Studijní plán – FEI / P2612 / 2612V045 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2001/2002Studijní programP2612 – Elektrotechnika a informatika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612V045 – Technická kybernetika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Aplikovaná matematika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0921/01 DifG Diferenciální geometrie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0905/01 ITSA Integrální transformace a spektrální analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0915/01 KD Kombinatorské designy ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0951/01 MSAD Matematická statistika a analýza dat ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0909/01 MSNP Matematická statistika a náhodné procesy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0913/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0913/01 MMPJ Matematické metody v přenosových jevech ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0918/01 MXA Maticová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0927/01 MDM Metody diskrétní matematiky ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0914/01 NPMK Nelineární problémy mechaniky kontinua ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0908/01 NMG Numerické metody v geomechanice ZaZk 0 h/s+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0911/01 RMFPGS Rovnice matematické fyziky ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0934/01 SEZ Spolehlivost elektronických zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0925/01 TGI Teorie grafů I ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0926/01 TG II Teorie grafů II ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0924/01 TKDRS Teorie kódování ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0912/01 TMO Tvarová a materiálová optimalizace ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0935/01 SP Úvod do teorie Sobolevových prostorů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0910/01 VM Variační metody ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0928/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2+0 10 čeština

PV - Technická kybernetika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0901/01 AMGP Automatizace měření - grafické programování ZaZk 2+1 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0902/01 AMPJ Automatizace měření - programovací jazyky ZaZk 2+1 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0905/01 EMC EMC Elektronická měření a přístroje ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0913/01 FS Fuzzy systémy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0914/01 MS Modelování a simulace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0907/01 MPDSŘ Moderní prostředky distribuovaných systémů řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0915/01 Návrh obvodů pro řídicí systémy s použitím VHDL ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0911/01 NRTS Navrhování RT - systémů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0911/01 NS Neuronové sítě ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0916/01 Nové algoritmy zpracování signálů v biomedicínsk. aplikacích ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0903/01 OSDRS Optimalizace a statistická dynamika regulačních systémů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0909/01 PS Petriho sítě ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0908/01 ŘISUI Řídicí a informační systémy s umělou inteligencí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0905/01 Signálové procesory a jejich aplikace ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0923/01 SMES Speciální mikroelektronické senzory ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0934/01 SEZ Spolehlivost elektronických zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0914/01 SRČ Systémy reálného času ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0910/01 UI Umělá inteligence ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 516-0927/01 VPO Vybrané partie z Optoelektroniky ZaZk 0+0 0 čeština

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky povinných předmětů.
Výběr alespoň 2 předmětů z nabídky povinně volitelných předmětů.

P - Technická kybernetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0906/01 MTŘ Moderní teorie řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0904/01 OTS Obecná teorie signálů ZaZk 2+0 10 čeština

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky povinných předmětů.
Výběr alespoň 2 předmětů z nabídky povinně volitelných předmětů.

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština