Studijní plán – FEI / N2647 / 2612T059 / - / N / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programN2647 – Informační a komunikační technologie
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612T059 – Mobilní technologie
Typ studianavazující magisterskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlesemestru
PV - Mobilní technologie - IKT (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0349/01 ML Matematická logika 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 454-0525/02 ZČS Zpracování číslicových signálů 1 ZaZk 8 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0330/01 TI Teoretická informatika 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 8 čeština

P - Mobilní technologie - IKT (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0437/02 BvE Bezpečnost v elektrotechnice 1 ZaZk 1 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 457-0318/01 VPzMA Vybrané partie z matematické analýzy 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0350/01 DP I Diplomový projekt I 1 Za 0 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 457-0516/02 STA1 Statistika I 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0351/01 DP II Diplomový projekt II 2 Za 0 h/s+4 h/s 10 čeština
Výběr v OSP 456-0352/01 DP III Diplomový projekt III 2 Za 0 h/s+4 h/s 16 čeština

V - Mobilní technologie - IKT (volitelný odborný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 456-0308/01 DZO Digitální zpracování obrazu 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0306/01 DOK Dokumentografické informační systémy 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0314/01 ISDS Informační systémy a datové sklady 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0307/01 ISDN ISDN 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0323/01 OPT I Optoelektronika I 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0323/02 PG I Počítačová grafika I 1 ZaZk 10 h/s+4 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0359/01 PIS Podnikové informační systémy 1 KlZap 10 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 456-0322/01 PAP Pokročilé architektury počítačů 1 ZaZk 8 h/s+2 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0343/01 SWP Softwarový proces 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 456-0328/01 SOJ Strojově orientované jazyky 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 449-0508/01 ŠvB Šíření elektromagnetických vln 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 452-0508/01 ŠvB Šíření elektromagnetických vln 1 ZaZk 2 h/s+2 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0319/01 VoIP VoIP 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0353/01 VWA Vývoj webových aplikací v .NET 1 KlZap 10 h/s+5 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 456-0309/01 ELP Elektronické publikování 1 ZaZk 10 h/s+10 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0348/01 IT Internetové technologie 1 ZaZk 10 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0315/01 KOD Komprese dat 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0342/01 MBM Metody byznys modelování 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0346/01 OSMZ Operační systémy mobilních zařízení 1 ZaZk 10 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 454-0321/02 OPT II Optoelektronika II 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0357/01 PG II Počítačová grafika II 1 KlZap 10 h/s+4 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0528/01 RBS Rádiové buňkové sítě 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0341/01 SPS Směrované a přepínané sítě 1 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0344/01 SAN Systémová analýza a návrh 1 ZaZk 8 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0315/01 TMO Technologie mikroelektronických obvodů 1 ZaZk 2 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 456-0336/01 ZMD Zpracování multimediálních dat 1 ZaZk 4 h/s+6 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 493-0111/01 CJ Cizí jazyk 2 ZaZk 0+4 4 čeština
Výběr v OSP 454-0312/01 DAOS Dimenzování a optimalizace sítí 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0313/01 GAL Grafové algoritmy 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0356/01 IM Informační management 2 ZaZk 2 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 456-0329/01 MSPS Metody specifikace programových systémů 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0347/01 MS Mobilní systémy 2 ZaZk 10 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 454-0316/01 MIODP Montáž IO a diskrétních prvků 2 ZaZk 4 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0322/02 OPT III Optoelektronika III 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0310/01 SaD Spolehlivost a diagnostika 2 ZaZk 4 h/s+8 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 454-0313/01 ŠpS Širokopásmové sítě 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0332/01 TPS Technologie počítačových sítí 2 ZaZk 0 h/s+15 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 454-0308/01 TKZ Telekomunikační koncová zařízení 2 ZaZk 2 h/s+8 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0345/01 TSS Testování softwarových systémů 2 ZaZk 8 h/s+0 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0311/01 GIS Geografické informační systémy 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 456-0303/01 KPB Kryptografie a počítačová bezpečnost 2 ZaZk 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 454-0318/01 MuT Multimediální technika 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 456-0355/01 PM Projektové řízení 2 Za 0 h/s+0 h/s 2 čeština
Výběr v OSP 454-0314/01 ŘPTÚ Řízení a programování telefonních ústředen 2 ZaZk 2 h/s+6 h/s 4 čeština