Studijní plán – FEI / P2645 / 2642V004 / - / D / P / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programP2645 – Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika
FakultaFakulta elektrotechniky a informatikyStudijní obor2642V004 – Elektrické stroje, přístroje a pohony
Typ studiadoktorskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
PV - Aplikovaná matematika (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0921/01 DifG Diferenciální geometrie ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0905/01 ITSA Integrální transformace a spektrální analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0926/01 IaAF Interpolace a aproximace funkcí ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0921/01 IM Iterační metody ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0925/01 PDR Klasické řešení parciálních diferenciálních rovnic ZaZk 3+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0915/01 KD Kombinatorské designy ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0951/01 MSAD Matematická statistika a analýza dat ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0909/01 MSNP Matematická statistika a náhodné procesy ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0907/01 MTS Matematická teorie spolehlivosti ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0913/01 MTSAR Matematická teorie spolehlivosti a analýza rizika ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0913/01 MMPJ Matematické metody v přenosových jevech ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0920/01 MMMKP Matematické modelování a MKP ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0903/01 MMPDF Matematické modelování a parcialní diferenciální rovnice ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0918/01 MXA Maticová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0927/01 MDM Metody diskrétní matematiky ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0904/01 MO Metody optimalizace ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0914/01 NPMK Nelineární problémy mechaniky kontinua ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0911/01 RMFPGS Rovnice matematické fyziky ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0934/01 SEZ Spolehlivost elektronických zařízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0906/01 SMIP Statistické metody v inženýrské praxi ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0925/01 TGI Teorie grafů I ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0926/01 TG II Teorie grafů II ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0924/01 TKDRS Teorie kódování ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0912/01 TMO Tvarová a materiálová optimalizace ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0935/01 SP Úvod do teorie Sobolevových prostorů ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0910/01 VM Variační metody ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 714-0924/01 VeTeA Vektorová a tenzorová analýza ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0928/01 VSIDT Vybrané statě z integrálních a diskrét. transformací ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0901/01 VSMI Vybrané statě z matematiky I (Maticová analýza) ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 457-0902/01 VSM I Vybrané statě z matematiky II ZaZk 2+0 10 čeština

PV - Cizí jazyk (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0191/01 A-Dr. Jazyk anglický Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0991/01 F-Dr. Jazyk francouzský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0391/01 N-Dr. Jazyk německý Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0591/01 R-Dr. Jazyk ruský Dr. ZaZk 0+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 712-0791/01 Š-Dr. Jazyk španělský Dr. ZaZk 0 h/s+0 h/s 10 čeština

PV - El. stroje, přístroje a pohony - povinné (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0906/01 ERP Elektrické regulační pohony ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0902/01 TEPODr Teorie elektromagnetického pole ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0900/01 Teorie řízení ZaZk 2+0 10 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0901/01 VKES Vybrané kapitoly z teorie elektrických strojů ZaZk 0+0 0 čeština

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky předmětů - dle zaměření.
Zaměření: Elektrické stroje a přístroje
Elektrické pohony a výkonnová elektronika

PV - El. stroje, přístroje a pohony - volit. (povinně volitelný)
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0907/01 dr-APEZ Automatizace a provoz elektrotepelných zařízení ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0901/01 AMGP Automatizace měření - grafické programování ZaZk 2+1 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 450-0902/01 AMPJ Automatizace měření - programovací jazyky ZaZk 2+1 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0925/01 BS Bezkontaktní spínání ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0902/01 DESP Diagnostika elektrických strojů a pohonů ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0922/01 EPR Elektrické přístroje v rozvodách a v rozvaděčích ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 451-0911/01 dr-EMC Elektromagnetická kompatibilita ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0926/01 EMP Elektromagnetické přístroje ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 455-0905/01 EMC EMC Elektronická měření a přístroje ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0903/01 KPMD Konstrukce polovodičových měničů ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0924/01 MEP Měření na elektrických přístrojích ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0902/01 MŘSEP Mikroprocesorové řídicí systémy elektrických pohonů ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0904/01 MMP Mnohamotorové pohony ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0907/01 MaSEP Modelování a simulace elektrických pohonů ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0905/01 MZŘSS Moderní způsoby řízení střídavých strojů ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 452-0901/01 NEP_P Navrhování elektrických pohonů ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 456-0912/01 PPIS Projektování a programování informačních systemů ZaZk 3+2 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0921/01 PSOJ Přístroje spínací, ochranné a jistící ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 454-0905/01 Signálové procesory a jejich aplikace ZaZk 2+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0903/01 SESP Spolehlivost elektrických strojů, přístrojů a pohonů ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0923/01 TP Technika plazmatu ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0905/01 TVESP Technologie výroby elektrických strojů a přístrojů ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 449-0900/01 TONUS Trojfázové obvody v neharmonickém ustáleném stavu ZaZk 7+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0901/01 VKES Vybrané kapitoly z teorie elektrických strojů ZaZk 0+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 448-0901/01 VaŘE Výkonová a řídicí elektronika ZaZk 30+0 0 čeština
Výběr v OSP Výběr v OSP 453-0904/01 VMES Výpočtové metody elektrických strojů ZaZk 0+0 0 čeština

Zaměření: Elektrické stroje a přístroje
Elektrické pohony a výkonová elektronika
Provádí se výběr alespoň 2 předmětů z dané nabídky v závislosti na zaměření.