Studijní plán – HGF / B2102 / 3904R005 / - / B / K / Ostrava / cs

Akademický rok2007/2008Studijní programB2102 – Nerostné suroviny
FakultaHornicko-geologická fakultaStudijní obor3904R005 – Environmentální inženýrství
Typ studiabakalářskéSpecializace
Forma studiakombinovanáJazyk výukyčeština
Konzultační střediskoOstrava
Setřídit podlebloku

1. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0379/01 EkŽP Ekonomika životního prostředí 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 541-0029/16 G Geologie 1 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 712-0101/02 Aa/I Jazyk anglický a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0901/02 Fa/I Jazyk francouzský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0301/02 Na/I Jazyk německý a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0501/02 Rа/I Jazyk ruský a/I 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0501/01 LŽPEUaČR Legislativa životního prostředí EU a ČR 1 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0303/03 OBaB Obecná biologie a biochemie 1 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 546-0377/01 PocPrakt Počítačové praktikum 1 Za 0+6 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0378/02 UOZP Úvod do ochrany životního prostředí 1 ZaZk 9 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 617-0018/03 ZCH Základy chemie 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 714-0565/02 ZM Základy matematiky 1 Za 6 h/s+0 1 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0503/01 Ter I Metody terénní práce I. 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština

2. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0566/02 BM I Bakalářská Matematika I 1 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 542-0373/08 BPaPO Bezpečnost práce a požární ochrana 1 KlZap 6 h/s+3 h/s 4 čeština
Výběr v OSP 546-0304/02 BtB Botanika 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0506/01 CvBZ Cvičení z botaniky a zoologie 1 Za 0+4 d 2 čeština
Výběr v OSP 546-0354/05 IMA Instrumentální metody analýzy 1 ZaZk 6 h/s+6 h/s 8 čeština
Výběr v OSP 712-0102/02 Aa/II Jazyk anglický a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0902/02 Fa/II Jazyk francouzský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0302/02 Na/II Jazyk německý a/II 1 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0502/02 Ra/II Jazyk ruský a/II 1 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0320/02 KontŽP Kontaminanty životního prostředí 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Výběr v OSP 546-0502/01 PZ Půdoznalství 1 ZaZk 10 h/s+5 h/s 6 čeština
Výběr v OSP 516-0511/01 ZF Základy fyziky 1 Za 0+6 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 546-0318/02 ZOO Zoologie 1 ZaZk 15 h/s+0 6 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0504/01 Metody terénní práce II. 1 KlZap 0+6 h/s 1 čeština

3. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 516-0512/02 BF Bakalářská fyzika 2 ZaZk 18 h/s+6 h/s 9 čeština
Výběr v OSP 714-0567/02 BM II Bakalářská matematika II 2 ZaZk 18 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0002/02 HGCH Hydrogeochemie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0103/02 Aa/III Jazyk anglický a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0903/02 Fa/III Jazyk francouzský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0303/02 Na/III Jazyk německý a/III 2 Za 0 h/s+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 712-0503/02 Ra/III Jazyk ruský a/III 2 Za 0+8 h/s 1 čeština
Výběr v OSP 541-0028/16 M Mineralogie a petrografie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0318/03 ZOO Zoologie 2 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština

4. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0322/02 Ekologie I 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 544-0004/04 G Geodézie 2 ZaZk 16 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 541-0029/02 G Geologie 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 712-0104/04 Aa/IV Jazyk anglický a/IV 2 ZaZk 0+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0904/05 Fa/IV Jazyk francouzský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0304/04 Na/IV Jazyk německý a/IV 2 ZaZk 0 h/s+16 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 712-0504/05 Ra/IV Jazyk ruský a/IV 2 ZaZk 0+8 h/s 3 čeština
Výběr v OSP 546-0319/01 OAV-I Oceňování antropogenních vlivů 2 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0324/02 TCE Terénní cvičení z ekologie 2 Za 0 d+5 d 2 čeština
Výběr v OSP 544-0022/07 TCG Terénní cvičení z geodézie 2 Za 0+40 h/s 2 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 714-0575/02 DG Deskriptivní geometrie 2 ZaZk 13 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0328/02 PP Pracovní prostředí 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0327/02 ZaklUpr Základy úpravnictví 2 KlZap 12 h/s+0 5 čeština

5. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 541-0027/01 Doc&Db Dokumentace a databáze 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0385/01 EKO2 Ekologie II 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0344/02 Geomorfologie 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Výběr v OSP 546-0310/02 HOSO Hospodaření s odpady 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0355/02 OchrO Ochrana ovzduší 3 ZaZk 12 h/s+4 h/s 5 čeština
Výběr v OSP 546-0308/01 PEDB Pedologie 3 ZaZk 12 h/s+0 5 čeština
Typ povinnosti: Povinně volitelný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0416/01 FytB Fytocenologie 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0728/05 PTOZP Preventivní techniky v životním prostředí 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 545-0025/02 TPA Technické prostředky automatizace 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0359/02 ZB Základy biotechnologií 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština

6. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0387/01 LEGŽP Legislativa životního prostředí 3 KlZap 6 h/s+0 3 čeština
Výběr v OSP 546-0121/05 MS Monitorovací systémy 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0716/04 NoK Nauka o krajině 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0221/06 OCHPN Ochrana půd 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0386/01 OV Ochrana vod 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0273/06 RegKr Regenerace krajiny 3 ZaZk 10 h/s+0 4 čeština
Výběr v OSP 546-0388/01 SBP Seminář k bakalářské práci 3 Za 0+6 h/s 7 čeština

7. Semestr

Typ povinnosti: Povinný
ZLKódZkratkaNázevRočníkZakončeníRozsah výukyKredityJazyk
Výběr v OSP 546-0365/02 BP Bakalářská práce 4 Za 0+16 h/s 7 čeština