Studijní plán – FEI / P2645 / 2612V045 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programP2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2612V045 – Technická kybernetika
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
P - Technická kybernetika (povinný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0901/01 DS I. Disertační seminář I. ZaZk 0+0 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0902/01 DS II. Disertační seminář II. ZaZk 0+0 15 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0903/01 DS III. Disertační seminář III. ZaZk 0+0 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0904/01 DS IV. Disertační seminář IV. ZaZk 0+0 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0906/01 MTŘ Moderní teorie řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0904/01 OTS Obecná teorie signálů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0906/01 DP Odevzdání disertační práce ZaZk 0+0 30 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 402-0905/01 SDZ Státní doktorská zkouška ZaZk 0+0 20 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2+0 10 čeština

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky povinných předmětů.
Výběr alespoň 2 předmětů z nabídky povinně volitelných předmětů.

PV - Technická kybernetika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0901/01 AMGP Automatizace měření - grafické programování ZaZk 2+1 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0902/01 AMPJ Automatizace měření - programovací jazyky ZaZk 2+1 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0905/01 EMC EMC Elektronická měření a přístroje ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0913/01 FS Fuzzy systémy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0905/01 ITSA Integrální transformace a spektrální analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0902/01 MES Mikroelektronické senzory ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0914/01 MS Modelování a simulace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0907/01 MPDSŘ Moderní prostředky distribuovaných systémů řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0911/01 NRTS Navrhování RT - systémů ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0911/01 NS Neuronové sítě ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0933/01 ZSBM Nové algoritmy zpracování signálů v biomedicínských aplikacích ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0924/01 NTMLTP Nové trendy a metody v lékařské terapeutické přístrojové technice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0903/01 OSDRS Optimalizace a statistická dynamika regulačních systémů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0909/01 PS Petriho sítě ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0908/01 ŘISUI Řídicí a informační systémy s umělou inteligencí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0923/01 SMES Speciální mikroelektronické senzory ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0934/01 SEZ Spolehlivost elektronických zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0914/01 SRČ Systémy reálného času ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0910/01 UI Umělá inteligence ZaZk 2+0 10 čeština
448-0908/01 SPD Signálové procesory a jejich aplikace ZaZk 30+0 0 čeština

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky povinných předmětů.
Výběr alespoň 2 předmětů z nabídky povinně volitelných předmětů.

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - Techn. kybernetika - aplik. matematika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0909/01 MSNP Matematická statistika a náhodné procesy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0913/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0918/01 MXA Maticová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0925/01 TGI Teorie grafů I ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0928/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací ZaZk 2+0 10 čeština

Povinný výběr dvou předmětů z nabídky předmětů.