Studijní plán – FEI / P2612 / 1801V002 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programP2612 – Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor1801V002 – Informatika a aplikovaná matematika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Informatika a aplik. matematika - odb. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0919/01 Aplikace kódování a kryptografie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0913/01 CP Číslicové počítače ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0918/01 Digitální komunikace ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0902/01 DZAO Digitální zpracování a analýza obrazu ZaZk 3+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0913/01 FS Fuzzy systémy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0903/01 HPVI Hardwarové prostředky virtuální instrumentace ZaZk 2+1 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0905/01 ITSA Integrální transformace a spektrální analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0920/01 Jazyky pro návrh - HDL ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0915/01 KD Kombinatorské designy ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0909/01 MSNP Matematická statistika a náhodné procesy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0921/01 MAD Metody analýzy dat ZaZk 2+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0914/01 MS Modelování a simulace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0915/01 MDSS Modelování diskrétních a smíšených systémů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0916/01 MSS Modelování spojitých systémů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0911/01 NS Neuronové sítě ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0917/01 PA Paralelní algoritmy ZaZk 2+2 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0909/01 PS Petriho sítě ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0918/01 PG Počítačová grafika ZaZk 3+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0912/01 PPIS Projektování a programování informačních systemů ZaZk 3+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0911/01 RMFPGS Rovnice matematické fyziky ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0904/01 SSVI Softwarové systémy pro virtuální instrumentaci ZaZk 2+1 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0921/01 Systémy heuristické optimalizace ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0922/01 Systémy pro zpracování transakcí ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0925/01 TGI Teorie grafů I ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0912/01 TMO Tvarová a materiálová optimalizace ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0910/01 UI Umělá inteligence ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0901/01 UTDS Úvod do teorie databázových systémů ZaZk 3+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0910/01 VM Variační metody ZaZk 2+0 10 čeština

Provádí se výběr alespoň 3 předmětů z dané nabídky.

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Informatika a aplik. matematika - zákl. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0918/01 MXA Maticová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0908/01 OOT Objektově orientované technologie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0907/01 TA Teorie algoritmů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0904/01 TFS Teorie formálních systémů ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0906/01 TJA Teorie jazyků a automatů - Ph.D. ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0905/01 TRAS Teorie relací a algebraických struktur ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0912/01 ZSi Zpracování signálů ZaZk 2+0 0 čeština

Provádí se výběr alespoň 2 předmětů z dané nabídky.