Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R003 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/20 G Geologie 1 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 545-0039/04 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 1 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0236/01 PEU Problematika Evropské unie 1 KlZap 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 711-0479/11 ZP Základy práva 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0203/04 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 ZaZk 6 h/s+3 h/s 4 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/06 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 14 h/s+4 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0212/05 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0235/07 MARKE Marketing 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 711-0404/08 OOP Občanské a obchodní právo 1 Za 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0305/05 OŽP Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 545-0225/01 DEP Daňová evidence podnikatelů 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0215/01 FSI Finanční systémy I 2 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 544-0062/07 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0535/02 G Geologie I 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0393/03 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0503/03 Psych Pr Psychologie práva 2 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 546-0672/03 VT Výrobní technologie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0793/01 BI Bezpečnostní inženýrství 2 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0250/04 EKSTA Ekonomická statistika 2 ZaZk 6 h/s+9 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0904/05 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 711-0423/03 Sss Státní správa a samospráva 2 Za 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0536/04 GII Geologie II 2 ZaZk 16 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0310/01 HOSO Hospodaření s odpady 2 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0606/03 soc Sociologie práva 2 ZaZk 18 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 542-0433/01 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0220/01 UPEU Úvod do problematiky EU 2 Za 9 h/s+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0495/04 AVT Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0216/01 FSII Finanční systémy II 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 542-0291/03 H I Hornictví I 3 ZaZk 10+0 4 čeština
Výběr v OSP 545-0238/03 MvHPr Management v hospodářské praxi 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0333/04 Podnik Podnikatelství 3 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0402/06 FLOT Flotace 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0411/07 PPvE Právní předpisy v ekonomice 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0501/11 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0760/03 UČV Úprava a čištění vod 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0259/03 EXMER Exaktní metody rozhodování 3 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0304/04 ObchS Obchod surovinami 3 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 545-0205/01 PraxBcP Praxe pro vypracování Bc práce 3 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0204/02 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 0+6 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 711-0412/04 Spr Správní právo 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0201/02 Arch Archivnictví 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0514/01 OH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/06 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 3 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 711-0502/05 PS II Psychologie II. 3 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0588/02 VRA Vytváření a realizace algoritmů 3 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština