Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R003 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R003 – Komerční inženýrství v oblasti surovin
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/20 G Geologie 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 545-0039/04 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 545-0236/01 PEU Problematika Evropské unie 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 711-0479/11 ZP Základy práva 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0203/04 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0105/02 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0905/02 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0305/02 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0505/02 Rb/I Jazyk ruský b/I 1 Za 0+2 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0339/06 EkPod Ekonomika podniku 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 541-0212/05 LNS Ložiska nerostných surovin 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0235/07 MARKE Marketing 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 711-0404/08 OOP Občanské a obchodní právo 1 Za 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0305/05 OŽP Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0506/02 Rb/II Jazyk ruský b/II 1 Za 0+2 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 3+4 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/01 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0225/01 DEP Daňová evidence podnikatelů 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0215/01 FSI Finanční systémy I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/02 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0907/02 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0307/02 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0507/02 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 544-0062/07 MKn Mapy a katastr nemovitostí 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0535/02 G Geologie I 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0393/03 PROJEKS Projektování ekonomických systémů 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 711-0503/03 Psych Pr Psychologie práva 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 546-0672/03 VT Výrobní technologie 2 ZaZk 2+2 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0793/01 BI Bezpečnostní inženýrství 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0250/04 EKSTA Ekonomická statistika 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0108/05 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0908/05 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0308/05 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0508/05 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0423/03 Sss Státní správa a samospráva 2 Za 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0575/01 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0536/04 GII Geologie II 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 546-0310/01 HOSO Hospodaření s odpady 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0606/03 soc Sociologie práva 2 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 542-0433/02 ZÚNS Základy úpravy nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0220/01 UPEU Úvod do problematiky EU 2 Za 3+0 4 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0495/04 AVT Aplikace výpočetní techniky v hospodářské praxi 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0216/01 FSII Finanční systémy II 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0291/03 H I Hornictví I 3 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 545-0238/02 MvHPr Management v hospodářské praxi 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0333/04 Podnik Podnikatelství 3 KlZap 0+2 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0402/06 FLOT Flotace 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0411/07 PPvE Právní předpisy v ekonomice 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 711-0501/11 PSYCH-1 Psychologie I. 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0760/03 UČV Úprava a čištění vod 3 ZaZk 2+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0259/03 EXMER Exaktní metody rozhodování 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0304/04 ObchS Obchod surovinami 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 545-0205/01 PraxBcP Praxe pro vypracování Bc práce 3 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 545-0204/02 SemBcP Seminář k Bc práci 3 Za 0+2 7 čeština
Výběr v OSP 711-0412/04 Spr Správní právo 3 KlZap 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0201/02 Arch Archivnictví 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0514/01 OH Odpadové hospodářství 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0410/06 PPSoc Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0502/05 PS II Psychologie II. 3 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 714-0588/01 VRA Vytváření a realizace algoritmů 3 ZaZk 2+2 5 čeština