Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R012 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2003/2004Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R012 – Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 714-0572/02 DG Deskriptivní geometrie pro bakaláře 1 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 542-0290/03 PP Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 544-0030/05 TK Technické kreslení 1 Za 10 h/s+5 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 542-0001/01 ZL Základy lomařství 1 ZaZk 15 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 114-0040/01 ZTE II. Základy tržní ekonomiky II 1 ZaZk 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/02 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 1 ZaZk 18 h/s+0 8 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0028/09 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0005/03 OŽP Ochrana životního prostředí 1 ZaZk 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 711-0479/07 ZP Základy práva 1 Za 8 h/s+0 3 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 541-0085/02 GLSS Geologie a ložiska stavebních surovin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 542-0208/05 MHZ Mechanika hornin a zemin 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 337-0014/04 TECME Technická mechanika 2 ZaZk 24 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 452-0072/02 E2131 HORNICKA ELEKTROTECHNIKA 2131 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0303/12 Polit Politologie 2 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0021/02 ZK Základy kybernetiky 2 ZaZk 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 347-0011/07 Základy strojnictví 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 711-0103/02 FIL Filozofie 2 Za 10 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 544-0024/03 GMP Geodézie a mapování lomu 2 ZaZk 16 h/s+0 7 čeština
Výběr v OSP 224-0028/03 HGF Trhací práce v lomech 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0299/03 HDNSS Hlubinné dobývání nerostných stavebních surovin 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 542-0744/03 HGF Hydrogeologie a odvodňování lomů a dolů 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština