Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R006 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R006 – Technologie a hospodaření s vodou
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0029/02 G Geologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0310/01 CH-I. Chemie I. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0105/02 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0905/02 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0305/02 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0505/02 Rb/I Jazyk ruský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 545-0039/03 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0307/04 UVH Úvod do vodního hospodářství 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 714-0565/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0381/02 ZP I Základy projektování I 1 KlZap 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 114-0040/01 ZTE II. Základy tržní ekonomiky II 1 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0382/01 OTV Organizace a technologie výstavby 1 KlZap 0+2 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0383/01 BHvhB Biologie a hydrobiologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0348/02 HaK Hydrologie a klimatologie 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0311/01 CH-II. Chemie II. 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0506/02 Rb/II Jazyk ruský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0380/01 TCV HaK Terénní cvičení z hydrologie a klimatologie 1 Za 0+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0347/02 VhZ I Vodohospodářská zařízení I 1 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0384/01 ZP II Základy projektování II 1 KlZap 0+2 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 3+4 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/01 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 338-0008/03 Hydro Hydromechanika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0107/02 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0907/02 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0307/02 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0507/02 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 546-0089/03 VhZ II Vodohospodářská zařízení II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0069/05 AP Aplikované programování 2 ZaZk 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 617-0016/05 OCHBCH Organická chemie a biochemie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 720-0001/01 UPEU Úvod do problematiky EU 2 ZaZk 3+0 3 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 338-0721/02 HGF Čerpací technika a potrubí 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 544-0004/11 G Geodézie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 615-0011/02 HACh Hydrochemie a analýza vod I 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 712-0108/05 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0908/05 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0308/05 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0508/05 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 546-0350/02 OEx Oborová exkurze 2 Za 0 d+3 d 1 čeština
Výběr v OSP 546-0500/01 POBc Praxe oborová, bakalářská 2 Za 0+10 d 1 čeština
Výběr v OSP 714-0586/01 S Statistika 2 ZaZk 1+2 4 čeština
Výběr v OSP 544-0022/06 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+10 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0763/03 UHP Úpravnictví a hydroseparační procesy 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0555/01 DGPG Deskriptivní geometrie a počítačová grafika 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0009/03 Flot Flotace v technologii vody 2 ZaZk 2+2 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0683/02 HV I Hospodaření s vodou I 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0681/02 TV I Technologie vody I 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 546-0089/02 VhZ II Vodohospodářská zařízení II 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0684/02 ZV Zásobování vodou 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0068/02 HydBioN Hydrobiologie 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0088/02 IaB Informatika a bibliografie 3 KlZap 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0772/02 UT Úpravy toků 3 ZaZk 2+2 5 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 545-0473/03 AVH Automatizace ve vodním hospodářství 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0201/02 EaM Ekonomika a řízení 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 546-0220/06 OV Ochrana vod 3 KlZap 2+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0388/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+2 7 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 224-0216/01 MZ Mechanika zemin 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0085/02 PVH Projektování VH 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 546-0778/02 RVT Revitalizace vodních toků 3 ZaZk 3+1 5 čeština
Typ povinnosti: Volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 711-0506/01 IPK Interpersonální komunikace 3 Za 0+2 2 čeština
Výběr v OSP 711-0423/03 Sss Státní správa a samospráva 3 Za 2+2 5 čeština