Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R006 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/03 G Geologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 617-0310/01 CH-I. Chemie I. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0701/02 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 545-0039/03 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0307/04 UVH Úvod do vodního hospodářství 1 ZaZk 9 h/s+9 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 114-0340/01 ZTE Základy tržní ekonomiky 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Výběr v OSP 546-0394/01 ZP I(A) Základy projektování I (Autocad) 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0383/01 BHvhB Biologie a hydrobiologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0348/02 HaK Hydrologie a klimatologie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 617-0311/01 CH-II. Chemie II. 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0702/02 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0380/01 TCV HaK Terénní cvičení z hydrologie a klimatologie 1 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0347/02 VhZ I Vodohospodářská zařízení I 1 ZaZk 9 h/s+6 h/s 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0395/01 ZP II(A) Základy projektování II (Autocad) 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0721/01 HGF Čerpací technika a potrubí 2 ZaZk 12+0 4 čeština
Výběr v OSP 338-0008/01 Hydro Hydromechanika 2 ZaZk 14 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 617-0030/03 CH-II. Chemie II. 2 ZaZk 10 h/s+10 h/s 7 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0305/03 OŽP Ochrana životního prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0501/11 PSYCH-1 Psychologie I. 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 714-0586/02 S Statistika 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0347/01 VhZ I Vodohospodářská zařízení I 2 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/07 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 615-0011/03 HACh Hydrochemie a analýza vod I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0348/01 HaK Hydrologie a klimatologie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0349/01 PBO Praxe bakalářská, oborová 2 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 544-0001/01 ZG Základy geodézie 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 617-0016/04 OCHBCH Organická chemie a biochemie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0351/01 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy 2 ZaZk 12 h/s+0 h/s 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0702/03 Etika Etika 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0404/07 OOP Občanské a obchodní právo 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 2 Za 6 h/s+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0683/02 HV I Hospodaření s vodou I 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0681/02 TV I Technologie vody I 3 ZaZk 12 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 546-0089/02 VhZ II Vodohospodářská zařízení II 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0684/02 ZV Zásobování vodou 3 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0068/02 HydBioN Hydrobiologie 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0088/02 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0772/02 UT Úpravy toků 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0473/03 AVH Automatizace ve vodním hospodářství 3 ZaZk 16+0 6 čeština
Výběr v OSP 545-0201/02 EaM Ekonomika a řízení 3 ZaZk 16+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0220/06 OV Ochrana vod 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0216/01 MZ Mechanika zemin 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0085/02 PVH Projektování VH 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0778/02 RVT Revitalizace vodních toků 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/09 IPK Interpersonální komunikace 3 ZaZk 8 h/s+0 2 čeština
Výběr v OSP 711-0423/01 Sss Státní správa a samospráva 3 ZaZk 20 h/s+0 4 čeština