Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R001 / - / B / K / Most / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R001 – Ekonomika a řízení v oblasti surovin
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoMost
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/20 G Geologie 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0701/02 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 545-0039/04 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 1 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0479/11 ZP Základy práva 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0203/02 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 ZaZk 9 h/s+3 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 545-0214/01 ZPOI Základy práce s odbornými informacem 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/06 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 545-0340/03 IE Informatika v ekonomice 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0702/02 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0273/02 LNSPVZ Ložiska nerostných surovin, jejich průzkum a výpočet zásob 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/09 OOP Občanské a obchodní právo 1 Za 0+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0260/03 TEOFM Teorie firmy a marketing 1 ZaZk 12 h/s+4 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0213/01 ObK Obchodní komunikace 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0340/03 IE Informatika v ekonomice 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0273/02 LNSPVZ Ložiska nerostných surovin, jejich průzkum a výpočet zásob 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0062/07 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0404/07 OOP Občanské a obchodní právo 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0401/02 US1 Účetní systémy I 2 Za 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/03 Etika Etika 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0501/11 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0274/05 SJV Suroviny a jejich využití 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/05 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 ZaZk 12 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0250/03 EKSTA Ekonomická statistika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0279/05 FS Financni systémy 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 545-0393/03 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0402/02 US2 Účetní systémy II 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0254/04 Geologická informatika 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0037/02 HsO I. Hospodaření s odpady I 2 Za 8 h/s+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0291/04 AVT I Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi I. 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0261/01 BANK Bankovnictví 3 KlZap 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 542-0202/09 DL Dobývání ložisek 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0411/07 PPvE Právní předpisy v ekonomice 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0276/03 PaSP Prognostika a strategie podniku 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0260/02 TEOFM Teorie firmy a marketing 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0403/03 FP Finanční právo 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0256/04 MG Manažerství v geologii 3 Za 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0292/02 MRP Metody racionalizace práce 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0333/08 Podnik Podnikatelství 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0605/15 sociologie Sociologie 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0207/01 SN Systém norem 3 Za 6 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0244/04 AHOOP Analýza hospodářských operací 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0303/02 ObS Obchodní systémy 3 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0204/01 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 6 h/s+0 10 čeština
Výběr v OSP 545-0293/03 SysC Systémy cen 3 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština