyka 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0324/01 PPA Programování paralelních aplikací 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0104/01 TEH Teorie her a modely rozhodování v podmínkách neurčitosti 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 456-0335/02 VPTI Vybrané partie teoretické informatiky 3 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0434/01 BTS Bezpečnostní technika strojů ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0439/01 PPCAE Projektování s podporou CAE ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0431/02 PaNvE Předpisy a nařízení v elektrotechnice ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0221/02 MNGEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 2+2 4 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0339/02 DIS2 Diplomový seminář II 3 Za 0+4 24 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0311/01 GIS Geografické informační systémy 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 456-0303/01 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 3 ZaZk 3+1 4 čeština
Výběr v OSP 456-0355/01 PM Projektové řízení 3 Za 3+0 2 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0319/01 NEU Neuronové sítě 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0311/01 EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0320/01 MNIMS Metodika návrhu informačních měřicích systémů ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0321/01 MPM Metrologie a přesná měření ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0221/02 MNGEU Moderní management v EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0504/01 SW1 SW systémy pro automatizované měření I ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0505/01 SW2 SW systémy pro automatizované měření II ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 545-0220/02 UPEU Úvod do problematiky EU ZaZk 2+0 3 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0518/01 VI1 Virtuální instrumentace I BC ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0519/01 VI2 Virtuální instrumentace II BC ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 452-0435/01 EZRB Elektrická zařízení a rozvody v budovách ZaZk 1+2 6 čeština
Výběr v OSP 452-0438/01 PEZ Prevence elektrických zařízení ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 714-0452/02 PPT Prezentace výsledků práce technika na PC Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 452-0436/01 STVB Systémová technika vybavení budov ZaZk 1+2 6 čeština