Studijní plán – HGF / B2102 / 2102R013 / - / B / P / Ostrava / cs

Akademický rok2008/2009Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor2102R013 – Úprava surovin a recyklace
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiaprezenčníJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/01 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 617-0001/12 CH Chemie 1 ZaZk 4+3 8 čeština
Výběr v OSP 541-0028/15 M Mineralogie a petrografie 1 ZaZk 2+2 6 čeština
Výběr v OSP 545-0039/03 PocPr Počítačové praktikum 1 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0429/03 PRP Přípravné procesy 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 544-0030/04 TK Technické kreslení 1 Za 1+3 4 čeština
Výběr v OSP 713-0012/01 TVA Tělesná výchova A 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/01 ZM Základy matematiky 1 Za 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0105/02 Ab/I Jazyk anglický b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0905/02 Fb/I Jazyk francouzský b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0305/02 Nb/I Jazyk německý b/I 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0505/02 Rb/I Jazyk ruský b/I 1 Za 0+2 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0585/01 ADS Algoritmy a datové struktury 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 714-0567/01 BM II Bakalářská matematika II 1 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0468/01 FSP 1 Fyzikální separační procesy I. 1 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 617-0005/05 CHO Chemie organická 1 ZaZk 3+3 7 čeština
Výběr v OSP 713-0013/01 TVB Tělesná výchova B 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 KlZap 0+2 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 712-0106/02 Ab/II Jazyk anglický b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0906/02 Fb/II Jazyk francouzský b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0306/02 Nb/II Jazyk německý b/II 1 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0506/02 Rb/II Jazyk ruský b/II 1 Za 0+2 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 615-0404/02 ACh1 Analytická chemie I 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0512/01 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 619-0402/03 FCH Fyzikální chemie 2 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0469/01 FSP II Fyzikální separační procesy II. 2 ZaZk 2+3 6 čeština
Výběr v OSP 712-0107/02 Ab/III Jazyk anglický b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0907/02 Fb/III Jazyk francouzský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0307/02 Nb/III Jazyk německý b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 712-0507/02 Rb/III Jazyk ruský b/III 2 Za 0+2 1 čeština
Výběr v OSP 711-0303/13 Polit Politologie 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0454/04 POP I Pomocné procesy I 2 ZaZk 2+3 6 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0575/01 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0078/02 E Exkurze 2 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 711-0103/10 FIL Filozofie 2 Za 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0108/05 Ab/IV Jazyk anglický b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0908/05 Fb/IV Jazyk francouzský b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0308/05 Nb/IV Jazyk německý b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 712-0508/05 Rb/IV Jazyk ruský b/IV 2 ZaZk 0+2 3 čeština
Výběr v OSP 542-0016/02 OP Oborová praxe 2 Za 0+10 d 0 čeština
Výběr v OSP 542-0455/02 POP II Pomocné procesy II 2 ZaZk 2+2 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0516/01 Aplikovaná fyzika pro úpravníky 2 ZaZk 2+1 4 čeština
Výběr v OSP 452-0550/01 EL Elektrotechnika (HGF) 2 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 541-0281/03 GLNS Geologie ložisek nerostných surovin 2 ZaZk 2+2 6 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0402/05 FLOT Flotace 3 ZaZk 3+3 8 čeština
Výběr v OSP 542-0416/03 TZNS Tepelné zpracování nerostných surovin 3 ZaZk 3+2 7 čeština
Výběr v OSP 545-0079/04 ZA Základy automatizace 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 114-0340/01 ZTE Základy tržní ekonomiky 3 ZaZk 2+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0017/01 OZP Ochrana životního prostředí 3 ZaZk 3+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0478/02 TRO Technologie recyklace odpadů 3 ZaZk 3+2 6 čeština
Výběr v OSP 542-0001/06 ZL Základy lomařství 3 ZaZk 3+2 6 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0346/05 BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 3 ZaZk 2+2 4 čeština
Výběr v OSP 542-0490/03 DS Diplomový seminář 3 Za 0+3 8 čeština
Výběr v OSP 542-0431/03 CHP Chemické procesy 3 ZaZk 2+4 8 čeština
Výběr v OSP 545-0056/02 Teorie řízení 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/18 ZP Základy práva 3 Za 0+0 3 čeština
Výběr v OSP 542-0720/03 ZBP Závěrečná bakalářská práce 3 ZaZk 0+0 0 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0012/04 DLNS Dobývání ložisek nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 541-0262/05 ENS Ekonomika nerostných surovin 3 ZaZk 2+2 5 čeština
Výběr v OSP 542-0250/06 VTHP Výpočetní technika v hornické praxi 3 Za 2+2 5 čeština