Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R005 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2006/2007Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R005 – Environmentální inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0379/01 EkŽP Ekonomika životního prostředí 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0701/02 Ša/I Jazyk španělský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0303/02 OBaB Obecná biologie a biochemie 1 ZaZk 15 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0377/01 PocPrakt Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0378/01 UOZP Úvod do ochrany životního prostředí 1 ZaZk 15 h/s+0 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 1 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0340/02 ETFI Etika a filosofie v péči o životní prostředí 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0373/08 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 1 KlZap 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0304/01 BtB Botanika 1 ZaZk 16 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0354/04 IMA Instrumentální metody analýzy 1 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0702/02 Ša/II Jazyk španělský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0320/02 KontŽP Kontaminanty životního prostředí 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0326/02 OCHP Ochrana přírody 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0513/01 FMTO Fyzikální měření (pro technické obory) 2 KlZap 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0320/01 KontŽP Kontaminanty životního prostředí 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0321/01 MAK Meteorologie a klimatologie 2 ZaZk 12+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0028/16 M Mineralogie a petrografie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0319/01 OAV-I Oceňování antropogenních vlivů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0318/01 ZOO Zoologie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 542-0373/03 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 2 KlZap 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0322/01 Ekologie I 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0323/01 Environmentální analýza 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0004/04 G Geodézie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0029/21 G Geologie 2 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0324/01 TCE Terénní cvičení z ekologie 2 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 544-0022/04 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+5 d 0 čeština
Výběr v OSP 711-0479/08 ZP Základy práva 2 Za 6 h/s+0 3 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0002/01 HGCH Hydrogeochemie 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0326/01 OCHP Ochrana přírody 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0328/01 PP Pracovní prostředí 2 KlZap 6 h/s+0 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0327/01 ZaklUpr Základy úpravnictví 2 KlZap 6 h/s+0 3 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0027/01 Doc&Db Dokumentace a databáze 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0385/01 EKO2 Ekologie II 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0344/02 Geomorfologie 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0310/02 HOSO Hospodaření s odpady 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0355/02 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0308/01 PEDB Pedologie 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0416/01 FytB Fytocenologie 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0728/05 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0025/02 TPA Technické prostředky automatizace 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0359/02 ZB Základy biotechnologií 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0387/01 LEGŽP Legislativa životního prostředí 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0121/05 MS Monitorovací systémy 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/04 NoK Nauka o krajině 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0221/06 OCHPN Ochrana půd 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0386/01 OV Ochrana vod 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0273/06 RegKr Regenerace krajiny 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0388/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+6 h/s 7 čeština