Study plan – FEI / P2645 / 2642V004 / - / D / P / Ostrava / cs

Academic year2007/2008Study programmeP2645 – Electrical Engineering, Communication and Computer systems
FacultyFaculty of Electrical Engineering and Computer ScienceField of study2642V004 – Electrical Machines, Apparatus and Drives
Type of studyDoctoralSpecialization
Form of studyFull-timeLanguage of instructionCzech
Tutorial centreOstrava
PV - Aplikovaná matematika (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 457-0928/01 VSIDT Applets of Integral and Discrete Transforms CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0902/01 VSM I Applets of Mathematics II CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0901/01 VSMI Applied Mathematics I (Matrix analysis). CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0906/01 SMIP Basic Methods of Statistical Data Analysis in Practice CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 714-0925/01 PDR Classical Methods of Solution of Partial Differential Equations CrEx 3+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0924/01 TKDRS Coding Theory CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0915/01 KD Combinatorial Designs CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 457-0912/01 TMO Conformation and Material Optimalization CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 714-0921/01 DifG Differential Geometry CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 457-0911/01 RMFPGS Equations of Mathematical Physics CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 457-0925/01 TGI Graph Theory I CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0926/01 TG II Graph Theory II CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0905/01 ITSA Integral Transforms and Spectral Analysis CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 714-0926/01 IaAF Interpolation and Approximation of Functions CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0935/01 SP Introduction to the Theory of the Sobolev Spaces CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0921/01 IM Iterative Methods CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0913/01 MTSAR Mathematical Methods and Tools for Reliability and Risk Analysis CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 714-0913/01 MMPJ Mathematical Methods in Transport Phenomena CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0903/01 MMPDF Mathematical Modeling and Partial Diferential Equations CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 457-0920/01 MMMKP Mathematical Modelling and FEM CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 714-0951/01 MSAD Mathematical statistics and data analysis CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 457-0909/01 MSNP Mathematical Statistics and Random Process CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0907/01 MTS Mathematical Theory of Reliability CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0918/01 MXA Matrix Analysis CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0904/01 MO Methods of Optimalizations CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0914/01 NPMK Non-linear Problems of Continuums Mechanics CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 457-0934/01 SEZ Reliability of Electronic Devices CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 457-0910/01 VM Variational Methods CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 714-0924/01 VeTeA Vector and Tensor Analysis CrEx 2+0 10 Czech

PV - Cizí jazyk (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 712-0191/01 A-Dr. English Language Dr. CrEx 0+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0991/01 F-Dr. French Language Dr. CrEx 0+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0391/01 N-Dr. German Language Dr. CrEx 0 H/S+0 H/S 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0591/01 R-Dr. Russian Language Dr. CrEx 0+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 712-0791/01 Š-Dr. Spanish Language Dr. CrEx 0 H/S+0 H/S 10 Czech

PV - El. stroje, přístroje a pohony - povinné (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 449-0904/01 DEV Diagnostics of Electrical Quantities 1 CrEx 7+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0906/01 ERP Controlled Electrical Drives CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 455-0900/01 Control Theory CrEx 2+0 10 Czech
PSP selection PSP selection 449-0902/01 TEPODr Electromagnetic Fields CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0901/01 VKES Selected Chapters from Electrical Machines Theory CrEx 0+0 0 Czech

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky předmětů - dle zaměření.
Zaměření: Elektrické stroje a přístroje
Elektrické pohony a výkonnová elektronika

P - El. stroje, přístroje a pohony - povinné (Compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 402-0906/01 DP Dissertation CrEx 0+0 30 Czech
PSP selection PSP selection 402-0901/01 DS I. Dissertation Seminary I. CrEx 0+0 15 Czech
PSP selection PSP selection 402-0902/01 DS II. Dissertation Seminary II. CrEx 0+0 15 Czech
PSP selection PSP selection 402-0903/01 DS III. Dissertation Seminary III. CrEx 0+0 20 Czech
PSP selection PSP selection 402-0904/01 DS IV. Dissertation Seminary IV. CrEx 0+0 20 Czech
PSP selection PSP selection 402-0905/01 SDZ State Doctoral Examination CrEx 0+0 20 Czech

Povinný výběr jednoho předmětu z nabídky předmětů - dle zaměření.
Zaměření: Elektrické stroje a přístroje
Elektrické pohony a výkonnová elektronika

PV - El. stroje, přístroje a pohony - volit. (Choice-compulsory)
WSCodeAbbreviationTitleYearEndingInstruction extentCreditsLanguage
PSP selection PSP selection 451-0907/01 dr-APEZ Automatization and operation of electro-thermal plants CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0910/01 VSK Choice Articles from the Construction of Electronical Equipments CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0903/01 KPMD Construction of Semiconductor Converters CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 452-0901/01 NEP_P Designing of Electrical Drives CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0902/01 DESP Diagnostics of Electric Machines and Drives CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0922/01 EPR Electrical Appliances in Switching Stations and Switchboards CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0905/01 TVESP Electric Machines and Apparatus Manufacture Technology CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0926/01 EMP Electromagnetic Apparatus CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 451-0911/01 dr-EMC Electromagnetic Compatibility (EMC) CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 455-0905/01 EMC EMC in Electronic Measurement Instrumentation CrEx 2+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 456-0912/01 PPIS Information Systems Designing and Programming CrEx 3+2 0 Czech
PSP selection PSP selection 450-0901/01 AMGP Measurement Automation - Graphical Programming CrEx 2+1 0 Czech
PSP selection PSP selection 450-0902/01 AMPJ Measurement Automation -Programming Languages CrEx 2+1 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0924/01 MEP Measuring of Electrical Apparatus CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0902/01 MŘSEP Microprocessor Control Systems of Electrical Drives CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0907/01 MaSEP Modelling and Simulation of Electrical Drives CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0905/01 MZŘSS Modern Control Methods of A.C. Motors CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0904/01 MMP Multiple Motor Drives CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0923/01 TP Plasma Techniques and Theories CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0901/01 VaŘE Power and Control Electronics CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0903/01 SESP Reliability of Electrical Machines, Apparatus an Drives CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0901/01 VKES Selected Chapters from Electrical Machines Theory CrEx 0+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 448-0908/01 SPD Signal Processors and Applications CrEx 30+0 0 Czech
PSP selection PSP selection 453-0921/01 PSOJ Switching and Protective Apparatus CrEx 0+0 0 Czech
449-0904/01 DEV Diagnostics of Electrical Quantities CrEx 7+0 0 Czech

Zaměření: Elektrické stroje a přístroje
Elektrické pohony a výkonová elektronika
Provádí se výběr alespoň 2 předmětů z dané nabídky v závislosti na zaměření.